Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
STATYSTYKA ODWIEDZIN
Drukuj  

  Liczba odwiedzin witryny  2511944 

AKTUALNOŚCI Pomoc prawna 677 
WŁADZE GMINY Rada Gminy VIII kadencji 389 
WŁADZE GMINY Wójt 14828 
WŁADZE GMINY Zastępca Wójta 4759 
WŁADZE GMINY Sekretarz 4878 
WŁADZE GMINY Urząd Gminy 17379 
WŁADZE GMINY Referaty Urzędu Gminy 16792 
WŁADZE GMINY Samodzielne stanowiska 19772 
GMINA Oświadczenia majątkowe 44317 
GMINA Projekty Uchwał 8652 
GMINA Rejestry 6737 
GMINA Sołectwa 11225 
GMINA Przetargi 156407 
GMINA Ogłoszenia, komunikaty 166999 
GMINA Zamówienia poniżej 30 000 euro 13785 
GMINA Petycje 1649 
BUDŻET SPRAWOZDANIA FINANSOWE 3406 
BUDŻET SPRAWOZDANIA URZĘDU 549 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2020 110 
PRAWO LOKALNE Statut 7173 
PRAWO LOKALNE Regulamin 7203 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2019 2324 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 7516 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2018 5236 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 5839 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 6055 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 5898 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 9282 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 5303 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 5143 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 6809 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 7541 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 7674 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 8572 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2006 7527 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2005 5586 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2004 6513 
PRAWO LOKALNE Protokoły 28386 
PRAWO LOKALNE Podatki 8882 
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 7600 
PRAWO LOKALNE Planowanie przestrzenne 22605 
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 7436 
PRAWO LOKALNE Rewitalizacja 7387 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia
PRAWO LOKALNE RAPORT O STANIE GMINY 612 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Alkohole 2320 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Finanse publiczne 2448 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Gospodarka mieniem komunalnym 2307 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Ochrona środowiska 2546 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Oświata 2503 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 3473 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Podatki i opłaty 2676 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Pomoc społeczna 2237 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Samorząd lokalny 2327 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Wybory 2338 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Konsultacje 2242 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Programy 2397 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Statuty 2300 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Drogi publiczne 2461 
GOSPODARKA Adresy 5593 
GOSPODARKA Oferty inwestycyjne 7584 
MOJA SPRAWA Urząd Stanu Cywilnego 6146 
MOJA SPRAWA Pomoc społeczna 6729 
MOJA SPRAWA Sprawy budowlane 6485 
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 5186 
MOJA SPRAWA Ochrona środowiska 5402 
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 5998 
MOJA SPRAWA Dodatki mieszkaniowe 5019 
MOJA SPRAWA Podatki lokalne 5071 
MOJA SPRAWA Gospodarka odpadami 3707 
MOJA SPRAWA Drogi gminne 2304 
WYBORY Wybory Prezydenta RP 5109 
WYBORY Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 21 października 2018 r. 3587 
WYBORY Ławnicy kadencja 2020-2023 2766 
WYBORY Wybory jednostek pomocniczych Gminy 1553 
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r. 1036 
WYBORY Wybory do walnych zgromadzeń Izb Rolniczych 435 
WYBORY Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na dzień 13 października 2019 r. 1219 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Oświata i placówki oświatowe 10002 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Kultury 9800 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Ośrodek Pomocy Społecznej 14213 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zakład Gospodarki Komunalnej 16850 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 4387 
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI OGŁOSZENIA 14059 
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI DOKUMENTY 1981 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Gorzyce 551 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY Ogłoszenia o naborze 35337 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY Dokumenty aplikacyjne 568 
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Rejestr 4021 
SESJE RADY GMINY Imienne wykazy głosowań 876 
SESJE RADY GMINY Interpelacje i zapytania radnych 113 
  Ilość odwiedzin: 2511944