Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Uchwały 2018
Liczba odwiedzin kategorii: 1437


Osoba publikująca: Ewa Dul
Data publikacji: 2018-01-12

 Nazwa pozycji Data
UCHWAŁA NR XLIX/315/18 RADY GMINY GORZYCE z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym 2018-02-14
UCHWAŁA NR XLIX/316/18 RADY GMINY GORZYCE z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Gorzyce 2018-02-14
UCHWAŁA NR XLIX/317/18 RADY GMINY GORZYCE z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok 2018-02-14
UCHWAŁA Nr L/318/18 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 lutego 2018 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok. 2018-03-12
UCHWAŁA Nr L/319/18 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych 2018-03-12
UCHWAŁA Nr L/320/18 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia ?Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 - 2020? 2018-03-12
UCHWAŁA NR L/321/18 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce. 2018-03-12
UCHWAŁA Nr L/322/18 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w drodze przetargowej 2018-03-12
UCHWAŁA Nr L/323/18 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w drodze przetargowej 2018-03-12
UCHWAŁA Nr L/324/ 18 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym 2018-03-12
UCHWAŁA NR L/325/18 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Gorzyce 2018-03-12
UCHWAŁA L/326/18 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat 2018-03-12
UCHWAŁA NR L/327/18 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gorzyce 2018-03-12
UCHWAŁA Nr LI/328/18 RADY GMINY GORZYCE z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Gorzyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 2018-03-30
UCHWAŁA Nr LI/329/ 18 RADY GMINY GORZYCE z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym 2018-03-30
UCHWAŁA Nr LI/330/ 18 RADY GMINY GORZYCE z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 10 lat w trybie bezprzetargowym 2018-03-30
UCHWAŁA Nr LI/331/18 RADY GMINY GORZYCE z dnia 23 marca 2018 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok. 2018-03-30
UCHWAŁA Nr LI/332/18 RADY GMINY GORZYCE z dnia 23 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2018 ? 2037 2018-03-30
UCHWAŁA Nr LII/333/18 RADY GMINY GORZYCE z dnia 23 kwietnia 2018 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok. 2018-04-26
UCHWAŁA Nr LII/334/18 RADY GMINY GORZYCE z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1/2016 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ?Sokolniki I? i ?Sokolniki II? gmina Gorzyce 2018-04-26
UCHWAŁA Nr LII/335/18 RADY GMINY GORZYCE z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Gorzyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2018-04-26
UCHWAŁA Nr LII/336/ 18 RADY GMINY GORZYCE z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym 2018-04-26
UCHWAŁA Nr LII/337/ 18 RADY GMINY GORZYCE z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 10 lat w trybie bezprzetargowym 2018-04-26


  Ilość odwiedzin: 669795