Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
STATYSTYKA ODWIEDZIN
Drukuj  

  Liczba odwiedzin witryny  1977344 

AKTUALNOŚCI Pomoc prawna 529 
WŁADZE GMINY Rada Gminy VIII kadencji 218 
WŁADZE GMINY Wójt 14538 
WŁADZE GMINY Zastępca Wójta 4558 
WŁADZE GMINY Sekretarz 4643 
WŁADZE GMINY Urząd Gminy 16455 
WŁADZE GMINY Referaty Urzędu Gminy 16379 
WŁADZE GMINY Samodzielne stanowiska 19284 
GMINA Oświadczenia majątkowe 43180 
GMINA Projekty Uchwał 8412 
GMINA Rejestry 6490 
GMINA Sołectwa 10904 
GMINA Przetargi 154647 
GMINA Ogłoszenia, komunikaty 160574 
GMINA Zamówienia poniżej 30 000 euro 13267 
GMINA Petycje 1300 
BUDŻET SPRAWOZDANIA FINANSOWE 3179 
BUDŻET SPRAWOZDANIA URZĘDU 384 
PRAWO LOKALNE Statut 6872 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2019 1341 
PRAWO LOKALNE Regulamin 6921 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 7020 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2018 4794 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 5507 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 5725 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 5553 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 8924 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 4908 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 4716 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 6565 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 7237 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 7351 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 8262 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2006 7197 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2005 5295 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2004 6214 
PRAWO LOKALNE Protokoły 27075 
PRAWO LOKALNE Podatki 8517 
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 7330 
PRAWO LOKALNE Planowanie przestrzenne 21707 
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 7124 
PRAWO LOKALNE Rewitalizacja 7101 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia
PRAWO LOKALNE RAPORT O STANIE GMINY 345 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Alkohole 2181 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Finanse publiczne 2316 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Gospodarka mieniem komunalnym 2158 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Ochrona środowiska 2360 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Oświata 2343 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 3286 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Podatki i opłaty 2507 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Pomoc społeczna 2091 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Samorząd lokalny 2183 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Wybory 2217 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Konsultacje 2094 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Programy 2265 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Statuty 2185 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Drogi publiczne 2306 
GOSPODARKA Adresy 5473 
GOSPODARKA Oferty inwestycyjne 7416 
MOJA SPRAWA Urząd Stanu Cywilnego 5794 
MOJA SPRAWA Pomoc społeczna 6588 
MOJA SPRAWA Sprawy budowlane 6263 
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 5034 
MOJA SPRAWA Ochrona środowiska 5222 
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 5820 
MOJA SPRAWA Dodatki mieszkaniowe 4875 
MOJA SPRAWA Podatki lokalne 4897 
MOJA SPRAWA Gospodarka odpadami 3399 
MOJA SPRAWA Drogi gminne 2083 
WYBORY Wybory Prezydenta RP 4967 
WYBORY Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 21 października 2018 r. 3150 
WYBORY Ławnicy kadencja 2020-2023 2570 
WYBORY Wybory jednostek pomocniczych Gminy 1304 
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r. 894 
WYBORY Wybory do walnych zgromadzeń Izb Rolniczych 285 
WYBORY Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na dzień 13 października 2019 r. 450 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Oświata i placówki oświatowe 9784 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Kultury 9524 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Ośrodek Pomocy Społecznej 13934 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zakład Gospodarki Komunalnej 16476 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 4182 
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI OGŁOSZENIA 13540 
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI DOKUMENTY 1857 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Gorzyce 355 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY Ogłoszenia o naborze 34477 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY Dokumenty aplikacyjne 393 
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Rejestr 3823 
SESJE RADY GMINY Imienne wykazy głosowań 662 
  Ilość odwiedzin: 1977344