Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
STATYSTYKA ODWIEDZIN
Drukuj  

  Liczba odwiedzin witryny  135848 

AKTUALNOŚCI Pomoc prawna 3341 
WŁADZE GMINY Rada Gminy VIII kadencji 3340 
WŁADZE GMINY Wójt 18360 
WŁADZE GMINY Zastępca Wójta 7833 
WŁADZE GMINY Sekretarz 7976 
WŁADZE GMINY Urząd Gminy 25080 
WŁADZE GMINY Referaty Urzędu Gminy 21417 
WŁADZE GMINY Samodzielne stanowiska 24674 
GMINA Oświadczenia majątkowe 56700 
GMINA Projekty Uchwał 11952 
GMINA Rejestry 9968 
GMINA Sołectwa 14751 
GMINA Przetargi 168587 
GMINA Ogłoszenia, komunikaty 186540 
GMINA Zamówienia poniżej 30 000 euro 18696 
GMINA Zamówienia poniżej 130 000 zł netto 1589 
GMINA Skargi i wnioski 2427 
GMINA Petycje 5281 
BUDŻET SPRAWOZDANIA FINANSOWE 7101 
BUDŻET SPRAWOZDANIA URZĘDU 3487 
BUDŻET UCHWAŁY RIO 1899 
PRAWO LOKALNE Statut 10874 
PRAWO LOKALNE Regulamin 10763 
PRAWO LOKALNE Protokoły 35280 
PRAWO LOKALNE RAPORT O STANIE GMINY 4032 
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 11058 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2023 249 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2022 1461 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2021 3665 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2020 6217 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2019 7621 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2018 10061 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 12151 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 10239 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 10463 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 10223 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 13689 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 9288 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 10517 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 10697 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 11517 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 12328 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 13384 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2006 11656 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2005 8857 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2004 9750 
PRAWO LOKALNE Podatki 12592 
PRAWO LOKALNE Planowanie przestrzenne 31311 
PRAWO LOKALNE Zbiory danych przestrzennych 724 
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 10846 
PRAWO LOKALNE Rewitalizacja 10869 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Alkohole 4838 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Finanse publiczne 4943 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Gospodarka mieniem komunalnym 4795 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Ochrona środowiska 5145 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Oświata 4996 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 6346 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Podatki i opłaty 5286 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Pomoc społeczna 4689 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Samorząd lokalny 4778 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Wybory 4847 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Konsultacje 4699 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Programy 4952 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Statuty 4779 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Drogi publiczne 5059 
GOSPODARKA Adresy 8016 
GOSPODARKA Oferty inwestycyjne 10313 
MOJA SPRAWA Urząd Stanu Cywilnego 10969 
MOJA SPRAWA Pomoc społeczna 9534 
MOJA SPRAWA Sprawy budowlane 9665 
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 7911 
MOJA SPRAWA Ochrona środowiska 8388 
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 8875 
MOJA SPRAWA Dodatki mieszkaniowe 7642 
MOJA SPRAWA Podatki lokalne 7951 
MOJA SPRAWA Gospodarka odpadami 7475 
MOJA SPRAWA Drogi gminne 5439 
MOJA SPRAWA Świadczenia rodzinne 2585 
MOJA SPRAWA Oświata 2441 
WYBORY Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej-28 czerwca 2020 r. 3318 
WYBORY Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 21 października 2018 r. 6933 
WYBORY Ławnicy kadencja 2020-2023 5510 
WYBORY Wybory jednostek pomocniczych Gminy 4398 
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r. 3614 
WYBORY Wybory do walnych zgromadzeń Izb Rolniczych 2951 
WYBORY Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na dzień 13 października 2019 r. 3767 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Oświata i placówki oświatowe 13081 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Kultury 13131 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Ośrodek Pomocy Społecznej 17517 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zakład Gospodarki Komunalnej 20784 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 7401 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Samorządowy Żłobek 2797 
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI OGŁOSZENIA 18645 
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI DOKUMENTY 4543 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Gorzyce 3662 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY Ogłoszenia o naborze 43952 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY Dokumenty aplikacyjne 3793 
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Rejestr 8049 
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Procedura i plan kontroli realizacji obowiązków podmiotów wpisanych do RDR 757 
SESJE RADY GMINY Imienne wykazy głosowań 4014 
SESJE RADY GMINY Interpelacje i zapytania radnych 3251 
SESJE RADY GMINY Linki do nagrań z sesji Rady Gminy Gorzyce 583 
  Ilość odwiedzin: 135848