Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
STATYSTYKA ODWIEDZIN
Drukuj  

  Liczba odwiedzin witryny  2082974 

AKTUALNOŚCI Pomoc prawna 2715 
WŁADZE GMINY Rada Gminy VIII kadencji 2689 
WŁADZE GMINY Wójt 17551 
WŁADZE GMINY Zastępca Wójta 7185 
WŁADZE GMINY Sekretarz 7288 
WŁADZE GMINY Urząd Gminy 23913 
WŁADZE GMINY Referaty Urzędu Gminy 20408 
WŁADZE GMINY Samodzielne stanowiska 23562 
GMINA Oświadczenia majątkowe 54004 
GMINA Projekty Uchwał 11239 
GMINA Rejestry 9294 
GMINA Sołectwa 13987 
GMINA Przetargi 165887 
GMINA Ogłoszenia, komunikaty 184743 
GMINA Zamówienia poniżej 30 000 euro 17670 
GMINA Zamówienia poniżej 130 000 zł netto 238 
GMINA Skargi i wnioski 1677 
GMINA Petycje 4409 
BUDŻET SPRAWOZDANIA FINANSOWE 6250 
BUDŻET SPRAWOZDANIA URZĘDU 2807 
BUDŻET UCHWAŁY RIO 1242 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2021 2489 
PRAWO LOKALNE Statut 10118 
PRAWO LOKALNE Regulamin 9952 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2020 5033 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2019 6528 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 11281 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2018 9089 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 9366 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 9519 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 9334 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 12791 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 8497 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 9563 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 9881 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 10660 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 11358 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 12378 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2006 10827 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2005 8120 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2004 9039 
PRAWO LOKALNE Protokoły 34084 
PRAWO LOKALNE Podatki 11827 
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 10326 
PRAWO LOKALNE Planowanie przestrzenne 29452 
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 10045 
PRAWO LOKALNE Rewitalizacja 10119 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia
PRAWO LOKALNE RAPORT O STANIE GMINY 3270 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Alkohole 4305 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Finanse publiczne 4421 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Gospodarka mieniem komunalnym 4248 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Ochrona środowiska 4600 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Oświata 4452 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 5725 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Podatki i opłaty 4716 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Pomoc społeczna 4158 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Samorząd lokalny 4264 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Wybory 4318 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Konsultacje 4187 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Programy 4404 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Statuty 4245 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Drogi publiczne 4526 
GOSPODARKA Adresy 7516 
GOSPODARKA Oferty inwestycyjne 9710 
MOJA SPRAWA Urząd Stanu Cywilnego 10354 
MOJA SPRAWA Pomoc społeczna 8984 
MOJA SPRAWA Sprawy budowlane 9090 
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 7393 
MOJA SPRAWA Ochrona środowiska 7823 
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 8354 
MOJA SPRAWA Dodatki mieszkaniowe 7141 
MOJA SPRAWA Podatki lokalne 7425 
MOJA SPRAWA Gospodarka odpadami 6594 
MOJA SPRAWA Drogi gminne 4836 
MOJA SPRAWA Świadczenia rodzinne 2009 
MOJA SPRAWA Oświata 1867 
WYBORY Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej-28 czerwca 2020 r. 2705 
WYBORY Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 21 października 2018 r. 6179 
WYBORY Ławnicy kadencja 2020-2023 4952 
WYBORY Wybory jednostek pomocniczych Gminy 3827 
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r. 3065 
WYBORY Wybory do walnych zgromadzeń Izb Rolniczych 2399 
WYBORY Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na dzień 13 października 2019 r. 3214 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Oświata i placówki oświatowe 12388 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Kultury 12461 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Ośrodek Pomocy Społecznej 16871 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zakład Gospodarki Komunalnej 19979 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 6812 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Samorządowy Żłobek 2190 
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI OGŁOSZENIA 17717 
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI DOKUMENTY 3991 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Gorzyce 3032 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY Ogłoszenia o naborze 41811 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY Dokumenty aplikacyjne 3088 
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Rejestr 6585 
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Procedura i plan kontroli realizacji obowiązków podmiotów wpisanych do RDR 194 
SESJE RADY GMINY Imienne wykazy głosowań 3036 
SESJE RADY GMINY Interpelacje i zapytania radnych 2231 
  Ilość odwiedzin: 2082974