Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Zarządzenia 2011

 Nazwa pozycji Data
ZARZĄDZENIE 1/11 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Gorzyce na rok 2011 2011-01-10
ZARZĄDZENIE 2/11 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie kalendarza wyborczego organów jednostek pomocniczych Gminy Gorzyce 2011-02-07
ZARZĄDZENIE 3/11 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 3/10 z dnia 31.03.2010 r. w sprawie określenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości do 14.000 euro w Urzędzie Gminy Gorzyce 2011-02-07
ZARZĄDZENIE 4/11 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie zobowiązania kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Gorzyce do złożenia oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za 2010 r. 2011-02-11
ZARZĄDZENIE 5/11 Szefa Obrony Cywilnej Gminy -WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa,zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w Gminie Gorzyce w 2011 r. 2011-02-11
ZARZĄDZENIE 6/11 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenienie zamówienia publicznego pn:"Termomodernizacja Kompleksu Szkolnego przy ul.Edukacji Narodowej 3 w Gorzyca 2011-02-15
ZARZĄDZENIE 7/11 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenienie zamówienia publicznego pn.Dostawa materiałów kamiennych 2011-05-18
ZARZĄDZENIE 8/11 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenienie zamówienia publicznego pn: 2011-02-22
ZARZĄDZENIE 9/11 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Proble 2011-02-24
Zarządzenie Nr 10/11 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 25 luty 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2011 rok. 2011-02-25
ZARZĄDZENIE 11/11 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 9/11 z dnia 24 lutego 2011r. 2011-02-28
ZARZĄDZENIE 12/11 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu upowszechniania kultury fizycznej 2011-03-07
ZARZĄDZENIE 13/11 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie ustalenia składu komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach 2011-03-09
ZARZĄDZENIE 14/11 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenienie zamówienia publicznego pn: Budowa boiska wielofunkcyjnego w msc. Sokolniki - Gmina Gorzyce 2011-03-10
ZARZĄDZENIE 15/11 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do jednostek pomocniczych Gminy 2011-03-11
ZARZĄDZENIE 16/11 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenienie zamówienia publicznego pn: Dostawa węgla kamiennego z przeznaczeniem dla powodzian 2011-03-15
ZARZĄDZENIE 17/11 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Soleckich na terenie gminy Gorzyce 2011-03-15
Zarządzenie Nr 18/11 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 16 marzec 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2011 rok 2011-03-16
ZARZĄDZENIE 19/11 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Proble 2011-05-18
ZARZĄDZENIE 20/11 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu prowadzenia schroniska dla bezdomnych kobiet 2011-03-24
ZARZĄDZENIE 21/11 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie powołania komisji do odbioru części zadania"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach;Furmany,Orliska,Zalesie Gorzyckie-Etap II" 2011-03-30
ZARZĄDZENIE Nr 22/11 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 30 marca 2011 r.w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gorzyce oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2010 rok. 2011-03-30
Zarządzenie Nr 23/11 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 31 marzec 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2011 rok 2011-03-31
ZARZĄDZENIE 24/11 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 31 marca 2011 w sprawie likwidacji kancelarii tajnej w Urzędzie Gminy Gorzyce 2011-03-31
ZARZĄDZENIE 25/11 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 1 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenienie zamówienia publicznego pn: Remont drogi gminnej nr 100115R 2011-04-01
ZARZĄDZENIE 26/11 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 1 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenienie zamówienia publicznego pn: Remont drogi gminnej nr 100110R 2011-04-01
ZARZĄDZENIE 27/11 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenienie zamówienia publicznego pn: Konserwacja rowów melioracji 2011-04-11
ZARZĄDZENIE 28/11 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gorzyce 2011-04-11
ZARZĄDZENIE 29/11 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu upowszechniania kultury fizycznej 2011-04-11
ZARZĄDZENIE 30/11 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenienie zamówienia publicznego pn: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sali gimnastycznej 2011-04-15
Zarządzenie Nr 31/11 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 20 kwiecień 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2011 rok 2011-04-20
ZARZĄDZENIE 32/11 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenienie zamówienia publicznego pn: Zagospodarowanie centrów miejscowości Furmany,Orliska,Motycze Poduchowne 2011-04-21
ZARZĄDZENIE 33/11 z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenienie zamówienia publicznego pn: Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej-etap I oraz budowa sieci wodociągowej 2011-04-26
ZARZĄDZENIE 34/11 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie uchylenia upoważnienia do wydawania zaświadczeń o stanie majątkowym oraz decyzji wymiaru podatków i opłat lokalnych podatników z miejscowości Furmany oraz prowadzenia kontroli 2011-04-28
ZARZĄDZENIE 35/11 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie upoważnienia do wydawania zaświadczeń o stanie majątkowym. 2011-04-28
ZARZĄDZENIE 36/11 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie uchylenia upoważnienia do wydawania zaświadczeń o stanie majątkowym. 2011-04-28
ZARZĄDZENIE 37/11 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji wymiaru podatków i opłat lokalnych podatników z msc. Furmany oraz prowadzenia kontroli 2011-04-28
ZARZĄDZENIE 38/11 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji wymiaru podatków i opłat lokalnych podatników z msc. Furmany oraz prowadzenia kontroli 2011-04-28
Zarządzenie Nr 39/11 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 29 kwiecień 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2011 rok. 2011-04-29
Zarządzenie Nr 40/11 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie powołania komisji ds. oceny dokumentacji z przeprowadzonych wyborów do Rady Gminy,rady powiatu,sejmiku województwa oraz Wójta Gminy w dniu 21 listopada 2010 r.oraz 5 grudnia 2010 r. 2011-05-05
Zarządzenie Nr 41/11 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2011 rok 2011-05-05
Zarządzenie Nr 42/11 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2011 rok oraz uchylenia zarządzenia Nr 41/11. 2011-05-12
ZARZĄDZENIE 43/11 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie powołania komisji do odbioru części zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach;Furmany,Orliska,Zalesie Gorzyckie-Etap II- 2011-05-23
Zarządzenie Nr 44/11 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2011 rok. 2011-05-23
Zarządzenie Nr 45/11 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu 2011-06-01
ZARZĄDZENIE 46/11 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenienie zamówienia publicznego pn. 2011-06-08
ZARZĄDZENIE 47/11 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego pn.Promocja Gminy Gorzyce poprzez opracowanie i wydanie albumu fotograficznego" 2011-06-13
ZARZĄDZENIE 48/11 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia zasad komtroli zarządczej w Urzędzie Gminy Gorzyce 2011-06-20
ZARZĄDZENIE NR 49/11 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 20 czerwca 2011 r.w sprawie zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Gorzyce. 2011-06-20
ZARZĄDZENIE NR 50/11 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie ustanowienia urzędnika wyborczego na terenie Gminy Gorzyce 2011-10-17
Zarządzenie Nr 51/11 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2011 rok 2011-06-20
ZARZĄDZENIE 52/11 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert 2011-06-30
Zarządzenie Nr 53/11 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2011 rok 2011-10-17
Zarządzenie Nr 54/11 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 1lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji mieszkaniowej 2011-07-01
Zarządzenie Nr 55/11 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie opracowania planu operacyjnego funkcjonowania gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny 2011-07-01
Zarządzenie Nr 56/11 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 8 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji do odbioru części zadania "Konserwaja rowów melioracji szczegółowej na gruntach stanowiących własność Gminy Gorzyce" 2011-07-08
ZARZĄDZENIE 57/11 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenienie zamówienia publicznego pn: Przebudowa dróg na terenie Gminy Gorzyce 2011-07-21
ZARZĄDZENIE NR 58/2011 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego 2011-07-22
Zarządzenie Nr 59/11 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2011 rok 2011-07-25
Zarządzenie Nr 60/11 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji do odbioru części zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach:Furmany,Orliska,Motycze Poduchowne,Zalesie Gorzyckie 2011-07-29
Zarządzenie Nr 61/11 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji do odbioru części zadania"Budowa sieci kanalziacji grawitacyjnej i ciśnieniowej-etap I oraz budowa sieci wodociągowej-etap II dla osiedla Gorzyce-Przybyłów II" 2011-07-29
Zarządzenie Nr 62/11 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie powołania Gminej Komisji do spraw szacowania strat w infrastruktirze komunalnej powstałych wskutek intensywnych opadów deszczu oraz wichury w lipcu 2011 r. w Gminie Gorzyce 2011-07-29
Zarządzenie Nr 63/11 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2011-08-01
Zarządzenie Nr 64/11 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2011-08-01
Zarządzenie Nr 65/11 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Gminej Komisji do spraw szacowania strat w infrastruktirze komunalnej powstałych wskutek intensywnych opadów deszczu oraz wichury w lipcu 2011 r. w Gminie Gorzyce 2011-08-01
Zarządzenie Nr 66/11 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie karty audytu wewnętrznego 2011-08-01
Zarządzenie Nr 67/11 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 10 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn. ."Rozbudowa remizy OSP w Trześni" 2011-08-10
ZARZĄDZENIE NR 68/2011 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 10 sierpnia 2011 r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego 2011-08-10
ZARZĄDZENIE NR 69/2011 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. 2011-08-12
ZARZĄDZENIE NR 70/2011 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w raamch Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. 2011-08-12
ZARZĄDZENIE NR 71/2011 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania komisji do odbioru częsciowego zadania "Remont elewac ji zewnętrznej budynków Szkoły Podstawowej w Trześni oraz budynku komunalnego-Ośrodek Zdrowia w Trześni" 2011-08-12
Zarządzenie Nr 72/11 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu 2011-08-19
Zarządzenie Nr 73/11 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2011 rok 2011-08-22
Zarządzenie nr 74/11 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gorzyce 2011-08-24
Zarządzenie 75/11 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania do udzielenie zamówienia publicznego pn. 2011-08-25
Zarządzenie 76/11 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie powołania komisji odbioru robót dodatkowych zadania pn.: 2011-08-26
Zarządzenie 77/11 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie powołania komisji przetargowej do udzielenia zamówienia publicznego pn. 2011-08-29
Zarządzenie 78/11 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie przedstawienie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011r. 2011-08-30
Zarządzenie 79/11 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania 2011-08-31
Zarządzenie 80/11 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 9 września 2011r. w sprawie upoważnienia Pani Marzeny Zych do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 2011-09-09
Zarządzenie nr 88/11 Wójta Gminy Gorzyce w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 2011-09-20
Zarządzenie 81/11 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 9 września 2011r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej na terenie Gminy Gorzyce w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonyc 2011-09-09
Zarządzenie 82/11 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 15 września 2011r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn; 2011-09-15
Zarządzenie 83/11 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 16 września 2011r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn; 2011-09-16
Zarządzenie 84/11 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 19 września 2011r. w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Wójta 2011-09-19
Zarządzenie 86/11 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 19 września 2011r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 2011-09-19
Zarządzenie 87/11 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 19 września 2011r. w sprawie operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011-09-19
Zarządzenie 88/11 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 20 września 2011r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 2011-09-20
Zarządzenie Nr 89/11 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 20 września 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zmaówienia publicznego pn. 2011-09-20
Zarządzenie Nr 90/11 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 20 września 2011 r. w sprawie powołania i odwołania członka obwodowej komisji wyborczej w Zalesiu Gorzyckim 2011-09-20
Zarządzenie Nr 91/11 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 22 września 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2011-09-22
Zarządzenie Nr 92/11 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 22 września 2011 r. w sprawie powołania komisji do odbioru części zadania Konserwaja rowów melioracji szczegółowej na gruntach stanowiących własność Gminy Gorzyce" 2011-09-22
ZARZĄDZENIE 93/11 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 29 września 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenienie zamówienia publicznego pn: Remont boiska sportowego LZS Wrzawy 2011-09-29
Zarządzenie Nr 94 /11 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2011 rok. 2011-09-29
ZARZĄDZENIE 95/11 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 6 października 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenienie zamówienia publicznego pn: "Remont dachu remizy OSP Trześń 2011-10-06
Zarządzenie Nr 96 /11 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 06 październik 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2011 rok. 2011-10-06
ZARZĄDZENIE 97/11 Szefa Obrony Cywilnej Gminy -WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 14 października 2011 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Gorzyce 2011-10-14
ZARZĄDZENIE 98/11 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 18 października 2011 r. w sprawie aktualizacji wartości gruntów mienia komunalnego 2011-10-18
ZARZĄDZENIE 99/11 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 26 października 2011 r. w sprawie powołania komisji odbioru robót zadania pn. 2011-10-26
ZARZĄDZENIE 100/11 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2011 rok. 2011-10-26
Zarządzenie Nr 101/11 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 28 października 2011 r. w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu 2011-10-28
Zarządzenie Nr 102/11 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 31 października 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2011 rok. 2011-10-31
Zarządzenie Nr 103/11 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie powołania komisji częsciowego odbioru robót (I etap) zadania pn. 2011-11-02
Zarządzenie Nr 104/11 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu dokumentacji niejawnej w urzędzie Gminy Gorzyce 2011-11-03
Zarządzenie Nr 105/11 Wójta Gminy Gorzyce-Szefa Obrony Cywilenj Gminy z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie powołania komisji do likwidacji sprzętu i środków obrony cywilnej 2011-11-03
Zarządzenie Nr 106/11 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2011-2020 2011-11-10
Zarządzenie Nr 107/11 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie przedłozenia projektu budżetu Gminy na 2012 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2012-2020 2011-11-15
Zarządzenie Nr 108/11 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok 2011-11-16
ZARZĄDZENIE 109/11 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 21 llistopada 2011 r 2011-11-21
ZARZĄDZENIE 110/11 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 21 llistopada 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2011-11-21
ZARZĄDZENIE 111/11 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniie zamówienia publicznego pn: 2011-11-23
ZARZĄDZENIE 112/11 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania 2011-11-23
Zarządzenie Nr 113/11 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2011 rok. 2011-11-25
Zarządzenie Nr 114/11 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2011 rok. 2011-11-30
Zarządzenie Nr 115/11 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn: 2011-12-01
Zarządzenie Nr 116/11 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn: 2011-12-01
Zarządzenie Nr 117/11 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn: 2011-12-01
Zarządzenie Nr 118/11 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn 2011-12-01
Zarządzenie Nr 119/11 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn Remont dróg przywałowych i dojazdowych do wałów w miejscowosci Wrzawy 2011-12-07
Zarządzenie Nr 120/11 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2011 rok. 2011-12-07
Zarządzenie Nr 121/11 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2011 rok. 2011-12-13
Zarządzenie Nr 122/11 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawieplanu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkól i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Gorzyce na rok 2012 2011-12-20
Zarządzenie Nr 123/11 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2011 rok. 2011-12-21
Zarządzenie Nr 124/11 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania 2011-12-27
Zarządzenie Nr 125/11 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie przekazania srodka trwałego 2011-12-28
Zarządzenie Nr 126/11 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie przekazania środka trwałego 2011-12-28
Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zmian budzetu Gminy na 2011 rok 2011-12-30
Zarządzenie Nr 128/11 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania 2011-12-30
Zarządzenie Nr 129/11 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie przekazania pozostałego środka trwałego 2011-12-30
Zarządzenie Nr 130/11 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2011-2020 2011-12-30Osoba publikująca: Ignacy Gilewski
Data publikacji: 2011-01-10
  Ilość odwiedzin: 384219