Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
STATYSTYKA ODWIEDZIN
Drukuj  

  Liczba odwiedzin witryny  4460103 

AKTUALNOŚCI Pomoc prawna 1307 
WŁADZE GMINY Rada Gminy VIII kadencji 1131 
WŁADZE GMINY Wójt 15713 
WŁADZE GMINY Zastępca Wójta 5548 
WŁADZE GMINY Sekretarz 5652 
WŁADZE GMINY Urząd Gminy 20168 
WŁADZE GMINY Referaty Urzędu Gminy 18048 
WŁADZE GMINY Samodzielne stanowiska 21068 
GMINA Oświadczenia majątkowe 48154 
GMINA Projekty Uchwał 9486 
GMINA Rejestry 7568 
GMINA Sołectwa 12172 
GMINA Przetargi 160705 
GMINA Ogłoszenia, komunikaty 178367 
GMINA Zamówienia poniżej 30 000 euro 15219 
GMINA Petycje 2585 
BUDŻET SPRAWOZDANIA FINANSOWE 4274 
BUDŻET SPRAWOZDANIA URZĘDU 1287 
PRAWO LOKALNE Statut 8049 
PRAWO LOKALNE Regulamin 8067 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2020 1868 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2019 3784 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 8708 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2018 6614 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 6761 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 7028 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 6943 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 10265 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 6331 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 6735 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 7628 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 8402 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 8634 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 9952 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2006 8427 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2005 6409 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2004 7315 
PRAWO LOKALNE Protokoły 30278 
PRAWO LOKALNE Podatki 9870 
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 8463 
PRAWO LOKALNE Planowanie przestrzenne 24968 
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 8286 
PRAWO LOKALNE Rewitalizacja 8258 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia
PRAWO LOKALNE RAPORT O STANIE GMINY 1452 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Alkohole 2986 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Finanse publiczne 3062 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Gospodarka mieniem komunalnym 2926 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Ochrona środowiska 3201 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Oświata 3115 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 4205 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Podatki i opłaty 3323 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Pomoc społeczna 2844 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Samorząd lokalny 2930 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Wybory 2931 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Konsultacje 2871 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Programy 3007 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Statuty 2913 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Drogi publiczne 3133 
GOSPODARKA Adresy 6197 
GOSPODARKA Oferty inwestycyjne 8266 
MOJA SPRAWA Urząd Stanu Cywilnego 7794 
MOJA SPRAWA Pomoc społeczna 7463 
MOJA SPRAWA Sprawy budowlane 7375 
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 5977 
MOJA SPRAWA Ochrona środowiska 6239 
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 6739 
MOJA SPRAWA Dodatki mieszkaniowe 5727 
MOJA SPRAWA Podatki lokalne 5867 
MOJA SPRAWA Gospodarka odpadami 4571 
MOJA SPRAWA Drogi gminne 3174 
MOJA SPRAWA Świadczenia rodzinne 534 
MOJA SPRAWA Oświata 474 
WYBORY Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej-28 czerwca 2020 r. 1278 
WYBORY Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 21 października 2018 r. 4544 
WYBORY Ławnicy kadencja 2020-2023 3455 
WYBORY Wybory jednostek pomocniczych Gminy 2323 
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r. 1694 
WYBORY Wybory do walnych zgromadzeń Izb Rolniczych 1052 
WYBORY Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na dzień 13 października 2019 r. 1846 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Oświata i placówki oświatowe 10743 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Kultury 10605 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Ośrodek Pomocy Społecznej 15176 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zakład Gospodarki Komunalnej 17880 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 5117 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Samorządowy Żłobek 777 
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI OGŁOSZENIA 15831 
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI DOKUMENTY 2606 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Gorzyce 1452 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY Ogłoszenia o naborze 38473 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY Dokumenty aplikacyjne 1394 
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Rejestr 4880 
SESJE RADY GMINY Imienne wykazy głosowań 1585 
SESJE RADY GMINY Interpelacje i zapytania radnych 803 
  Ilość odwiedzin: 4460103