Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Zarządzenia 2022

 Nazwa pozycji Data
ZARZĄDZENIE NR 1/22 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 03.01.2022 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym w Gorzycach i ustalenia jej ceny 2022-02-03
ZARZĄDZENIE 2/22 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 03.01.2022 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Wrzawy 2022-02-03
ZARZĄDZENIE 3/22 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 03.01.2022 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Wrzawy 2022-02-03
ZARZĄDZENIE 4/22 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 04.01.2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa oświetlenia przy boisku sportowym w miejscowości Wrzawy. 2022-02-03
ZARZĄDZENIE NR 5/22 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 4 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gorzyce 2022-02-03
Zarządzenie Nr 6/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Gorzyce uprawnień w zakresie zaciągania w 2022 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w lata 2022-02-03
Zarządzenie Nr 7/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 4 stycznia 2022 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2022 2022-02-03
ZARZĄDZENIE 8/22 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 05.01.2022 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym przy ul. Św. Floriana 16 w miejscowości Trześń 2022-02-03
ZARZĄDZENIE NR 9/22 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 10.01.2022 r. w sprawie powołania komisji mieszkaniowej. 2022-01-13
ZARZĄDZENIE NR 10/22 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie zobowiązania kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Gorzyce do złożenia oświadczenia w sprawie kontroli zarządczej za 2021 rok. 2022-02-03
ZARZĄDZENIE 11/22 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 17.01.2022 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym przy ul. Św. Floriana 16 w miejscowości Trześń wraz z udziałem w częściach wspólnyc 2022-02-03
ZARZĄDZENIE 12/22 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 18.01.2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rewitalizacja osiedla Gorzyce - Etap I - Rynek 2022-02-03
ZARZĄDZENIE 13/22 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 18.01.2022 w sprawie nabycia nieruchomości w miejscowości Wrzawy 2022-02-03
Zarządzenie Nr 14/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2022 rok 2022-02-03
ZARZĄDZENIE NR 15/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (.. 2022-02-03
ZARZĄDZENIE NR 16/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 (...) 2022-02-03
ZARZĄDZENIE 17/22 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 28.01.2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzyce poprzez przebudowę dróg (.. 2022-02-03
Zarządzenie Nr 18/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2022 rok. 2022-02-03
Zarządzenie Nr 19/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 08 lutego 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2022 rok. 2022-03-18
Zarządzenie 20/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 08.02.2022 w sprawie ustalenia ceny drewna pozyskanego z samowyrobu lasu gminnego na terenie Gminy Gorzyce 2022-03-18
ZARZĄDZENIE 21/22 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 15.02.2022 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Gorzyce 2022-03-18
ZARZĄDZENIE 22/22 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 21.02.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2022-03-18
Zarządzenie Nr 23/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2022 rok. 2022-03-18
ZARZĄDZENIE nr 24/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 28.02.2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej 2022-03-18
ZARZĄDZENIE nr 25/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 28.02.2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 2022-03-18
ZARZĄDZENIE 26/22 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 07.03.2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do ustalenia zasad i trybu sprzedaży drewna pozyskanego z terenów komunalnych nie stanowiących lasu gminnego na terenie sołectw w Gminie Gorzyce. 2022-03-18
Zarządzenie nr 27/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 07 marca 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2022 rok. 2022-03-18
Zarządzenie 28/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 10.03.2022 w sprawie nabycia nieruchomości w miejscowości Motycze Poduchowne 2022-03-18
Zarządzenie 29/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 10.03.2022 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości położonych w miejscowości Wrzawy 2022-03-18
Zarządzenie 30/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 10.03.2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 2022-03-18
Zarządzenie 31/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 10.03.2022 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej działek stanowiących własność Gminy Gorzyce zbywanych w drodze przetargu oraz określenia formy przetargu 2022-03-18
Zarządzenie 32/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 10.03.2022 w sprawie nabycia nieruchomości w miejscowości Gorzyce 2022-03-18
Zarządzenie Nr 33/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 17.03.2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 29/15 z dnia 16 marca dotyczącego korzystania ze świetlic wiejskich na terenie gminy Gorzyce 2022-03-18
Zarządzenie Nr 34/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2022 rok. 2022-04-19
Zarządzenie Nr 35/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 21 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2022-04-19
Zarządzenie 36/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 28.03.2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Gorzyce. 2022-04-19
ZARZĄDZENIE 37/22 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 29.03.2022 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Gorzyce 2022-04-19
Zarządzenie Nr 38/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2022 rok. 2022-04-19
Zarządzenie 39/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 31.03.2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa drogi gminnej 2KDL w Gorzycach i Motyczu Poduchownym 2022-04-19
Zarządzenie 40/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 31.03.2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Gorzyce 2022-04-19
ZARZĄDZENIE 41/22 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 07.04.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2022-04-19
ZARZĄDZENIE 42/22 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 07.04.2022 w sprawie nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości 2022-04-19
ZARZĄDZENIE 43/22 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 14.04.2022 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Furmany 2022-04-19
Zarządzenie Nr 44/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 19 kwietnia 2022 r. sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. Strategia Rozwoju Gminy Gorzyce na lata 2021?2030 2022-04-19
Zarządzenie Nr 45/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2022 rok. 2022-05-06
ZARZĄDZENIE 46/22 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 21.04.2022 r. W sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn. 2022-05-06
ZARZĄDZENIE 47/22 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 21.04.2022 w sprawie nabycia nieruchomości położonych w miejscowości Motycze Poduchowne do gminnego zasobu nieruchomości 2022-05-06
ZARZĄDZENIE nr 48/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 28.04.2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 2022-05-06
ZARZĄDZENIE NR 49/22 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gorzyce 2022-05-06
Zarządzenie Nr 50/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2022 rok. 2022-05-06
ZARZĄDZENIE 51/22 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 04.05.2022 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej działek stanowiących własność Gminy Gorzyce położonych w miejscowości Gorzyce zbywanych w drodze przetargu oraz określenia formy przetargu 2022-05-06
ZARZĄDZENIE 52/22 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 04.05.2022 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej działek stanowiących własność Gminy Gorzyce położonych w miejscowości Wrzawy zbywanych w drodze drugiego przetargu 2022-05-06
ZARZĄDZENIE 53/22 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 05.05.2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb podmiotów należących do grupy zakupowej w 2022-05-06
ZARZĄDZENIE NR 54/22 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Adama Osetka w Gorzycach 2022-05-06
ZARZĄDZENIE NR 55/22 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Gorzycach 2022-05-06
ZARZĄDZENIE NR 56/22 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sokolnikach 2022-05-06
ZARZĄDZENIE NR 57/22 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Samorządowego Przedszkola w Gorzycach 2022-05-06
ZARZĄDZENIE 58/22 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 09.05.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2022-05-17
ZARZĄDZENIE 59/22 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 09.05.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2022-05-17
ZARZĄDZENIE 60/22 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 09.05.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy z tym samym Dzierżawcą, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość 2022-05-17
Zarządzenie 61/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 11.05.2022 w sprawie Regulaminu w sprawie zasad zbywania składników majątkowych Gminy Gorzyce. 2022-07-12
Zarządzenie nr 62/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2022 rok. 2022-07-12
Zarządzenie 63/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 20.05.2022 w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Wrzawy 2022-07-12
Zarządzenie 64/22 Wójta gminy Gorzyce z dnia 20.05.2022 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Gorzyce 2022-07-12
Zarządzenie Nr 65/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2022 rok. 2022-07-12
Zarządzenie Nr 66/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Adama Osetka w Gorzycach. 2022-07-13
Zarządzenie nr 67/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Gorzycach. 2022-07-12
Zarządzenie Nr 68/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sokolnikach. 2022-07-12
Zarządzenie Nr 69/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Gorzycach 2022-07-12
Zarządzenie Nr 70/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gorzyce 2022-07-12
Zarządzenie Nr 71/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2022 rok. 2022-07-12
Zarządzenie Nr 72/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły podstawowej nr 1 im. ks. Adama Osetka w Gorzycach 2022-07-12
Zarządzenie Nr 73/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 7 czerwca 2022 r w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Gorzycach 2022-07-12
Zarządzenie Nr 74/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sokolnikach 2022-07-12
Zarządzenie Nr 75/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Gorzycach 2022-07-12
Zarządzenie 76/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 08/06/2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Dostawa sprzętu komputerowego w ramach programu Cyfrowa Polska" 2022-07-12
Zarządzenie Nr 77/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 09 czerwca 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2022 rok. 2022-07-12
Zarządzenie Nr 78/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2022 r. 2022-07-12
Zarządzenie Nr 79/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2022-07-12
Zarządzenie Nr 80/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2022-07-13
Zarządzenie 81/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 22.06.2022 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn. 2022-07-13
Zarządzenie 82/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 23.06.2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa materiałów kamiennych na cele bieżącego utrzymania nawierzchni nietrwałych 2022-07-13
Zarządzenie 83/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 23.06.2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż i dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Gorzyce 2022-07-13
Zarządzenie 84/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 23.06.2022 w sprawie ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Gorzyce 2022-07-13
Zarządzenie Nr 85/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2022 rok. 2022-07-13
Zarządzenie 86/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 27.06.2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Świadczenie usług przewozu uczniów do i ze szkół na terenie Gminy Gorzyce 2022-07-13
Zarządzenie Nr 87/2022 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok samorządowej instytucji kultury dla której Gmina Gorzyce jest organem założycielskim. 2022-07-13
Zarządzenie 88/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji odbioru robót dla zadania pn. 2022-07-13
Zarządzenie Nr 89/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Adama Osetka w Gorzycach 2022-07-13
Zarządzenie Nr 90/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Gorzycach 2022-07-13
Zarządzenie Nr 91/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sokolnikach 2022-07-13
Zarządzenie Nr 92/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Samorządowego Przedszkola w Gorzycach 2022-07-13
Zarządzenie nr 93/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 4 lipca 2022r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2022-07-13
Zarządzenie Nr 94/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2022-07-13
Zarządzenie Nr 95/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2022-07-13
Zarządzenie 96/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 11.07.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy z tym samym Dzierżawcą 2022-07-13
Zarządzenie 97/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 11.07.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2022-07-13
Zarządzenie 98/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 11.07.2022 w sprawie sprzedaży nieruchomości zbywanej w drodze bezprzetargowej w miejscowości Gorzyce oraz ustalenia ceny sprzedaży 2022-07-13
Zarządzenie 99/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 11.07.2022 w sprawie sprzedaży nieruchomości zbywanej w drodze bezprzetargowej w miejscowości Wrzawy oraz ustalenia ceny sprzedaży 2022-07-13
Zarządzenie Nr 100/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2022 rok 2022-10-13
Zarządzenie 101/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 13.07.2022 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn. "Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. 3 maja 7 w miejscowości Gorzyce na działkach nr ew. 2554/1, 2557/1" 2022-10-13
Zarządzenie 102/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji odbioru robót dla zadania pn. 2022-10-13
Zarządzenie Nr 103/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2022 rok. 2022-10-13
Zarządzenie Nr 104/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2022 rok. 2022-10-13
Zarządzenie 105/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 01.08.2022 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej działki stanowiącej własność Gminy Gorzyce położonej w miejscowości Orliska zbywanej w drodze przetargu oraz określenia formy przetargu 2022-10-13
Zarządzenie nr 106/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2022 rok 2022-10-13
Zarządzenie 107/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 04.08.2022 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Orliska 2022-10-13
Zarządzenie Nr 108/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2022 rok. 2022-10-13
Zarządzenie Nr 109/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 2022-10-13
Zarządzenie nr 110/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia Pani Katarzyny Szeląg do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Adama Osetka w Gorzycach w przypadku jego nieobecności 2022-10-13
Zarządzenie nr 111/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia Pani Wiesławy Sałek do zastępowania Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sokolnikach w przypadku jego nieobecności 2022-10-13
Zarządzenie Nr 112/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy 2022-10-13
Zarządzenie Nr 113/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2022 rok. 2022-10-13
Zarządzenie Nr 114/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2022 rok. 2022-10-13
Zarządzenie nr 115/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gorzyce oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półroc 2022-10-13
Zarządzenie nr 116/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2022 2022-10-13
Zarządzenie 117/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 31.08.2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych (dz. nr ewid. 458/3) Góra Plebańs 2022-10-13
Zarządzenie Nr 118/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2022 rok. 2022-10-13
Zarządzenie nr 119/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 5 września 2022 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora oraz zespołu do spraw dostępności 2022-10-13
Zarządzenie nr 120/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 05.09.2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2022-10-13
Zarządzenie 121/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 6 września 2022 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw w infrastrukturze komunalnej powstałych wskutek powodzi opadowej w dniu 23.08.2022 r. w Gminie Gorzyce 2022-10-13
Zarządzenie Nr 122/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 07 września 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2022 rok. 2022-10-13
Zarządzenie 124/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 15.09.2022 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej działek stanowiących własność Gminy Gorzyce zbywanych w drodze przetargu oraz określenia formy przetargu 2022-10-13
Zarządzenie 125/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 16.09.2022 w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Gorzyce 2022-10-13
Zarządzenie 126/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 21.09.2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do ustalenia zasad i trybu sprzedaży drewna pozyskanego z terenów komunalnych nie stanowiących lasu gminnego na terenie sołectw w Gminie Gorzyce 2022-10-13
Zarządzenie 127/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 21.09.2022 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn. 2022-10-13
Zarządzenie nr 128/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 22 września 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2022 rok. 2022-10-13
Zarządzenie 129/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 23.09.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy z tym samym Dzierżawcą, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość 2022-10-13
Zarządzenie 130/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 23.09.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2022-10-13
Zarządzenie Nr 131/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 23 września 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2022-10-13
Zarządzenie 132/22 Wójta Gminy Gorzyce Wójta Gminy Gorzyce z dnia 27.09.2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzycach 2022-10-13
Zarządzenie Nr 133/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2022 rok. 2022-10-13
Zarządzenie 134/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 3 października 2022 r. w sprawie powołania komisji odbioru robót dla zadania pn. 2022-10-13
Zarządzenie 135/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 5 października 2022 r. w sprawie powołania komisji odbioru zadania pn. 2022-10-13
Zarządzenie 137/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 10.10.2002 r. w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania pn. 2022-10-13
Zarządzenie Nr 138/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 11 października 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2022 rok. 2023-01-02
Zarządzenie 139/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 17.10.2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Gorzyce. 2023-01-02
Zarządzenie Nr 140/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 18 października 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2022 rok. 2023-01-02
Zarządzenie 141/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 25 października 2022 r. w sprawie powołania komisji odbioru robót dla zadania pn. 2023-01-02
Zarządzenie Nr 142/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 26 października 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2022 rok. 2023-01-02
Zarządzenie Nr 143/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 31 października 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2022 rok. 2023-01-02
Zarządzenie 144/22Wójta Gminy Gorzyce z dnia 04.11.2022 r. w sprawie powołania komisji do odbioru sprzętu komputerowego w postępowaniu pn. 2023-01-02
Zarządzenie Nr 145/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2022 rok. 2023-01-02
Zarządzenie 146/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 09.11.2022 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Gorzyce 2023-01-02
Zarządzenie Nr 147/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2023-01-02
Zarządzenie nr 148/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2023 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2040 2023-01-02
Zarządzenie Nr 149/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gorzyce na 2022 rok. 2023-01-02
Zarządzenie nr 150/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 18.11.2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania zamówień klasycznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł oraz zamówień, których wartość przekracza kwotę 130 000,00 zł, a w stosunku d 2023-01-02
Zarządzenie 151/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji odbioru robót dla zadania pn. 2023-01-02
Zarządzenie Nr 152/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2022 rok. 2023-01-02
Zarządzenie 153/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 21.11.2022 w sprawie ustalenia ceny drewna pozyskanego z samowyrobu lasu gminnego na terenie Gminy Gorzyce 2023-01-02
Zarządzenie Nr 154/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2022 rok. 2023-01-02
Zarządzenie Nr 155/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2022 rok. 2023-01-02
Zarządzenie 156/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie powołania komisji odbioru robót dla zadania pn. 2023-01-02
Zarządzenie Nr 157/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2022 rok. 2023-01-02
Zarządzenie 158/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 07.12.2022 r. w sprawie konkursowego do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie konkursu 2023-01-02
Zarządzenie 159/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 07.12.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy z tym samym Dzierżawcą, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość 2023-01-02
Zarządzenie 160/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 07.12.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2023-01-02
Zarządzenie Nr 161/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2022 rok. 2023-01-02
Zarządzenie 162/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 15.12.2022 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn. 2023-01-02
Zarządzenie Nr 163/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2022 rok. 2023-01-02
Zarządzenie Nr 164/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia22 grudnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2022 rok. 2023-01-02
Zarządzenie nr 165/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie planu doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Gorzyce na rok 2023. 2023-01-02
Zarządzenie Nr 166/22Wójta Gminy Gorzyce z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2022 rok. 2023-01-02
Zarządzenie 167/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie powołania komisji odbioru robót dla zadania pn. 2023-01-02
Zarządzenie 168/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie powołania komisji odbioru robót dla zadania pn. 2023-01-02
Zarządzenie nr 169/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie utworzenia Punktu Obsługi Inwestorów w Urzędzie Gminy Gorzyce 2023-02-15Osoba publikująca: Administrator Gorzyce Iwaszko Monika
Data publikacji: 2022-01-01
  Ilość odwiedzin: 385944