Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
STATYSTYKA ODWIEDZIN
Drukuj  

  Liczba odwiedzin witryny  146715 

AKTUALNOŚCI Pomoc prawna 3174 
WŁADZE GMINY Rada Gminy VIII kadencji 3208 
WŁADZE GMINY Wójt 18219 
WŁADZE GMINY Zastępca Wójta 7709 
WŁADZE GMINY Sekretarz 7841 
WŁADZE GMINY Urząd Gminy 24902 
WŁADZE GMINY Referaty Urzędu Gminy 21242 
WŁADZE GMINY Samodzielne stanowiska 24469 
GMINA Oświadczenia majątkowe 56122 
GMINA Projekty Uchwał 11796 
GMINA Rejestry 9831 
GMINA Sołectwa 14609 
GMINA Przetargi 167962 
GMINA Ogłoszenia, komunikaty 186062 
GMINA Zamówienia poniżej 30 000 euro 18440 
GMINA Zamówienia poniżej 130 000 zł netto 1244 
GMINA Skargi i wnioski 2268 
GMINA Petycje 5100 
BUDŻET SPRAWOZDANIA FINANSOWE 6892 
BUDŻET SPRAWOZDANIA URZĘDU 3321 
BUDŻET UCHWAŁY RIO 1755 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2022 1047 
PRAWO LOKALNE Statut 10728 
PRAWO LOKALNE Regulamin 10598 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2021 3422 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2020 5944 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2019 7407 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 11964 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2018 9844 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 10062 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 10282 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 10045 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 13533 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 9128 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 10361 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 10523 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 11373 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 12129 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 13243 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2006 11506 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2005 8695 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2004 9590 
PRAWO LOKALNE Protokoły 35015 
PRAWO LOKALNE Podatki 12440 
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 10915 
PRAWO LOKALNE Planowanie przestrzenne 30869 
PRAWO LOKALNE Zbiory danych przestrzennych 557 
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 10683 
PRAWO LOKALNE Rewitalizacja 10704 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia
PRAWO LOKALNE RAPORT O STANIE GMINY 3865 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Alkohole 4725 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Finanse publiczne 4834 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Gospodarka mieniem komunalnym 4650 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Ochrona środowiska 5017 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Oświata 4889 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 6223 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Podatki i opłaty 5159 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Pomoc społeczna 4565 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Samorząd lokalny 4679 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Wybory 4742 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Konsultacje 4600 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Programy 4840 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Statuty 4673 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Drogi publiczne 4952 
GOSPODARKA Adresy 7921 
GOSPODARKA Oferty inwestycyjne 10191 
MOJA SPRAWA Urząd Stanu Cywilnego 10863 
MOJA SPRAWA Pomoc społeczna 9420 
MOJA SPRAWA Sprawy budowlane 9557 
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 7812 
MOJA SPRAWA Ochrona środowiska 8268 
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 8781 
MOJA SPRAWA Dodatki mieszkaniowe 7539 
MOJA SPRAWA Podatki lokalne 7849 
MOJA SPRAWA Gospodarka odpadami 7337 
MOJA SPRAWA Drogi gminne 5309 
MOJA SPRAWA Świadczenia rodzinne 2446 
MOJA SPRAWA Oświata 2331 
WYBORY Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej-28 czerwca 2020 r. 3192 
WYBORY Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 21 października 2018 r. 6794 
WYBORY Ławnicy kadencja 2020-2023 5399 
WYBORY Wybory jednostek pomocniczych Gminy 4287 
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r. 3505 
WYBORY Wybory do walnych zgromadzeń Izb Rolniczych 2830 
WYBORY Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na dzień 13 października 2019 r. 3654 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Oświata i placówki oświatowe 12943 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Kultury 12984 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Ośrodek Pomocy Społecznej 17383 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zakład Gospodarki Komunalnej 20614 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 7290 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Samorządowy Żłobek 2663 
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI OGŁOSZENIA 18262 
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI DOKUMENTY 4421 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Gorzyce 3516 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY Ogłoszenia o naborze 43313 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY Dokumenty aplikacyjne 3629 
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Rejestr 7862 
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Procedura i plan kontroli realizacji obowiązków podmiotów wpisanych do RDR 653 
SESJE RADY GMINY Imienne wykazy głosowań 3772 
SESJE RADY GMINY Interpelacje i zapytania radnych 2995 
SESJE RADY GMINY Linki do nagrań z sesji Rady Gminy Gorzyce 449 
  Ilość odwiedzin: 146715