Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Uchwały 2020
Liczba odwiedzin kategorii: 675


Osoba publikująca: Administrator Gorzyce Iwaszko Monika
Data publikacji: 2020-01-03

 Nazwa pozycji Data
UCHWAŁA NR XX/120/20 RADY GMINY GORZYCE z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 2020-01-31
UCHWAŁA NR XX/121/20 RADY GMINY GORZYCE z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2020-01-31
UCHWAŁA NR XX/122/20 RADY GMINY GORZYCE z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty 2020-01-31
UCHWAŁA NR XX/123/20 RADY GMINY GORZYCE z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy 2020-01-31
UCHWAŁA Nr XX/124/20 RADY GMINY GORZYCE z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2020 rok. 2020-01-31
UCHWAŁA NR XXI/125/20 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 lutego 2020r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gorzyce 2020-03-04
UCHWAŁA Nr XXI/126/ 20 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie cmentarza parafialnego w Trześni 2020-03-04
UCHWAŁA NR XXI/127/20 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie ustalania wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Gorzyce 2020-03-04
UCHWAŁA Nr XXI/128/ 20 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym 2020-03-04
UCHWAŁA Nr XXI/129/20 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym 2020-03-04
UCHWAŁA NR XXI/130/20 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika jednostki organizacyjnej-dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gorzycach 2020-03-04
UCHWAŁA NR XXI/131/20 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie utworzenia Samorządowego Żłobka w Gorzycach, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Gorzyce 2020-03-04
UCHWAŁA NR XXI/132/20 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie nadania statutu Samorządowemu Żłobkowi w Gorzycach 2020-03-04
UCHWAŁA NR XXI/133/20 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Gorzyce, wysokości opłaty za wydłużony pobyt dziecka w żłobku oraz maksymalnej wysokości opłat za wyży 2020-03-04
UCHWAŁA Nr XXI/134/20 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2020 rok. 2020-03-04
Postanowienie Nr 19/2020 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu w sprawie podziału na stałe obwody głosowania 2020-03-13


  Ilość odwiedzin: 2933926