Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
STATYSTYKA ODWIEDZIN
Drukuj  

  Liczba odwiedzin witryny  384322 

AKTUALNOŚCI Pomoc prawna 3862 
WŁADZE GMINY Rada Gminy VIII kadencji 4003 
WŁADZE GMINY Wójt 19112 
WŁADZE GMINY Zastępca Wójta 8475 
WŁADZE GMINY Sekretarz 8633 
WŁADZE GMINY Urząd Gminy 25940 
WŁADZE GMINY Referaty Urzędu Gminy 22244 
WŁADZE GMINY Samodzielne stanowiska 25556 
GMINA Oświadczenia majątkowe 59604 
GMINA Projekty Uchwał 12650 
GMINA Rejestry 10618 
GMINA Sołectwa 15455 
GMINA Przetargi 170509 
GMINA Ogłoszenia, komunikaty 188156 
GMINA Zamówienia poniżej 30 000 euro 19712 
GMINA Zamówienia poniżej 130 000 zł netto 2787 
GMINA Skargi i wnioski 3121 
GMINA Petycje 6093 
BUDŻET SPRAWOZDANIA FINANSOWE 7876 
BUDŻET SPRAWOZDANIA URZĘDU 4141 
BUDŻET UCHWAŁY RIO 2576 
PRAWO LOKALNE Statut 11637 
PRAWO LOKALNE Regulamin 11540 
PRAWO LOKALNE Protokoły 36435 
PRAWO LOKALNE RAPORT O STANIE GMINY 4903 
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 11749 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2023 2085 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2022 2644 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2021 4765 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2020 7247 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2019 8567 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2018 10983 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 12897 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 11001 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 11216 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 10910 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 14404 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 10043 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 11217 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 11425 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 12199 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 13013 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 14076 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2006 12359 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2005 9536 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2004 10430 
PRAWO LOKALNE Podatki 13275 
PRAWO LOKALNE Planowanie przestrzenne 33035 
PRAWO LOKALNE Zbiory danych przestrzennych 1406 
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 11611 
PRAWO LOKALNE Rewitalizacja 11630 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Alkohole 5354 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Finanse publiczne 5445 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Gospodarka mieniem komunalnym 5328 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Ochrona środowiska 5685 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Oświata 5501 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 6899 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Podatki i opłaty 5762 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Pomoc społeczna 5180 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Samorząd lokalny 5246 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Wybory 5346 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Konsultacje 5164 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Programy 5476 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Statuty 5310 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Drogi publiczne 5550 
GOSPODARKA Adresy 8533 
GOSPODARKA Oferty inwestycyjne 10800 
MOJA SPRAWA Urząd Stanu Cywilnego 11535 
MOJA SPRAWA Pomoc społeczna 10048 
MOJA SPRAWA Sprawy budowlane 10209 
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 8426 
MOJA SPRAWA Ochrona środowiska 8946 
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 9374 
MOJA SPRAWA Dodatki mieszkaniowe 8162 
MOJA SPRAWA Podatki lokalne 8487 
MOJA SPRAWA Gospodarka odpadami 8126 
MOJA SPRAWA Drogi gminne 6105 
MOJA SPRAWA Świadczenia rodzinne 3065 
MOJA SPRAWA Oświata 2961 
WYBORY Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej-28 czerwca 2020 r. 3907 
WYBORY Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 21 października 2018 r. 7788 
WYBORY Wybory jednostek pomocniczych Gminy 4937 
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r. 4197 
WYBORY Wybory do walnych zgromadzeń Izb Rolniczych 3548 
WYBORY Wybory Ławników kadencja 2024-2027 807 
WYBORY Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 15 października 2023 r. 1433 
WYBORY Wybory uzupełniające ławników-kadencja 2024-2027 504 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Oświata i placówki oświatowe 13685 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Kultury 13720 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Ośrodek Pomocy Społecznej 18077 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zakład Gospodarki Komunalnej 21540 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 7897 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Samorządowy Żłobek 3279 
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI OGŁOSZENIA 20490 
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI DOKUMENTY 5085 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Gorzyce 4268 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY Ogłoszenia o naborze 45338 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY Dokumenty aplikacyjne 4375 
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Rejestr 8830 
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Procedura i plan kontroli realizacji obowiązków podmiotów wpisanych do RDR 1250 
SESJE RADY GMINY Imienne wykazy głosowań 4998 
SESJE RADY GMINY Interpelacje i zapytania radnych 4299 
SESJE RADY GMINY Linki do nagrań z sesji Rady Gminy Gorzyce 1204 
  Ilość odwiedzin: 384322