Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Zarządzenia 2013

 Nazwa pozycji Data
ZARZĄDZENIE 1/13 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 8.01.2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Adama Osetka 2013-01-08
ZARZĄDZENIE 2/13 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 9.01.2013 r. w sprawie przekazania środka trwałego 2013-01-09
ZARZĄDZENIE 3/13 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 9.01.2013 r. w sprawie planu dofinansowania zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Gorzyce na rok 2013 2013-01-09
ZARZĄDZENIE 4/13 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 10.01.2013 r. w sprawie zobowiązania kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Gorzyce do złożenia oswiadczenia o stanie kontroli zarządczej za 2012 rok 2013-01-10
ZARZĄDZENIE 5/13 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 4.02.2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzeniach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2013-02-04
ZARZĄDZENIE 6/13 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 26.02.2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzeniach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Gorzyce oraz budowa skoczn 2013-02-26
ZARZĄDZENIE 7/13 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 26.02.2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzeniach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 2013-02-26
ZARZĄDZENIE 8/13 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 28.02.2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2013 2013-02-28
ZARZĄDZENIE 9/13 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 4.03.2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu pomocy społecznej 2013-03-04
ZARZĄDZENIE 10/13 Szefa Obrony Cywilnej Gminy-Wójta Gminy Gorzyce 2013-03-04
ZARZĄDZENIE 11/13 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 11.03.2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 2013-03-11
ZARZĄDZENIE 12/13 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 11.03.2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2013-03-11
ZARZĄDZENIE 13/13 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 12.03.2013 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 2013-03-12
ZARZĄDZENIE 14/13 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 12.03.2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzeniach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.Dostawa materiałów kamiennych na cele bieżącego utrzymania nawierzchni nietrwałych 2013-05-09
ZARZĄDZENIE 15/13 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 22.03.2013 r. w sprawie przymusowego doprowadzenia podlegajacych kwalifikacji wojskowej do Powiatowej Komisji Lekarskiej w Tarnobrzegu 2013-03-22
ZARZĄDZENIE 16/13 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 25.03.2013 r. w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu 2013-03-25
ZARZĄDZENIE 17/13 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 26.03.2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gorzyce oraz w sprawie wykonania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2012 rok. 2013-03-26
ZARZĄDZENIE 18/13 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 27.03.2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2013-03-27
ZARZĄDZENIE 19/13 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 28.03.2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzeniach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 2013-03-28
ZARZĄDZENIE 20/13 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 28.03.2013 r. w sprawie zniesienia klauzuli tajności dokumentacji niejawnej w Urzędzie Gminy Gorzyce 2013-03-28
ZARZĄDZENIE 21/13 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 2.04.2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i biegłego do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 2013-04-02
ZARZĄDZENIE 22/13 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 9.04.2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 r. 2013-04-09
ZARZĄDZENIE 23/13 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 18.04.2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 r. 2013-04-18
ZARZĄDZENIE 24/13 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 24.04.2013 r. w sprawie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont drogi gminnej-ul.Podwale (nr dz. ew.1049,678/1) w miejscowości Trz 2013-04-24
ZARZĄDZENIE 25/13 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 24.04.2013 r. w sprawie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.Przebudowa dróg na terenie Gminy Gorzyce 2013-04-24
ZARZĄDZENIE 26/13 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 25.04.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na używanie nazwy Gminy Gorzyce w znaku towarowym przez ALUMETAL GORZYCE Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzycach 2013-04-25
ZARZĄDZENIE 27/13 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 30.04.2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 r. 2013-04-30
ZARZĄDZENIE 28/13 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 6.05.2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 2013-05-06
ZARZĄDZENIE 29/13 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 9.0452013 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 r. 2013-05-09
ZARZĄDZENIE 30/13 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 9.05.2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 2013-05-09
ZARZĄDZENIE 31/13 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 13.05.2013 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 2013-05-13
ZARZĄDZENIE 32/13 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 23.05.2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gorzyce 2013-05-23
ZARZĄDZENIE 33/13 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 28.05.2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 r. 2013-05-28
ZARZĄDZENIE 34/13 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 28.05.2013 r. w sprawie :wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości środków unijnych na finansowanie projektu pn.."Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Gorzyce 2013-05-28
ZARZĄDZENIE 35/13 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 17.06.2013 w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 r. 2013-06-17
ZARZĄDZENIE 36/13 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 20.06.2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 2013-06-20
ZARZĄDZENIE 37/13 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 20.06.2013 w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 r. 2013-06-20
ZARZĄDZENIE 38/13 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 27.06.2013 r. w sprawie powołania komisji do odbioru części zadania pn. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku administracyjno-biurowym przy ul.3-go Maja 4 w miejscowości Gorzyce. 2013-06-27
ZARZĄDZENIE 39/13 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 1.07.2013 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn. Rozbudowa budynku straznicy OSP w Gorzycach 2013-07-01
ZARZĄDZENIE 40/13 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 2.07.2013 r. w sprawie przekazania kierownikowi jednostki organizacyjnej gminy Gorzyce uprawnień do zaciągania na 2014 i 2015 rok 2013-07-02
ZARZĄDZENIE 41/13 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 3.07.2013 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn. 2013-07-03
ZARZĄDZENIE 42/13 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 4.07.2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gorzyce 2013-07-04
ZARZĄDZENIE 43/13 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 5.07.2013 r. w sprawie powołania komisji odbioru robót zadania pn.Remont dróg gminnych nr 100131R, 100146R, 100145R, 100132R,100106R położonych na terenie gminy Gorzyce na obszarach zniszczonych przez powódź w 2013-07-04
ZARZĄDZENIE 44/13 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 10.07.2013 w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 r. 2013-07-10
ZARZĄDZENIE 45/13 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 23.07.2013 r. w sprawie powołania komisji do odbioru części zadania pn. 2013-07-23
ZARZĄDZENIE 46/13 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 25.07.2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2013 r. 2013-07-25
ZARZĄDZENIE 47/13 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 01.08.2013 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż i dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Gorzyce 2013-10-02
ZARZĄDZENIE 48/13 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 1.08.2013 w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 r. 2013-10-02
ZARZĄDZENIE 49/13 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 1.08.2013 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2013-08-01
ZARZĄDZENIE 50/13 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 1.08.2013 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2013-08-01
ZARZĄDZENIE 51/13 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 2.08.2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Świadczenie usług przewozu uczniów do i ze szkół na terenie Gminy Gorzyce w roku sz 2013-08-02
ZARZĄDZENIE 52/13 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 7.08.2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im.Jana Pawła II w Gorzycach 2013-08-07
ZARZĄDZENIE 53/13 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 9.08.2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Trześni 2013-08-09
ZARZĄDZENIE 54/13 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 12.08.2013 r. w sprawie powołania komisji odbioru robót zadania pn.Przebudowa dróg na terenie Gminy Gorzyce 2013-08-12
ZARZĄDZENIE 55/13 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 13.08.2013 r. w sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałow dydaktycznych w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r.- 2013-08-13
ZARZĄDZENIE 56/13 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 13.08.2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisku dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Gorzycach 2013-08-13
ZARZĄDZENIE 57/13 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 13.08.2013 w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 r. 2013-08-13
ZARZĄDZENIE 58/13 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 29.08.2013 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gorzyce oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2013 rok 2013-08-29
ZARZĄDZENIE 59/13 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 29.08.2013 r. w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2013 r. 2013-08-29
ZARZĄDZENIE 60/13 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 29.08.2013 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pk. 2013-08-29
ZARZĄDZENIE 61/13 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 29.08.2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przetarg nieograniczony w sprawie wyboru banku udzielającego kredytu długoterminowe 2013-08-29
ZARZĄDZENIE 62/13 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 29.08.2013 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn. Remont obiektu komunalnego-Szkoła Podstawowa w Furmanach 2013-08-29
ZARZĄDZENIE 63/13 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 2.09.2013 w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 r. 2013-09-02
ZARZĄDZENIE 64/13 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 5.09.2013 w sprawie poołania komisji do odbioru zadania pn.Poprawa efektywności wykorzystania infrastruktury energetycznej budynków użyteczności publicznej w miejscowości Gorzyce poprzez termomodernizację oraz 2013-09-05
ZARZĄDZENIE 65/13 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 10.09.2013 w sprawie powołania komisji odbioru robót zadania pn.Remont drogi gminnej-ul.Podwale (nr dz. ewid. 1049,678/1) w msc.Trześń w km.0+000 - 0+745 2013-09-10
ZARZĄDZENIE 66/13 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 10.09.2013 w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości dotyczących małego projektu w ramach działania 413 2013-10-09
ZARZĄDZENIE 67/13 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 23.09.2013 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2013 r. 2013-09-23
ZARZĄDZENIE 68/13 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 02.10.2013 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2013 r. 2013-10-02
ZARZĄDZENIE 69/13 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 03.10.2013 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego i operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji do spraw referendum 2013-10-03
ZARZĄDZENIE 70/13 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 3.10.2013 w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości środków unijnych na finansowanie działania 413 2013-10-03
Zarządzenie nr 71/13 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 8 października 2013 r. w sprawie wyznaczenia Pana Janusza Gorczycy do zastępowania Dyrektora Gimnazjum im.Jana Pawła II w Gorzycach w przypadku jego nieobecnosci 2013-10-08
Zarządzenie nr 72/13 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 8 października 2013 r. w sprawie wyznaczenia Pani Janiny Zych do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Sokolnikach w przypadku jego nieobecnosci 2013-10-08
ZARZĄDZENIE 73/13 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 08.10.2013 w sprawie wyznaczenia Pana Krzysztofa Nowaka do zastępowania Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Trześni w przypadku jego nieobecności 2013-10-08
ZARZĄDZENIE 74/13 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 08.10.2013 w sprawie wyznaczenia Pani Aliny Nowak do zastępowania Dyrektora Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Sokolnikach w przypadku jego nieobecności. 2013-10-08
ZARZĄDZENIE 75/13 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 10.09.2013 w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości środków unijnych na finansowanie działania 413 2013-11-08
ZARZĄDZENIE 76/13 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 8.10.2013 w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości dotyczących finansowania działania pn. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej 2013-10-08
ZARZĄDZENIE 77/13 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 14.10.2013 w sprawie powołania komisji odbioru robót zadania pn. Remont dróg dojazdowych do gruntow rolnych w Trześni (dz. nr ewid. 1339,1597) 2013-11-14
ZARZĄDZENIE 78/13 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 14.10.2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok. 2013-11-19
ZARZĄDZENIE 79/13 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 15.10.2013 w sprawie przekazania środka trwałego. 2013-10-15
ZARZĄDZENIE 80/13 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 15.10.2013 w sprawie organizacji i funkcjonowania stałego dyżuru Wójta Gminy Gorzyce na czas bezwzględnego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny 2013-10-15
ZARZĄDZENIE 81/13 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 15.10.2013 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości środków unijnych na finansowanie projektów pn.Remont dróg gminnych nr 100131R, 100146R, 100145R, 100132R, 100106R położonych na terenie Gminy Go 2013-10-15
ZARZĄDZENIE 82/13 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 23.10.2013 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2013 r. 2013-10-23
ZARZĄDZENIE 83/13 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 23.10.2013 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości środków unijnych na finansowanie projektu pn.Remont dróg gminnych nr 100131R, 100146R, 100145R, 100132R, 100106R położonych na terenie Gminy Gor 2013-10-23
ZARZĄDZENIE 84/13 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 25.10.2013 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2013 rok. 2013-10-25
ZARZĄDZENIE NR 85/13 Szefa Obrony Cywilnej-Wójta Gminy Gorzyce z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Gorzyce 2013-11-07
ZARZĄDZENIE 86/13 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 14.11.2013 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Gorzyce w roku 2014 2013-11-14
ZARZĄDZENIE 87/13 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 14.11.2013 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych sta 2013-11-14
ZARZĄDZENIE 88/13 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 15.11.2013 w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu. 2013-11-15
ZARZĄDZENIE 89/13 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 15.11.2013 w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy na 2014 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022 2013-11-15
ZARZĄDZENIE 90/13 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 15.11.2013 w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok 2013-11-15
ZARZĄDZENIE 91/13 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 22.11.2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa materiałów kamiennych na cele bieżacego utrzymania nawierzchni nietrwałych 2013-11-22
ZARZĄDZENIE 92/13 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 25.11.2013 w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok 2013-11-25
ZARZĄDZENIE 93/13 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 25.11.2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Gorzyce oraz jednostek organizacyjny 2013-11-25
ZARZĄDZENIE 94/13 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 25.11.2013 r. w sprawie zmian w zarzadzeniu nr 104/2011 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 3 listopada 2011 r. 2013-11-25
ZARZĄDZENIE 95/13 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 5.12.2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Gorzyce 2013-12-05
ZARZĄDZENIE 96/13 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 06.12.2013 w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok 2013-12-06
ZARZĄDZENIE 97/13 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 13.12.2013 w sprawie rozpatrzenia uwag złozonych do projektu I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/12/2006 o nazwie: 2013-12-13
ZARZĄDZENIE 98/13 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 17.12.2013 w sprawie zmiany stawki czynszu w lokalach mieszkalnych w budynku Trześń,ul.św.Floriana 16 2013-12-17
ZARZĄDZENIE 99/13 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 16.12.2013 w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok 2013-12-16
ZARZĄDZENIE Nr 100/2013 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 23.12.2013 w sprawie zniesienia klauzuli tajności dokumentów 2013-12-23
ZARZĄDZENIE Nr 101/13 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 27.12.2013 w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 r 2013-12-27
ZARZĄDZENIE Nr 102/13 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 31.12.2013 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2013-12-31
ZARZĄDZENIE Nr 103/13 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 31.12.2013 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2013 rok 2013-12-31Osoba publikująca: Ignacy Gilewski
Data publikacji: 2013-01-28
  Ilość odwiedzin: 109043