Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
STATYSTYKA ODWIEDZIN
Drukuj  

  Liczba odwiedzin witryny  863460 

AKTUALNOŚCI Pomoc prawna 2400 
WŁADZE GMINY Rada Gminy VIII kadencji 2310 
WŁADZE GMINY Wójt 17140 
WŁADZE GMINY Zastępca Wójta 6803 
WŁADZE GMINY Sekretarz 6885 
WŁADZE GMINY Urząd Gminy 23266 
WŁADZE GMINY Referaty Urzędu Gminy 19861 
WŁADZE GMINY Samodzielne stanowiska 22949 
GMINA Oświadczenia majątkowe 53057 
GMINA Projekty Uchwał 10842 
GMINA Rejestry 8897 
GMINA Sołectwa 13577 
GMINA Przetargi 165029 
GMINA Ogłoszenia, komunikaty 183988 
GMINA Zamówienia poniżej 30 000 euro 17113 
GMINA Skargi i wnioski 1252 
GMINA Petycje 3996 
BUDŻET SPRAWOZDANIA FINANSOWE 5882 
BUDŻET SPRAWOZDANIA URZĘDU 2473 
BUDŻET UCHWAŁY RIO 900 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2021 1515 
PRAWO LOKALNE Statut 9639 
PRAWO LOKALNE Regulamin 9497 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2020 4362 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2019 5961 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 10759 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2018 8551 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 8883 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 9036 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 8819 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 12299 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 8048 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 8997 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 9405 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 10190 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 10818 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 11874 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2006 10330 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2005 7702 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2004 8610 
PRAWO LOKALNE Protokoły 33262 
PRAWO LOKALNE Podatki 11289 
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 9875 
PRAWO LOKALNE Planowanie przestrzenne 28516 
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 9635 
PRAWO LOKALNE Rewitalizacja 9661 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia
PRAWO LOKALNE RAPORT O STANIE GMINY 2842 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Alkohole 3990 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Finanse publiczne 4121 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Gospodarka mieniem komunalnym 3939 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Ochrona środowiska 4285 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Oświata 4151 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 5393 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Podatki i opłaty 4390 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Pomoc społeczna 3864 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Samorząd lokalny 3960 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Wybory 4019 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Konsultacje 3878 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Programy 4062 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Statuty 3947 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Drogi publiczne 4218 
GOSPODARKA Adresy 7216 
GOSPODARKA Oferty inwestycyjne 9352 
MOJA SPRAWA Urząd Stanu Cywilnego 9897 
MOJA SPRAWA Pomoc społeczna 8653 
MOJA SPRAWA Sprawy budowlane 8716 
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 7091 
MOJA SPRAWA Ochrona środowiska 7459 
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 8015 
MOJA SPRAWA Dodatki mieszkaniowe 6825 
MOJA SPRAWA Podatki lokalne 7075 
MOJA SPRAWA Gospodarka odpadami 6131 
MOJA SPRAWA Drogi gminne 4485 
MOJA SPRAWA Świadczenia rodzinne 1676 
MOJA SPRAWA Oświata 1536 
WYBORY Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej-28 czerwca 2020 r. 2379 
WYBORY Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 21 października 2018 r. 5859 
WYBORY Ławnicy kadencja 2020-2023 4626 
WYBORY Wybory jednostek pomocniczych Gminy 3502 
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r. 2739 
WYBORY Wybory do walnych zgromadzeń Izb Rolniczych 2084 
WYBORY Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na dzień 13 października 2019 r. 2886 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Oświata i placówki oświatowe 12018 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Kultury 12067 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Ośrodek Pomocy Społecznej 16535 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zakład Gospodarki Komunalnej 19578 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 6465 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Samorządowy Żłobek 1838 
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI OGŁOSZENIA 17357 
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI DOKUMENTY 3668 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Gorzyce 2676 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY Ogłoszenia o naborze 40996 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY Dokumenty aplikacyjne 2734 
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Rejestr 6151 
SESJE RADY GMINY Imienne wykazy głosowań 2674 
SESJE RADY GMINY Interpelacje i zapytania radnych 1881 
  Ilość odwiedzin: 863460