Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Zarządzenia 2012

 Nazwa pozycji Data
ZARZĄDZENIE 1/12 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 10 stycznia 2012 r.zmieniające zarządzenie w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Gorzyce na rok 2012 2012-01-10
ZARZĄDZENIE 2/12 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie zobowiązania kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Gorzyce do złozenia oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za 2011 r. 2012-01-16
ZARZĄDZENIE 3/12 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na wsparcie realziacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Pro 2012-01-24
ZARZĄDZENIE 4/12 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2012 rok 2012-01-31
Zarządzenie nr 5/2012 Wójta Gminy gorzyce z dnia 31.01.2012 r. w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem sali zajęc ruchowych 2012-01-31
Zarządzenie nr 6/2012 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 31.01.2012 r. w sprawie określenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości do 14000 EURO w Urzędzie Gminy Gorzyce 2012-01-31
Zarządzenie nr 7/2012 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 13.02.2012 r. w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu 2012-02-13
Zarządzenie nr 8/2012 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 13.02.2012 r. zmieniajace zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do Przeciwdzałania Przemocy w Rodzinie. 2012-02-13
Zarządzenie nr 9/2012 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 13.02.2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2012 2012-02-13
Zarzadzenie nr 10/2012 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 13.02.2012 r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w ramach ogłoszenia o sprzedaży służbowego samochodu osobowego marki DEAWOO NUBIRA 1.6 2012-02-13
ZARZĄDZENIE 11/12 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 16.02.2012 r. w sprawie przekazania sprzętu komputerowego 2012-02-16
ZARZĄDZENIE 12/12 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 22.02.2012 r. w sprawie powolania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na wsparcie realizcaji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu pomocy społecznej 2012-02-22
ZARZĄDZENIE 13/12 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 22.02.2012 r. w sprawie powolania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 2012-02-22
ZARZĄDZENIE 14/12 Szefa Obrony Cywilnej Gminy-WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 22.02.2012 r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa,zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w Gminie Gorzyce w 2012 r. 2012-02-22
ZARZĄDZENIE 15/12 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 2.03.2012 r. w sprawie powolania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej oraz budowa sieci wodociągowej 2012-03-02
ZARZĄDZENIE 16/12 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 14.03.2012 r. w sprawie powolania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.Dostawa materiałów kamiennych na cele bieżącego utrzymania nawierzchni nietrwałych w 2012-03-14
ZARZĄDZENIE 17/12 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 14.03.2012 r. w sprawie powolania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.Budowa infrastruktury dla komunikacji publicznej Osiedla Gorzyce 2012-03-14
ZARZĄDZENIE 18/12 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 15.03.2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 r. 2012-03-15
ZARZĄDZENIE 19/12 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 15.03.2012 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkól i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Gorzyce na 2012 r. 2012-03-15
ZARZĄDZENIE 20/12 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 19.03.2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych na wsparcie realziacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alk 2012-03-19
ZARZĄDZENIE 21/12 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 22.03.2012 r. w sprawie powolania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego ogólnodostępnego z infrastrukturą technicz 2012-03-22
ZARZĄDZENIE 22/12 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 23.03.2012 r. w sprawie powolania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i ustalenia jej regulaminu 2012-03-23
ZARZĄDZENIE 23/12 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 26.03.2012 r. w sprawie przymusowego doprowadzenia podlegajacych kwalifikacji wojskowej do Powiatowej Komisji Lekarskiej w Tarnobrzegu 2012-03-26
ZARZĄDZENIE 24/12 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 29.03.2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok. 2012-03-29
ZARZĄDZENIE 25/12 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 30.03.2012 r. w sprawie przedstawienia Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gorzyce oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2011 rok. 2012-03-30
ZARZĄDZENIE 26/12 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 30.03.2012 r. w sprawie przedstawienia Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2011 rok. 2012-03-30
ZARZĄDZENIE 27/12 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 02.04.2012 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach do ustanawiania rodziny wspierającej,zawierania i rozwiązywania umów z rodzinami wspierającymi oraz prowadzenia postepowań 2012-04-02
ZARZĄDZENIE 28/12 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 04.04.2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok. 2012-04-04
ZARZĄDZENIE 29/12 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 5.04.2012 r. w sprawie powolania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gorzyce w 2012 roku. 2012-04-05
ZARZĄDZENIE 30/12 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 16.04.2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok. 2012-04-16
ZARZĄDZENIE 31/12 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 18.04.2012 r. w sprawie przeprowadzenia przeglądów gwarancyjnych budynkow komunalnych remontowanych po powodzi 2010 roku na terenie Gminy Gorzyce. 2012-04-18
ZARZĄDZENIE 32/12 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 23.04.2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok. 2012-04-23
ZARZĄDZENIE 33/12 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 7.05.2012 r. w sprawie powolania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.Zagospodarowanie terenu wokół budynku remizy OSP w miejscowości Trześń 2012-05-07
ZARZĄDZENIE 34/12 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 8.05.2012 r. w sprawie powolania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.Remont boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Trześń 2012-05-08
ZARZĄDZENIE 35/12 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 8.05.2012 r. w sprawie powolania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.Remont kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedla Gorzyce 2012-05-08
ZARZĄDZENIE 36/12 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 9.05.2012 r. w sprawie powolania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.Opracowanie projektu I zmiany planu zagospodarowanie przestrzennego Nr 1/12/2006 o n 2012-05-09
ZARZĄDZENIE 37/12 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 10.05.2012 r. w sprawie powolania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.Przbudowa dróg na terenie sołectwa Furmany ul.Leśna (km 0+000-0+362),ul. Trześniows 2012-05-10
ZARZĄDZENIE 38/12 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 10.05.2012 r. w sprawie powolania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.Przebudowa dróg na terenie sołectwa Sokolniki: ul.Nowa (km 0+000-0+225),ul. Rajska( 2012-05-10
ZARZĄDZENIE 39/12 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 10.05.2012 r. w sprawie powolania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.Remont ulicy szkolnej w Trześni:odcinek nr 1 (km 0+000-0+095),odcinek nr 2(km 0+000 2012-05-10
ZARZĄDZENIE 40/12 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 11.05.2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok. 2012-05-11
ZARZĄDZENIE 41/12 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 17.05.2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2012-05-17
ZARZĄDZENIE 42/12 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 21.05.2012 r. w sprawie powolania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.Opracowanie projektu I zmiany planu zagospodarowanie przestrzennego Nr 1/12/2006 o 2012-05-21
ZARZĄDZENIE 43/12 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 23.05.2012 r. w sprawie powolania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.Remont kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedla Gorzyce 2012-05-23
ZARZĄDZENIE 44/12 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 25.05.2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok. 2012-05-25
ZARZĄDZENIE 45/12 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 29.05.2012 r. w sprawie powolania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 2012-05-29
ZARZĄDZENIE 46/12 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 29.05.2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 2012-05-29
ZARZĄDZENIE 47/12 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 31.05.2012 r. w sprawie dokonania zmian w Wiloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2012-2020 2012-05-31
ZARZĄDZENIE 48/12 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 14.06.2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok. 2012-06-14
ZARZĄDZENIE 49/12 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 20.06.2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont-odwodnienie ulic:Szkolnej w Gorzycach i Furmańskiej w Sokolnikach 2012-06-20
ZARZĄDZENIE 50/12 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 25.06.2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok. 2012-06-25
ZARZĄDZENIE 51/12 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 02.07.2012 r. w sprawie dokonania zmian w Wiloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2012-2020 2012-07-02
ZARZĄDZENIE 52/12 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 10.07.2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok. 2012-07-10
ZARZĄDZENIE 53/12 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 18.07.2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Gorzyce 2012-07-18
Zarządzenie 54/12 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 19.07.2012r. w sprawie powołania komisji odbioru robót zadania pn; Przebudowa dróg na terenie sołectwa Furmany:ul.Leśna,ul.Trześniowska, ul.Sosnowa 2012-07-19
Zarządzenie 55/12 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 19.07.2012 r. w sprawie powołania komisji odbioru robót zadania pn.Remont ulicy Szkolnej w Trześńi: odcinek I ( km 0+000-0+095),odcinek II( km 0+000-0+115) 2012-07-19
Zarządzenie 56/12 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 23.07.2012r. w sprawie powołania komisji odbioru robót zadania pn.Budowa mostu na rzece Łęg w ciągu projektowanej drogi gminnej Gorzyce-Orliska 2012-07-23
ZARZĄDZENIE 57/12 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 25.07.2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok. 2012-07-25
ZARZĄDZENIE 58/12 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 25.07.2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.Postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczoneg 2012-07-25
ZARZĄDZENIE 59/12 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 31.07.2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans na stopień nauczycial mianowanego 2012-07-31
ZARZĄDZENIE 60/12 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 31.07.2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2012-07-31
ZARZĄDZENIE 61/12 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 31.07.2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2012-07-31
ZARZĄDZENIE 62/12 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 31.07.2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2012-07-31
ZARZĄDZENIE 63/12 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 01.08.2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowych w celu przeprowadzenia konkursów na stanowisko dyrektorów 2012-08-01
ZARZĄDZENIE 64/12 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 02.08.2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.Świadczenie usług przewozu uczniów do i ze szkół na terenie Gminy Gorzyce w roku szk 2012-08-02
ZARZĄDZENIE 65/12 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 02.08.2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok. 2012-08-02
Zarządzenie Nr 66/2012 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 02 sierpnia 2012 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości 2012-08-02
ZARZĄDZENIE 67/12 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 07.08.2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.Remont drogi Szlachetczyzna w miejscowości Gorzyce 2012-08-07
ZARZĄDZENIE 68/12 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 07.08.2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we Wrzawach 2012-08-07
ZARZĄDZENIE 69/12 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 07.08.2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.Przebudowa ulicy Edukacji Narodowej w Gorzycach w zkaresie miejsc postojowych i chod 2012-08-07
ZARZĄDZENIE 70/12 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 07.08.2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.Wymiana pokrycia dachowego na budynkach komunalnych w gminie Gorzyce 2012-08-07
ZARZĄDZENIE 71/12 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 13.08.2012 r. w sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r.- 2012-08-13
ZARZĄDZENIE 72/12 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 13.07.2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.Rozbudowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzycach 2012-07-13
Zarządzenie 73/12 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 21.08.2012r. w sprawie powołania komisji odbioru robót zadania pn.Przebudowa drog na terenie sołectwa Sokolniki: ul.Nowa,ul.Rajska 2012-08-21
ZARZĄDZENIE 74/12 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 23.08.2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok. 2012-08-23
ZARZĄDZENIE NR 75/12 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 28 sierpnia 2012 r.w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gorzyce oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze pół 2012-08-28
ZARZĄDZENIE 76/12 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 28.08.2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o ksztaltowaniu sie wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzieć za pierwsze półrocze 2012 r. 2012-08-28
ZARZĄDZENIE 77/12 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 31.08.2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok 2012-08-31
Zarządzenie 78/12 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 03.09.2012r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn.Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego ogólnodostępnego z infrastrukturą techniczną w msc.Trześń-Gmina Gorzyce 2012-09-03
ZARZĄDZENIE 79/12 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 4.09.2012 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2013 r. 2012-09-04
ZARZĄDZENIE 80/12 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 12.09.2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Trześni 2012-09-12
ZARZĄDZENIE 81/12 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 12.09.2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok 2012-09-12
ZARZĄDZENIE 82/12 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 12.09.2012 r. w sprawie przekazania środka trwałego 2012-09-12
ZARZĄDZENIE 83/12 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 12.09.2012 r. w sprawie przekazania środka trwałego 2012-09-12
ZARZĄDZENIE 84/12 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 12.09.2012 r. w sprawie przekazania środka trwałego 2012-09-12
ZARZĄDZENIE 85/12 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 13.09.2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 2012-09-13
Zarządzenie 86/12 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 14.09.2012r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn.Remont-odwodnienie ulic: Szkolnej w Gorzycach i Furmańskiej w Sokolnikach 2012-09-14
ZARZĄDZENIE 87/12 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 14.09.2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkól podstawowyc 2012-09-14
ZARZĄDZENIE 88/12 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 21.09.2012 r. zmieniające zarządzenie nr 81/12 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 12.09.2012 r. 2012-09-21
Zarządzenie nr 89/2012 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 21.09.2012 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania - 2012-09-21
Zarządzenie nr 90A/12 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia1 października 2012 r. w sprawie powołania komisji odbioru robót zadania pn.: 2012-10-01
Zarządzenie nr 90/2012 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 01.10.2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie systemowym pn. 2012-10-01
Zarządzenie nr 91/12 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 04 październik 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2012 rok. 2012-10-04
Zarządzenie nr 92/12 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 12.10.2012 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania - 2012-10-12
Zarządzenie nr 93/2012 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 12.10.2012 r.w sprawie powołania komisji do odbioru zadania - 2012-10-12
Zarządzenie Nr 94/12 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 17 październik 2012 r. zmieniające zarządzenie nr 91/12 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 04 październik 2012 r. 2012-10-17
Zarządzenie Nr 95/12 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 17 październik 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2012 rok. 2012-10-17
Zarządzenie 96/12 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 22 października 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem d 2012-10-22
Zarządzenie 97/12 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 22 październik 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup materiałów dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gorzycach 2012-10-22
Zarządzenie nr 98/12 Szefa Obrony Cywilnej - Wójta Gminy Gorzyce z dnia 22 października 2012 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Gorzyce 2012-10-22
Zarządzenie 99/2012 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 25.10.2012 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania 2012-10-25
Zarządzenie 100/12 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie powołania komisji odbioru robót zadania pn. 2012-12-10
Zarządzenie nr 101/12 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 30.10.2012 r. w sprawie przekazania pozostałego środka trwałego. 2012-10-30
Zarządzenie 102/12 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 30 października 2012 r. w sprawie powołania komisji odbioru robót zadania pn. 2012-10-30
Zarządzenie Nr 103/12 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 31 październik 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2012 rok. 2012-10-31
Zarządzenie Nr 104/12 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 2 listopada 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2012-11-02
Zarządzenie 105/12 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 05 listopada 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 97/2012 z dnia 22 października 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup 2012-11-05
Zarządzenie Nr 106/12 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 07 listopad 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2012 rok. 2012-11-07
Zarządzenie 107/12 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 8 listopad 2012 r. w sprawie powołania komisji odbioru robót zadania pn. :Remont drogi Szlachetczyzna w miejscowości Gorzyce w km 0+000 0+320 2012-11-08
Zarządzenie 108/12 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie powołania komisji odbioru robót zadania pn. 2012-11-12
Zarządzenie nr 109/12 WÓJTA GMINY GORZYCE z 14 listopada 2012 roku w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. księdza Adama Osetka w Gorzycach 2012-11-14
Zarządzenie Nr 110/12 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 15 listopada 2012 r.w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy na 2013 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2020. 2012-11-15
Zarządzenie Nr 111/12 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 20.11.2012 r. w sprawie przekazania pozostałego środka trwałego 2012-11-20
Zarządzenie Nr 112/12 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 26 listopad 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2012 rok. 2012-11-26
Zarządzenie Nr 113/12 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 03 grudnia 2012 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2012 rok. 2012-12-03
ZARZĄDZENIE 114/12 Szefa Obrony Cywilnej Gminy-WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 3.12.2012 r. w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Gorzyce 2012-12-03
ZARZĄDZENIE 115/12 Szefa Obrony Cywilnej Gminy-WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 3.12.2012 r. w sprawie przygotowania i zapewnienia działania systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach ludzi i środowiska na terenie Gminy Gorzyce 2012-12-03
Zarządzenie Nr 116/12 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2012 rok. 2012-12-14
Zarządzenie 117/12 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie powołania komisji odbioru robót zadania pn. 2012-12-17
Zarządzenie 118/12 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 17 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie Wójt Gminy Gorzyce nr 111/12 z dnia 20.11.2012 w prawie przekazania pozostałego środka trwałego 2012-12-17
Zarządzenie 119/12 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie powołania komisji do odbioru części zadania pn.Rozbudowa Budynku Strażnicy OSP w Gorzycach 2012-12-20
Zarządzenie Nr 120/12 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2012 rok. 2012-12-21
Zarządzenie Nr 121/12 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2012 rok 2012-12-31
Zarządzenie Nr 122/12 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargów na sprzedaż i dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Gorzyce. 2012-12-31
Zarządzenie Nr 123/12 Wójta Gminy Golrzyce z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji. 2012-12-31
Zarządzenie Nr 124/12 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie aktualizacji wartości gruntów mienia komunalnego 2012-12-31
Zarządzenie Nr 125/2012 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości czynszu za dzierżawę gruntów mienia komunalnego 2012-12-31Osoba publikująca: Ignacy Gilewski
Data publikacji: 2012-01-04
  Ilość odwiedzin: 385133