Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
STATYSTYKA ODWIEDZIN
Drukuj  

  Liczba odwiedzin witryny  2160615 

AKTUALNOŚCI Pomoc prawna 579 
WŁADZE GMINY Rada Gminy VIII kadencji 275 
WŁADZE GMINY Wójt 14655 
WŁADZE GMINY Zastępca Wójta 4633 
WŁADZE GMINY Sekretarz 4727 
WŁADZE GMINY Urząd Gminy 16774 
WŁADZE GMINY Referaty Urzędu Gminy 16545 
WŁADZE GMINY Samodzielne stanowiska 19519 
GMINA Oświadczenia majątkowe 43670 
GMINA Projekty Uchwał 8495 
GMINA Rejestry 6575 
GMINA Sołectwa 11006 
GMINA Przetargi 155443 
GMINA Ogłoszenia, komunikaty 163357 
GMINA Zamówienia poniżej 30 000 euro 13462 
GMINA Petycje 1421 
BUDŻET SPRAWOZDANIA FINANSOWE 3260 
BUDŻET SPRAWOZDANIA URZĘDU 424 
PRAWO LOKALNE Statut 6974 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2019 1691 
PRAWO LOKALNE Regulamin 7012 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 7212 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2018 4962 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 5637 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 5850 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 5669 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 9047 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 5051 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 4898 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 6650 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 7345 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 7467 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 8373 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2006 7318 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2005 5400 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2004 6313 
PRAWO LOKALNE Protokoły 27399 
PRAWO LOKALNE Podatki 8633 
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 7432 
PRAWO LOKALNE Planowanie przestrzenne 22035 
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 7217 
PRAWO LOKALNE Rewitalizacja 7200 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia
PRAWO LOKALNE RAPORT O STANIE GMINY 440 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Alkohole 2221 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Finanse publiczne 2356 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Gospodarka mieniem komunalnym 2200 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Ochrona środowiska 2422 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Oświata 2405 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 3340 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Podatki i opłaty 2565 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Pomoc społeczna 2133 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Samorząd lokalny 2223 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Wybory 2255 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Konsultacje 2142 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Programy 2309 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Statuty 2224 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Drogi publiczne 2350 
GOSPODARKA Adresy 5507 
GOSPODARKA Oferty inwestycyjne 7470 
MOJA SPRAWA Urząd Stanu Cywilnego 5920 
MOJA SPRAWA Pomoc społeczna 6626 
MOJA SPRAWA Sprawy budowlane 6345 
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 5086 
MOJA SPRAWA Ochrona środowiska 5292 
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 5872 
MOJA SPRAWA Dodatki mieszkaniowe 4921 
MOJA SPRAWA Podatki lokalne 4949 
MOJA SPRAWA Gospodarka odpadami 3493 
MOJA SPRAWA Drogi gminne 2155 
WYBORY Wybory Prezydenta RP 5017 
WYBORY Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 21 października 2018 r. 3341 
WYBORY Ławnicy kadencja 2020-2023 2646 
WYBORY Wybory jednostek pomocniczych Gminy 1404 
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r. 951 
WYBORY Wybory do walnych zgromadzeń Izb Rolniczych 339 
WYBORY Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na dzień 13 października 2019 r. 1104 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Oświata i placówki oświatowe 9860 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Kultury 9626 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Ośrodek Pomocy Społecznej 14041 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zakład Gospodarki Komunalnej 16595 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 4247 
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI OGŁOSZENIA 13763 
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI DOKUMENTY 1889 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Gorzyce 410 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY Ogłoszenia o naborze 34840 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY Dokumenty aplikacyjne 452 
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Rejestr 3870 
SESJE RADY GMINY Imienne wykazy głosowań 745 
  Ilość odwiedzin: 2160615