Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
STATYSTYKA ODWIEDZIN
Drukuj  

  Liczba odwiedzin witryny  105423 

AKTUALNOŚCI Pomoc prawna 2980 
WŁADZE GMINY Rada Gminy VIII kadencji 2998 
WŁADZE GMINY Wójt 17973 
WŁADZE GMINY Zastępca Wójta 7496 
WŁADZE GMINY Sekretarz 7608 
WŁADZE GMINY Urząd Gminy 24516 
WŁADZE GMINY Referaty Urzędu Gminy 20912 
WŁADZE GMINY Samodzielne stanowiska 24056 
GMINA Oświadczenia majątkowe 55387 
GMINA Projekty Uchwał 11559 
GMINA Rejestry 9601 
GMINA Sołectwa 14360 
GMINA Przetargi 167212 
GMINA Ogłoszenia, komunikaty 185544 
GMINA Zamówienia poniżej 30 000 euro 18125 
GMINA Zamówienia poniżej 130 000 zł netto 783 
GMINA Skargi i wnioski 2029 
GMINA Petycje 4820 
BUDŻET SPRAWOZDANIA FINANSOWE 6635 
BUDŻET SPRAWOZDANIA URZĘDU 3111 
BUDŻET UCHWAŁY RIO 1549 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2022 558 
PRAWO LOKALNE Statut 10482 
PRAWO LOKALNE Regulamin 10326 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2021 3054 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2020 5588 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2019 7051 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 11682 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2018 9511 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 9784 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 10011 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 9767 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 13246 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 8864 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 10082 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 10269 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 11118 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 11845 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 12956 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2006 11255 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2005 8452 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2004 9366 
PRAWO LOKALNE Protokoły 34669 
PRAWO LOKALNE Podatki 12175 
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 10674 
PRAWO LOKALNE Planowanie przestrzenne 30268 
PRAWO LOKALNE Zbiory danych przestrzennych 273 
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 10401 
PRAWO LOKALNE Rewitalizacja 10469 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia
PRAWO LOKALNE RAPORT O STANIE GMINY 3619 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Alkohole 4559 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Finanse publiczne 4665 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Gospodarka mieniem komunalnym 4490 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Ochrona środowiska 4856 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Oświata 4706 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 6038 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Podatki i opłaty 4980 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Pomoc społeczna 4404 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Samorząd lokalny 4516 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Wybory 4576 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Konsultacje 4428 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Programy 4657 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Statuty 4496 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Drogi publiczne 4785 
GOSPODARKA Adresy 7760 
GOSPODARKA Oferty inwestycyjne 10017 
MOJA SPRAWA Urząd Stanu Cywilnego 10667 
MOJA SPRAWA Pomoc społeczna 9232 
MOJA SPRAWA Sprawy budowlane 9362 
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 7635 
MOJA SPRAWA Ochrona środowiska 8089 
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 8595 
MOJA SPRAWA Dodatki mieszkaniowe 7366 
MOJA SPRAWA Podatki lokalne 7677 
MOJA SPRAWA Gospodarka odpadami 7063 
MOJA SPRAWA Drogi gminne 5105 
MOJA SPRAWA Świadczenia rodzinne 2258 
MOJA SPRAWA Oświata 2138 
WYBORY Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej-28 czerwca 2020 r. 2994 
WYBORY Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 21 października 2018 r. 6547 
WYBORY Ławnicy kadencja 2020-2023 5225 
WYBORY Wybory jednostek pomocniczych Gminy 4111 
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r. 3327 
WYBORY Wybory do walnych zgromadzeń Izb Rolniczych 2660 
WYBORY Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na dzień 13 października 2019 r. 3476 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Oświata i placówki oświatowe 12740 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Kultury 12783 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Ośrodek Pomocy Społecznej 17175 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zakład Gospodarki Komunalnej 20350 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 7098 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Samorządowy Żłobek 2484 
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI OGŁOSZENIA 18060 
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI DOKUMENTY 4255 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Gorzyce 3315 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY Ogłoszenia o naborze 42622 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY Dokumenty aplikacyjne 3437 
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Rejestr 7608 
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Procedura i plan kontroli realizacji obowiązków podmiotów wpisanych do RDR 482 
SESJE RADY GMINY Imienne wykazy głosowań 3438 
SESJE RADY GMINY Interpelacje i zapytania radnych 2648 
SESJE RADY GMINY Linki do nagrań z sesji Rady Gminy Gorzyce 215 
  Ilość odwiedzin: 105423