Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Zarządzenia 2022

 Nazwa pozycji Data
ZARZĄDZENIE NR 1/22 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 03.01.2022 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym w Gorzycach i ustalenia jej ceny 2022-02-03
ZARZĄDZENIE 2/22 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 03.01.2022 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Wrzawy 2022-02-03
ZARZĄDZENIE 3/22 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 03.01.2022 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Wrzawy 2022-02-03
ZARZĄDZENIE 4/22 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 04.01.2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa oświetlenia przy boisku sportowym w miejscowości Wrzawy. 2022-02-03
ZARZĄDZENIE NR 5/22 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 4 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gorzyce 2022-02-03
Zarządzenie Nr 6/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Gorzyce uprawnień w zakresie zaciągania w 2022 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w lata 2022-02-03
Zarządzenie Nr 7/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 4 stycznia 2022 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2022 2022-02-03
ZARZĄDZENIE 8/22 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 05.01.2022 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym przy ul. Św. Floriana 16 w miejscowości Trześń 2022-02-03
ZARZĄDZENIE NR 9/22 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 10.01.2022 r. w sprawie powołania komisji mieszkaniowej. 2022-01-13
ZARZĄDZENIE NR 10/22 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie zobowiązania kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Gorzyce do złożenia oświadczenia w sprawie kontroli zarządczej za 2021 rok. 2022-02-03
ZARZĄDZENIE 11/22 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 17.01.2022 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym przy ul. Św. Floriana 16 w miejscowości Trześń wraz z udziałem w częściach wspólnyc 2022-02-03
ZARZĄDZENIE 12/22 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 18.01.2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rewitalizacja osiedla Gorzyce - Etap I - Rynek 2022-02-03
ZARZĄDZENIE 13/22 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 18.01.2022 w sprawie nabycia nieruchomości w miejscowości Wrzawy 2022-02-03
Zarządzenie Nr 14/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2022 rok 2022-02-03
ZARZĄDZENIE NR 15/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (.. 2022-02-03
ZARZĄDZENIE NR 16/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 (...) 2022-02-03
ZARZĄDZENIE 17/22 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 28.01.2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzyce poprzez przebudowę dróg (.. 2022-02-03
Zarządzenie Nr 18/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2022 rok. 2022-02-03
Zarządzenie Nr 19/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 08 lutego 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2022 rok. 2022-03-18
Zarządzenie 20/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 08.02.2022 w sprawie ustalenia ceny drewna pozyskanego z samowyrobu lasu gminnego na terenie Gminy Gorzyce 2022-03-18
ZARZĄDZENIE 21/22 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 15.02.2022 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Gorzyce 2022-03-18
ZARZĄDZENIE 22/22 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 21.02.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2022-03-18
Zarządzenie Nr 23/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2022 rok. 2022-03-18
ZARZĄDZENIE nr 24/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 28.02.2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej 2022-03-18
ZARZĄDZENIE nr 25/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 28.02.2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 2022-03-18
ZARZĄDZENIE 26/22 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 07.03.2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do ustalenia zasad i trybu sprzedaży drewna pozyskanego z terenów komunalnych nie stanowiących lasu gminnego na terenie sołectw w Gminie Gorzyce. 2022-03-18
Zarządzenie nr 27/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 07 marca 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2022 rok. 2022-03-18
Zarządzenie 28/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 10.03.2022 w sprawie nabycia nieruchomości w miejscowości Motycze Poduchowne 2022-03-18
Zarządzenie 29/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 10.03.2022 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości położonych w miejscowości Wrzawy 2022-03-18
Zarządzenie 30/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 10.03.2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 2022-03-18
Zarządzenie 31/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 10.03.2022 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej działek stanowiących własność Gminy Gorzyce zbywanych w drodze przetargu oraz określenia formy przetargu 2022-03-18
Zarządzenie 32/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 10.03.2022 w sprawie nabycia nieruchomości w miejscowości Gorzyce 2022-03-18
Zarządzenie Nr 33/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 17.03.2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 29/15 z dnia 16 marca dotyczącego korzystania ze świetlic wiejskich na terenie gminy Gorzyce 2022-03-18
Zarządzenie Nr 34/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2022 rok. 2022-04-19
Zarządzenie Nr 35/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 21 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2022-04-19
Zarządzenie 36/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 28.03.2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Gorzyce. 2022-04-19
ZARZĄDZENIE 37/22 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 29.03.2022 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Gorzyce 2022-04-19
Zarządzenie Nr 38/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2022 rok. 2022-04-19
Zarządzenie 39/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 31.03.2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa drogi gminnej 2KDL w Gorzycach i Motyczu Poduchownym 2022-04-19
Zarządzenie 40/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 31.03.2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Gorzyce 2022-04-19
ZARZĄDZENIE 41/22 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 07.04.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2022-04-19
ZARZĄDZENIE 42/22 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 07.04.2022 w sprawie nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości 2022-04-19
ZARZĄDZENIE 43/22 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 14.04.2022 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Furmany 2022-04-19
Zarządzenie Nr 44/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 19 kwietnia 2022 r. sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. Strategia Rozwoju Gminy Gorzyce na lata 2021?2030 2022-04-19
Zarządzenie Nr 45/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2022 rok. 2022-05-06
ZARZĄDZENIE 46/22 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 21.04.2022 r. W sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn. 2022-05-06
ZARZĄDZENIE 47/22 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 21.04.2022 w sprawie nabycia nieruchomości położonych w miejscowości Motycze Poduchowne do gminnego zasobu nieruchomości 2022-05-06
ZARZĄDZENIE nr 48/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 28.04.2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 2022-05-06
ZARZĄDZENIE NR 49/22 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gorzyce 2022-05-06
Zarządzenie Nr 50/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2022 rok. 2022-05-06
ZARZĄDZENIE 51/22 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 04.05.2022 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej działek stanowiących własność Gminy Gorzyce położonych w miejscowości Gorzyce zbywanych w drodze przetargu oraz określenia formy przetargu 2022-05-06
ZARZĄDZENIE 52/22 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 04.05.2022 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej działek stanowiących własność Gminy Gorzyce położonych w miejscowości Wrzawy zbywanych w drodze drugiego przetargu 2022-05-06
ZARZĄDZENIE 53/22 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 05.05.2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb podmiotów należących do grupy zakupowej w 2022-05-06
ZARZĄDZENIE NR 54/22 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Adama Osetka w Gorzycach 2022-05-06
ZARZĄDZENIE NR 55/22 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Gorzycach 2022-05-06
ZARZĄDZENIE NR 56/22 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sokolnikach 2022-05-06
ZARZĄDZENIE NR 57/22 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Samorządowego Przedszkola w Gorzycach 2022-05-06
ZARZĄDZENIE 58/22 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 09.05.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2022-05-17
ZARZĄDZENIE 59/22 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 09.05.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2022-05-17
ZARZĄDZENIE 60/22 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 09.05.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy z tym samym Dzierżawcą, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość 2022-05-17Osoba publikująca: Daniel Mazur
Data publikacji: 2022-01-01
  Ilość odwiedzin: 2984756