Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Zarządzenia 2008

 Nazwa pozycji Data
ZARZĄDZENIE Nr 1/2008 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 7 stycznia 2008r. 2008-01-08
ZARZĄDZENIE Nr 2/2008 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 10 stycznia 2008r 2008-01-11
ZARZĄDZENIE Nr 3/2008 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 11 stycznia 2008r. 2008-01-14
ZARZĄDZENIE Nr 4/2008 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 15 stycznia 2008r. 2008-03-13
ZARZĄDZENIE Nr 5/2008 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 18 stycznia 2008r. 2008-01-18
ZARZĄDZENIE Nr 6/2008 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 18 stycznia 2008r. 2008-01-18
ZARZĄDZENIE Nr 7/2008 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 29 stycznia 2008r. 2008-01-29
ZARZĄDZENIE Nr 8/2008 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 7 lutego 2008r. 2008-02-07
Zarządzenie Nr 9 Szefa Obrony Cywilnej Gminy Gorzyce-Wójta Gminy z dnia 11 lutego 2008r. 2008-02-11
ZARZĄDZENIE NR 10/2008 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 14 luty 2008r 2008-02-14
ZARZĄDZENIE NR 11/2008 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 18 luty 2008r. 2008-02-18
ZARZĄDZENIE NR 12/2008 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 18 luty 2008r. 2008-02-18
ZARZĄDZENIE NR 13/2008 Szefa Obrony Cywilnej -Wójta Gminy Gorzyce z dnia 18 lutego 2008r. 2008-02-18
ZARZĄDZENIE NR 14/08 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gorzyce oraz wykonania planu finansowego jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego 2008-03-19
ZARZĄDZENIE NR 15/08 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie przekazania sprzętu komputerowego 2008-03-19
ZARZĄDZENIE NR 16/08 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Trześni 2008-03-25
ZARZĄDZENIE NR 17 / 2008 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 31 marca 2008 r.w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy na 2008 rok. 2008-03-31
Zarzadzenie Nr 18 /08 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 1 kwietnia 2008r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds.ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Gorzyce 2008-04-01
ZARZĄDZENIE Nr 19 /08 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 7 kwietnia 2008r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy 2008-04-07
ZARZĄDZENIE Nr 20 /08 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 10 kwietnia 2008r. w sprawie powołania komisji ds. oceny dokumentacji z przeprowadzonych wyborów do Sejmu i Senatu RP w dniu 21 października 2007 r. 2008-04-10
ZARZĄDZENIE Nr 21 /08 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 15 kwietnia 2008r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Trześni 2008-04-15
ZARZĄDZENIE nr 22/2008 Wójt Gminy Gorzyce z dnia 18 kwietnia 2008r w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu 2008-04-18
ZARZĄDZENIE nr 23/08 z dnia 22 kwietnia 2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postęp. o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa ul.Szkolnej w Gorzycach-wykonanie chodnika na odcinku od ul.Sandomierskiej do ul.Zielonej 2008-04-22
ZARZĄDZENIE Nr 24 /2008 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy w 2008 roku. 2008-04-24
ZARZĄDZENIE Nr 25/08 z dnia 5 maja 2008r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny i wyboru zgłoszonych ofert na realizację zadania publicznego pn . „Promocja Gminy w zakresie twórczości, inicjatyw lokalnych, aktywizacji środowisk lokalnych 2008-05-05
Zarządzenie Nr 26 /2008 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 9 maja 2008 r. zmieniające zarządzenie Nr 24/2008 Wójta Gminy Gorzyce, z dnia 24 kwietnia 2008 r, w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy w 2008 roku. 2008-05-09
Zarządzenie Nr 27/08 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 14 maja 2008 r.w sprawie zmian w budżecie Gminy w 2008 roku. 2008-05-14
Zarządzenie Nr 28/08 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 26 maja 2008 r.w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.Przebudowa nawierzchni ul.Fantazja w Gorzycach i ul.Kwiatowej w Sokolnikach 2008-05-26
Zarządzenie Nr 29/08 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 26 maja 2008 r.w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości 2008-05-26
ZARZĄDZENIE nr 30/08 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 5 czerwca 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy w 2008 roku. 2008-06-05
ZARZĄDZENIE Nr 31/08 z dnia 9 czerwca 2008r.w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny i wyboru zgłoszonych ofert na realizację zadania publi. „Promocja Gminy w zakresie twórczości,inicjatyw lokalnych,aktywizacji środowisk lokalnych 2008-06-09
ZARZĄDZENIE Nr 32/08 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 16 czerwca 2008r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i ustaleniu jej regulaminu 2008-06-16
ZARZĄDZENIE Nr 33/08 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 20 czerwca 2008r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny i wyboru zgłoszonych ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu rozwiazywania problemów alkoholowych w 2008 roku 2008-06-20
ZARZĄDZENIE Nr 34/08 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 4 lipca 2008r. w sprawie powołania komisji mieszkaniowej 2008-07-04
ZARZĄDZENIE Nr 35/08 z dnia 15 lipca 2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postęp. o udzielenie zamówienia publi. pn. Budowa oświetlenia terenu przy drodze wojewódzkiej nr 854 w miejscowościach Gorzyce i Wrzawy 2008-07-15
ZARZĄDZENIE Nr 36/08 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 16 lipca 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy w 2008 roku. 2008-07-16
ZARZĄDZENIE Nr 37/08 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 21 lipca 2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.Przebudowa parkingów i chodników na terenie Osiedla Gorzyce 2008-07-21
ZARZĄDZENIE Nr 38/08 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 21 lipca 2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gorzycach 2008-07-21
ZARZĄDZENIE Nr 39/08 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 24 lipca 2008r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny i wyboru zgłoszonych ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gorzyce w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2008 r. 2008-07-24
ZARZĄDZENIE Nr 40/08 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 24 lipca 2008r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Gminy w Gorzycach 2008-07-24
ZARZĄDZENIE Nr 41/08 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 29 lipca 2008r. w sprawie zmian budżetu Gminy w 2008r. 2008-07-29
ZARZĄDZENIE Nr 42/08 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 29 lipca 2008r. w sprawie ustalenia stawki godzinowej dla strażaków z OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach w 2008r. 2008-07-29
ZARZĄDZENIE Nr 43/08 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 11 sierpnia 2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dowóz uczniów szkół podstawowych,gimnazjów i przedszkoli na terenie Gminy Go 2008-08-11
ZARZĄDZENIE NR 44/08 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 12 sierpnia 2008 r.w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gorzyce za pierwsze półrocze 2008 roku 2008-08-12
ZARZĄDZENIE NR 45/08 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 14 sierpnia 2008 r.w sprawie wprowadzenia zasad(polityki) rachunkowości. 2008-08-14
ZARZĄDZENIE NR 46/08 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 19 sierpnia 2008 r.w sprawie zmian budżetu gminy w 2008 r. 2008-08-19
Zarządzenie Nr 47 /08 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 29 sierpnia 2008 r.w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 rok. 2008-08-29
ZARZĄDZENIE Nr 48/08 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 2 września 2008r. w sprawie powołania komisji konkursowej do odbioru zadania 2008-09-02
Zarządzenie Nr 49/08 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 9 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 rok. 2008-09-09
Zarządzenie Nr 50/08 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 15 września 2008 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2008-09-15
Zarządzenie Nr 51/08 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 19 września 2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę parkingu przy ul.11 listopada w Gorzycach 2008-09-19
Zarządzenie Nr 52/08 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 19 września 2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi gminnej nr 100105R we Wrzawach 2008-09-19
Zarządzenie Nr 53/08 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 30 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 rok. 2008-09-30
Zarządzenie Nr 54/08 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 9 października 2008 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2008 rok. 2008-10-09
Zarządzenie Nr 55/08 Szefa Obrony Cywilnej-Wójta Gminy Gorzyce z dnia 10 października 2008 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Gorzyce. 2008-10-10
Zarządzenie Nr 56/08 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 14 października 2008 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy. 2008-10-14
Zarządzenie Nr 57/08 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 14 października 2008 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gorzyce. 2008-10-14
Zarządzenie Nr 58/08 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2008 rok 2008-10-29
ZARZĄDZENIE Nr 59/08 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 31 października 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 rok. 2008-10-31
ZARZĄDZENIE Nr 60 /08 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy na 2009 rok. 2008-11-14
ZARZĄDZENIE Nr 61/08 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 rok. 2008-11-14
ZARZĄDZENIE nr 62/08 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 26 listopada 2008 w sprawie ogłoszenie konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii w 2009 2008-11-26
ZARZĄDZENIE Nr 63/08 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2008 rok. 2008-11-26
ZARZĄDZENIE Nr 64/08 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 rok. 2008-11-28
ZARZĄDZENIE Nr 65/08 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2008 rok. 2008-12-18
ZARZĄDZENIE nr 66/08 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 22 grudnia 2008 w sprawie ustalenia regulaminu konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gorzyce w dziedzinie kultury fizycznej na 2009 rok. 2008-12-22
ZARZĄDZENIE Nr 67/08 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 rok. 2008-12-30
ZARZĄDZENIE nr 68/08 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 31 grudnia 2008 w sprawie powołania komisji do likwidacji sprzętu i środków obrony cywilnej. 2008-12-31
ZARZĄDZENIE nr 69/08 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 31 grudnia 2008 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż i dzierżawę gruntów stanowiacych własność Gminy Gorzyce 2008-12-31Osoba publikująca: Ignacy Gilewski
Data publikacji: 2008-03-13
  Ilość odwiedzin: 106803