Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Zarządzenia 2020

 Nazwa pozycji Data
ZARZĄDZENIE NR 1/20 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 2.01.2020 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Gorzyce uprawnień w zakresie zaciągania w 2020 roku zobowiązań z tytułu umów (...) 2020-02-04
ZARZĄDZENIE NR 2/20 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 2.01.2020 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2020 2020-02-04
ZARZĄDZENIE NR 3/20 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 7.01.2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn."Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby ,Baranowa Sand 2020-02-04
ZARZĄDZENIE NR 4/20 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 7.01.2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego (...) 2020-02-04
ZARZĄDZENIE NR 5/20 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 10.01.2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Świadczenie usługi przewozu uczniów klas III szkół podstawowych z terenu Gminy Gor 2020-02-04
ZARZĄDZENIE NR 6/20 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 21.01.2020 r. w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych 2020-02-04
ZARZĄDZENIE NR 8/20 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 21.01.2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2020 rok 2020-02-04
ZARZĄDZENIE NR 9/20 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 23.01.2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2020-02-04
ZARZĄDZENIE NR 10/20 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 24.01.2020 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Gorzyce na rok 2020 2020-02-04
ZARZĄDZENIE NR 11/20 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 27.01.2020 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu sprzedaży drewna pozyskanego z terenów komunalnych nie stanowiących lasu gminnego na terenie sołectw w Gminie Gorzyce 2020-02-04
ZARZĄDZENIE NR 12/20 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 27.01.2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego (...) 2020-02-04
ZARZĄDZENIE NR 13/20 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 27.01.2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego (...) 2020-02-04
ZARZĄDZENIE NR 14/20 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 28.01.2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2020 rok. 2020-02-04
ZARZĄDZENIE NR 15/20 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 29.01.2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2020-02-04
ZARZĄDZENIE NR 16/20 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 29.01.2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy z tym samym Dzierżawcą,których przedmiotem jest ta sama nieruchomość 2020-02-04
ZARZĄDZENIE NR 17/20 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 31.01.2020 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w msc. Trześń 2020-02-04
ZARZĄDZENIE NR 18/20 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 31.01.2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do ustalenia zasad i trybu sprzedaży drewna pozyskanego z terenów komunalnych nie stanowiących lasu gminnego na terenie sołectw w Gminie Gorzyce 2020-02-04
ZARZĄDZENIE NR 19/20 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 07.02.2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 2020-03-05
ZARZĄDZENIE NR 20/20 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 07.02.2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2020-03-05
ZARZĄDZENIE NR 21/20 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 12.02.2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2020 rok 2020-03-05
ZARZĄDZENIE NR 22/20 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 13.02.2020 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonych w miejscowości Gorzyce. 2020-03-05
ZARZĄDZENIE NR 23/20 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 13.02.2020 r. w sprawie nabycia nieruchomości na terenie gminy Gorzyce. 2020-03-05
ZARZĄDZENIE NR 24/20 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 24.02.2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości objętej obszarem rewitalizacji 2020-03-05
ZARZĄDZENIE NR 25/20 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 26.02.2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.Dostawa materiałów kamiennych na cele bieżącego utrzymania nawierzchni nietrwałych 2020-03-05
ZARZĄDZENIE NR 26/20 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 27.02.2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2020 rok 2020-03-05Osoba publikująca: Administrator Gorzyce Iwaszko Monika
Data publikacji: 2020-02-03
  Ilość odwiedzin: 2915175