Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
STATYSTYKA ODWIEDZIN
Drukuj  

  Liczba odwiedzin witryny  2951957 

AKTUALNOŚCI Pomoc prawna 811 
WŁADZE GMINY Rada Gminy VIII kadencji 535 
WŁADZE GMINY Wójt 15015 
WŁADZE GMINY Zastępca Wójta 4914 
WŁADZE GMINY Sekretarz 5042 
WŁADZE GMINY Urząd Gminy 17967 
WŁADZE GMINY Referaty Urzędu Gminy 17101 
WŁADZE GMINY Samodzielne stanowiska 20111 
GMINA Oświadczenia majątkowe 45042 
GMINA Projekty Uchwał 8834 
GMINA Rejestry 6943 
GMINA Sołectwa 11458 
GMINA Przetargi 157571 
GMINA Ogłoszenia, komunikaty 170252 
GMINA Zamówienia poniżej 30 000 euro 14138 
GMINA Petycje 1860 
BUDŻET SPRAWOZDANIA FINANSOWE 3583 
BUDŻET SPRAWOZDANIA URZĘDU 693 
PRAWO LOKALNE Statut 7369 
PRAWO LOKALNE Regulamin 7400 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2020 685 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2019 2778 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2018 5501 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 7791 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 6040 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 6296 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 6179 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 9529 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 5576 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 5393 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 6983 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 7727 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 7888 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 8789 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2006 7755 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2005 5746 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2004 6684 
PRAWO LOKALNE Protokoły 28881 
PRAWO LOKALNE Podatki 9095 
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 7771 
PRAWO LOKALNE Planowanie przestrzenne 23150 
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 7622 
PRAWO LOKALNE Rewitalizacja 7578 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia
PRAWO LOKALNE RAPORT O STANIE GMINY 795 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Alkohole 2483 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Finanse publiczne 2575 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Gospodarka mieniem komunalnym 2437 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Ochrona środowiska 2686 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Oświata 2634 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 3639 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Podatki i opłaty 2816 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Pomoc społeczna 2354 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Samorząd lokalny 2449 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Wybory 2438 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Konsultacje 2364 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Programy 2509 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Statuty 2427 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Drogi publiczne 2603 
GOSPODARKA Adresy 5706 
GOSPODARKA Oferty inwestycyjne 7730 
MOJA SPRAWA Urząd Stanu Cywilnego 6409 
MOJA SPRAWA Pomoc społeczna 6856 
MOJA SPRAWA Sprawy budowlane 6652 
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 5344 
MOJA SPRAWA Ochrona środowiska 5605 
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 6144 
MOJA SPRAWA Dodatki mieszkaniowe 5150 
MOJA SPRAWA Podatki lokalne 5223 
MOJA SPRAWA Gospodarka odpadami 3890 
MOJA SPRAWA Drogi gminne 2499 
WYBORY Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 268 
WYBORY Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 21 października 2018 r. 3786 
WYBORY Ławnicy kadencja 2020-2023 2898 
WYBORY Wybory jednostek pomocniczych Gminy 1708 
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r. 1181 
WYBORY Wybory do walnych zgromadzeń Izb Rolniczych 566 
WYBORY Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na dzień 13 października 2019 r. 1357 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Oświata i placówki oświatowe 10164 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Kultury 9985 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Ośrodek Pomocy Społecznej 14397 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zakład Gospodarki Komunalnej 17061 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 4532 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Samorządowy Żłobek
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI OGŁOSZENIA 14523 
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI DOKUMENTY 2087 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Gorzyce 697 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY Ogłoszenia o naborze 35796 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY Dokumenty aplikacyjne 734 
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Rejestr 4175 
SESJE RADY GMINY Imienne wykazy głosowań 1062 
SESJE RADY GMINY Interpelacje i zapytania radnych 264 
  Ilość odwiedzin: 2951957