Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
STATYSTYKA ODWIEDZIN
Drukuj  

  Liczba odwiedzin witryny  3644348 

AKTUALNOŚCI Pomoc prawna 1033 
WŁADZE GMINY Rada Gminy VIII kadencji 828 
WŁADZE GMINY Wójt 15351 
WŁADZE GMINY Zastępca Wójta 5210 
WŁADZE GMINY Sekretarz 5326 
WŁADZE GMINY Urząd Gminy 19056 
WŁADZE GMINY Referaty Urzędu Gminy 17554 
WŁADZE GMINY Samodzielne stanowiska 20560 
GMINA Oświadczenia majątkowe 47377 
GMINA Projekty Uchwał 9143 
GMINA Rejestry 7246 
GMINA Sołectwa 11796 
GMINA Przetargi 159307 
GMINA Ogłoszenia, komunikaty 175287 
GMINA Zamówienia poniżej 30 000 euro 14703 
GMINA Petycje 2243 
BUDŻET SPRAWOZDANIA FINANSOWE 3950 
BUDŻET SPRAWOZDANIA URZĘDU 962 
PRAWO LOKALNE Statut 7703 
PRAWO LOKALNE Regulamin 7723 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2020 1288 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2019 3275 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 8256 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2018 6190 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 6393 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 6670 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 6562 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 9892 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 5945 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 5813 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 7288 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 8063 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 8259 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 9599 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2006 8080 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2005 6062 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2004 6975 
PRAWO LOKALNE Protokoły 29649 
PRAWO LOKALNE Podatki 9501 
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 8089 
PRAWO LOKALNE Planowanie przestrzenne 24170 
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 7942 
PRAWO LOKALNE Rewitalizacja 7906 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia
PRAWO LOKALNE RAPORT O STANIE GMINY 1122 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Alkohole 2702 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Finanse publiczne 2790 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Gospodarka mieniem komunalnym 2638 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Ochrona środowiska 2909 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Oświata 2844 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 3901 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Podatki i opłaty 3038 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Pomoc społeczna 2564 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Samorząd lokalny 2652 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Wybory 2643 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Konsultacje 2584 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Programy 2721 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Statuty 2636 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Drogi publiczne 2838 
GOSPODARKA Adresy 5927 
GOSPODARKA Oferty inwestycyjne 7991 
MOJA SPRAWA Urząd Stanu Cywilnego 7198 
MOJA SPRAWA Pomoc społeczna 7135 
MOJA SPRAWA Sprawy budowlane 6993 
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 5654 
MOJA SPRAWA Ochrona środowiska 5895 
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 6426 
MOJA SPRAWA Dodatki mieszkaniowe 5400 
MOJA SPRAWA Podatki lokalne 5511 
MOJA SPRAWA Gospodarka odpadami 4198 
MOJA SPRAWA Drogi gminne 2812 
MOJA SPRAWA Świadczenia rodzinne 225 
MOJA SPRAWA Oświata 160 
WYBORY Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej-28 czerwca 2020 r. 953 
WYBORY Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 21 października 2018 r. 4191 
WYBORY Ławnicy kadencja 2020-2023 3165 
WYBORY Wybory jednostek pomocniczych Gminy 2014 
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r. 1414 
WYBORY Wybory do walnych zgromadzeń Izb Rolniczych 781 
WYBORY Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na dzień 13 października 2019 r. 1578 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Oświata i placówki oświatowe 10420 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Kultury 10254 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Ośrodek Pomocy Społecznej 14778 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zakład Gospodarki Komunalnej 17489 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 4804 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Samorządowy Żłobek 475 
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI OGŁOSZENIA 15272 
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI DOKUMENTY 2317 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Gorzyce 1075 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY Ogłoszenia o naborze 37248 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY Dokumenty aplikacyjne 1072 
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Rejestr 4529 
SESJE RADY GMINY Imienne wykazy głosowań 1302 
SESJE RADY GMINY Interpelacje i zapytania radnych 513 
  Ilość odwiedzin: 3644348