Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
STATYSTYKA ODWIEDZIN
Drukuj  

  Liczba odwiedzin witryny  1773663 

AKTUALNOŚCI Pomoc prawna 427 
WŁADZE GMINY Rada Gminy VIII kadencji 110 
WŁADZE GMINY Wójt 14376 
WŁADZE GMINY Zastępca Wójta 4408 
WŁADZE GMINY Sekretarz 4485 
WŁADZE GMINY Urząd Gminy 16033 
WŁADZE GMINY Referaty Urzędu Gminy 16125 
WŁADZE GMINY Samodzielne stanowiska 19066 
GMINA Oświadczenia majątkowe 42622 
GMINA Projekty Uchwał 8278 
GMINA Rejestry 6350 
GMINA Sołectwa 10749 
GMINA Przetargi 153544 
GMINA Ogłoszenia, komunikaty 156789 
GMINA Zamówienia poniżej 30 000 euro 12966 
GMINA Petycje 1114 
BUDŻET SPRAWOZDANIA FINANSOWE 3014 
BUDŻET SPRAWOZDANIA URZĘDU 277 
PRAWO LOKALNE Statut 6747 
PRAWO LOKALNE Regulamin 6794 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 6738 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2018 4491 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2019 1007 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 5306 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 5535 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 5345 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 8712 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 4689 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 4494 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 6403 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 7044 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 7197 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 8087 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2006 7050 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2005 5170 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2004 6101 
PRAWO LOKALNE Protokoły 26658 
PRAWO LOKALNE Podatki 8351 
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 7206 
PRAWO LOKALNE Planowanie przestrzenne 21336 
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 6977 
PRAWO LOKALNE Rewitalizacja 6949 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia
PRAWO LOKALNE RAPORT O STANIE GMINY 220 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Alkohole 2084 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Finanse publiczne 2220 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Gospodarka mieniem komunalnym 2062 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Ochrona środowiska 2246 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Oświata 2245 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 3161 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Podatki i opłaty 2396 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Pomoc społeczna 1994 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Samorząd lokalny 2083 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Wybory 2123 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Konsultacje 1998 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Programy 2165 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Statuty 2086 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Drogi publiczne 2195 
GOSPODARKA Adresy 5377 
GOSPODARKA Oferty inwestycyjne 7296 
MOJA SPRAWA Urząd Stanu Cywilnego 5610 
MOJA SPRAWA Pomoc społeczna 6481 
MOJA SPRAWA Sprawy budowlane 6114 
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 4923 
MOJA SPRAWA Ochrona środowiska 5097 
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 5694 
MOJA SPRAWA Dodatki mieszkaniowe 4768 
MOJA SPRAWA Podatki lokalne 4780 
MOJA SPRAWA Gospodarka odpadami 3272 
MOJA SPRAWA Drogi gminne 1969 
WYBORY Wybory Prezydenta RP 4863 
WYBORY Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 21 października 2018 r. 2949 
WYBORY Ławnicy kadencja 2020-2023 2441 
WYBORY Referendum ogólnokrajowe 6 września 2015 r. 2231 
WYBORY Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 2420 
WYBORY Wybory jednostek pomocniczych Gminy 1145 
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r. 747 
WYBORY Wybory do walnych zgromadzeń Izb Rolniczych 174 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Oświata i placówki oświatowe 9650 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Kultury 9331 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Ośrodek Pomocy Społecznej 13754 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zakład Gospodarki Komunalnej 16270 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 4064 
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI OGŁOSZENIA 13237 
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI DOKUMENTY 1763 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Gorzyce 234 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY Ogłoszenia o naborze 33862 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY Dokumenty aplikacyjne 281 
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Rejestr 3675 
SESJE RADY GMINY Imienne wykazy głosowań 513 
  Ilość odwiedzin: 1773663