Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
STATYSTYKA ODWIEDZIN
Drukuj  

  Liczba odwiedzin witryny  6472202 

AKTUALNOŚCI Pomoc prawna 1875 
WŁADZE GMINY Rada Gminy VIII kadencji 1697 
WŁADZE GMINY Wójt 16396 
WŁADZE GMINY Zastępca Wójta 6141 
WŁADZE GMINY Sekretarz 6262 
WŁADZE GMINY Urząd Gminy 22063 
WŁADZE GMINY Referaty Urzędu Gminy 18912 
WŁADZE GMINY Samodzielne stanowiska 22015 
GMINA Oświadczenia majątkowe 49962 
GMINA Projekty Uchwał 10137 
GMINA Rejestry 8212 
GMINA Sołectwa 12876 
GMINA Przetargi 163218 
GMINA Ogłoszenia, komunikaty 182225 
GMINA Zamówienia poniżej 30 000 euro 16176 
GMINA Skargi i wnioski 588 
GMINA Petycje 3282 
BUDŻET SPRAWOZDANIA FINANSOWE 5049 
BUDŻET SPRAWOZDANIA URZĘDU 1866 
BUDŻET UCHWAŁY RIO 298 
PRAWO LOKALNE Regulamin 8774 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2021 467 
PRAWO LOKALNE Statut 8720 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2020 3250 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2019 4807 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2018 7575 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 9667 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 7655 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 7885 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 7767 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 11176 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 7178 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 7649 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 8411 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 9226 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 9468 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 10733 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2006 9255 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2005 7042 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2004 7941 
PRAWO LOKALNE Protokoły 31619 
PRAWO LOKALNE Podatki 10569 
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 9145 
PRAWO LOKALNE Planowanie przestrzenne 26774 
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 8962 
PRAWO LOKALNE Rewitalizacja 8945 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia
PRAWO LOKALNE RAPORT O STANIE GMINY 2137 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Alkohole 3464 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Finanse publiczne 3591 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Gospodarka mieniem komunalnym 3421 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Ochrona środowiska 3743 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Oświata 3611 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 4781 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Podatki i opłaty 3838 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Pomoc społeczna 3331 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Samorząd lokalny 3451 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Wybory 3465 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Konsultacje 3357 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Programy 3527 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Statuty 3404 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Drogi publiczne 3687 
GOSPODARKA Adresy 6704 
GOSPODARKA Oferty inwestycyjne 8808 
MOJA SPRAWA Urząd Stanu Cywilnego 8914 
MOJA SPRAWA Pomoc społeczna 8058 
MOJA SPRAWA Sprawy budowlane 8055 
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 6551 
MOJA SPRAWA Ochrona środowiska 6842 
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 7407 
MOJA SPRAWA Dodatki mieszkaniowe 6261 
MOJA SPRAWA Podatki lokalne 6477 
MOJA SPRAWA Gospodarka odpadami 5336 
MOJA SPRAWA Drogi gminne 3835 
MOJA SPRAWA Świadczenia rodzinne 1108 
MOJA SPRAWA Oświata 1002 
WYBORY Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej-28 czerwca 2020 r. 1818 
WYBORY Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 21 października 2018 r. 5219 
WYBORY Ławnicy kadencja 2020-2023 4051 
WYBORY Wybory jednostek pomocniczych Gminy 2901 
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r. 2187 
WYBORY Wybory do walnych zgromadzeń Izb Rolniczych 1545 
WYBORY Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na dzień 13 października 2019 r. 2369 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Oświata i placówki oświatowe 11386 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Kultury 11346 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Ośrodek Pomocy Społecznej 15906 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zakład Gospodarki Komunalnej 18751 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 5809 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Samorządowy Żłobek 1302 
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI OGŁOSZENIA 16763 
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI DOKUMENTY 3130 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Gorzyce 2051 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY Ogłoszenia o naborze 39866 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY Dokumenty aplikacyjne 2042 
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Rejestr 5510 
SESJE RADY GMINY Imienne wykazy głosowań 2117 
SESJE RADY GMINY Interpelacje i zapytania radnych 1320 
  Ilość odwiedzin: 6472202