Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Uchwały 2017
Liczba odwiedzin kategorii: 12898
Uchwały 2017


Osoba publikująca: Ewa Dul
Data publikacji: 2017-01-02

 Nazwa pozycji Data
UCHWAŁA NR XXXIII/211/17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gorzyce 2017-02-03
UCHWAŁA NR XXXIII/212/17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie zmian w składzie osobowym stałych Komisji Rady Gminy 2017-02-03
UCHWAŁA NR XXXIII/213/ 17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 10 lat w trybie bezprzetargowym 2017-02-03
UCHWAŁA NR XXXIII/214/ 17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym 2017-02-03
UCHWAŁA NR XXXIII/215/ 17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Wrzawy 2017-02-03
UCHWAŁA NR XXXIII/216/17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dopłaty dla odbiorców usług wodno-kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Gorzyce 2017-02-03
UCHWAŁA NR XXXIII/217/17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mieleckiemu 2017-02-03
UCHWAŁA Nr XXXIII/218/17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017 rok. 2017-02-03
UCHWAŁA NR XXXIV/219/17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Gminy Gorzyce 2017-03-02
UCHWAŁA NR XXXIV/220/17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gorzycach 2017-03-02
UCHWAŁA NR XXXIV/221/17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach. 2017-03-02
UCHWAŁA Nr XXXIV/222/17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów 2017-03-02
UCHWAŁA Nr XXXIV/223/17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do pierwszych klas szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Gorzyce oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia 2017-03-02
UCHWAŁA NR XXXIV/224/17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 2017-03-02
UCHWAŁA Nr XXXIV/225/17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 25 lat w trybie bezprzetargowym 2017-03-02
UCHWAŁA Nr XXXIV/226/17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w drodze przetargowej 2017-03-02
UCHWAŁA Nr XXXIV/227/17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w drodze przetargowej 2017-03-02
UCHWAŁA NR XXXIV/228/17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej w celu wspólnej realizacji projektu pn. "Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyn 2017-03-02
UCHWAŁA Nr XXXIV/229/17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 24 luty 2017r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017 rok. 2017-03-02
UCHWAŁA NR XXXV/230/17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gorzyce 2017-04-14
UCHWAŁA NR XXXV/231/17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 31 marca 2017r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gorzyce 2017-04-14
UCHWAŁA NR XXXV/232/17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 31 marca 2017r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gorzyce 2017-04-14
UCHWAŁA NR XXXV/233/17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego w ramach Osi IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego Regionalnego Pro 2017-04-14
UCHWAŁA NR XXXV/234/17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego do realizacji projektu partnerskiego w ramach Osi IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego 2017-04-14
UCHWAŁA XXXV/235/17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 2017-04-14
UCHWAŁA NR XXXV/236/17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego przywrócenia działalności Rejonu Energetycznego z siedzibą w Tarnobrzegu 2017-04-14
UCHWAŁA NR XXXV/237/17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 31 marca 2017 w sprawie zwolnienia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gorzycach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Gorzyce 2017-04-14
UCHWAŁA Nr XXXV/238/17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 31 marca 2017r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017 rok. 2017-04-14
UCHWAŁA Nr XXXV/239/17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 31 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2017 ? 2033. 2017-04-14
UCHWAŁA NR XXXVI/240/17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Nowogrodziec a Gminą Gorzyce 2017-05-05
UCHWAŁA NR XXXVI/241/17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie ustanowienia i określenia zasad przyznawania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Gorzyce" oraz tytułu "Zasłużony dla Gminy Gorzyce" 2017-05-05
UCHWAŁA NR XXXVI/242/17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad przysługiwania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Gorzyce 2017-05-05
UCHWAŁA NR XXXVI/243/17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu 2017-05-05
UCHWAŁA NR XXXVI/244/17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym 2017-05-05
UCHWAŁA Nr XXXVI/245/17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 21 kwietnia 2017r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017 rok. 2017-05-05
UCHWAŁA NR XXXVI/246/17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie zgłoszenia sołectwa Furmany do "Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020" 2017-05-05
UCHWAŁA NR XXXVI/247/17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 21 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XXXV/230/17 Rady Gminy Gorzyce z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gorzyce 2017-05-05
UCHWAŁA NR XXXVII/248/17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2017-05-22
UCHWAŁA NR XXXVII/249/17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gorzyce 2017-05-22
UCHWAŁA NR XXXVII/250/17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 2017-05-22
UCHWAŁA NR XXXVII/251/17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Furmany 2017-05-22
UCHWAŁA Nr XXXVII/252 /17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 11 maja 2017r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017 rok. 2017-05-22
UCHWAŁA NR XXXVIII/253/17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gorzyce 2017-06-07
UCHWAŁA NR XXXVIII/254/17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gorzyce na lata 2017-2021" 2017-06-07
UCHWAŁA NR XXXVIII/255/17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata na lata 2015-2020" 2017-06-07
UCHWAŁA NR XXXVIII/256/17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym 2017-06-07
UCHWAŁA NR XXXVIII/257/17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mieleckiemu 2017-06-07
UCHWAŁA NR XXXVIII/258/17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia "Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020" 2017-06-07
UCHWAŁA Nr XXXVIII/259/17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 29 maja 2017r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017 rok. 2017-06-07
UCHWAŁA NR XXXIX/260/17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XXXV/230/17 z dnia 31.03.2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gorzyce zmienioną uchwałą nr XXXVI/247/17 z dnia 21 kwietnia 2017 2017-07-05
UCHWAŁA NR XXXIX/261/17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gorzycach 2017-07-05
UCHWAŁA NR XXXIX/262/ 17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym 2017-07-05
UCHWAŁA NR XXXIX/263/17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2016 2017-07-05
UCHWAŁA NR XXXIX/264/17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok 2017-07-05
UCHWAŁA Nr XXXIX/265/17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok. 2017-07-05
UCHWAŁA Nr XXXIX/266/17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017 rok. 2017-07-05
UCHWAŁA NR XL/267/17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia "Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020" 2017-08-09
UCHWAŁA NR XL/268/ 17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 10 lat w trybie bezprzetargowym 2017-08-09
UCHWAŁA NR XL/269/ 17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym 2017-08-09
UCHWAŁA Nr XL/270 /17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 lipca 2017r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017 rok. 2017-08-09
UCHWAŁA NR XL/271/17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia w formie weksla in blanco 2017-08-09
UCHWAŁA NR XLI/272/17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia 2017-09-08
UCHWAŁA NR XLI/273/17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 5 lat nieruchomości rolnej w trybie przetargowym 2017-09-08
UCHWAŁA NR XLI/274/17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad i wysokości diet oraz zasad ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Gorzyce 2017-09-08
UCHWAŁA Nr XLI/275/17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017 rok. 2017-09-08
UCHWAŁA Nr XLI/276/17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2017-2033. 2017-09-08
UCHWAŁA NR XLI/277/17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody do zaciągniecie zobowiązania finansowego w postaci weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową 2017-09-08
UCHWAŁA NR XLII/278/17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 5 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Linia 2017-09-08
UCHWAŁA NR XLII/279/17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 5 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017 rok 2017-09-08
UCHWAŁA Nr XLIII/280/ 17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym 2017-10-04
UCHWAŁA NR XLIII/281/17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gorzycach 2017-10-04
UCHWAŁA NR XLIII/282/17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zami 2017-10-04
UCHWAŁA Nr XLIII/283/17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 września 2017r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017 rok. 2017-10-04
UCHWAŁA Nr XLIII/284/17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 września 2017 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Gorzyce do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2017 2017-10-04
UCHWAŁA NR XLIII/285/17 RADY GMINY GORYCE z dnia 28 września 2017 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Gorzyce do zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy 2017-10-04
UCHWAŁA NR XLIV/286/17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 27 października 2017 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody 2017-11-06
UCHWAŁA NR XLIV/287/17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 27 października 2017 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowego Obywatela Gminy Gorzyce" 2017-11-06
UCHWAŁA NR XLIV/288/17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 27 października 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XXXIV/187/13 Rady Gminy Gorzyce z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie podziału Gminy Gorzyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz s 2017-11-06
UCHWAŁA Nr XLIV/289/17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 27 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Gorzyce 2017-11-06
UCHWAŁA Nr XLIV/290/ 17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 27 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym 2017-11-06
UCHWAŁA Nr XLIV/291/17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. ks. Adama Osetka w Gorzycach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. ks. Adama Oset 2017-11-06
UCHWAŁA Nr XLIV/292/17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Sokolnikach wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 2017-11-06
UCHWAŁA Nr XLIV/293/17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Gorzycach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. Jana Pawła II w Gorzycach 2017-11-06
UCHWAŁA Nr XLIV/294/17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Jachowicza w Furmanach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stanisława Jachowic 2017-11-06
UCHWAŁA Nr XLIV/295/17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Trześni 2017-11-06
UCHWAŁA Nr XLIV/296/17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół we Wrzawach w ośmioletnią Szkołę Podstawową we Wrzawach 2017-11-06
UCHWAŁA NR XLIV/297/17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 27 października 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie 2017-11-06
UCHWAŁA Nr XLIV/298/17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 27 października 2017r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017 rok. 2017-11-06
UCHWAŁA Nr XLIV/299/17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 27 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2017-2027. 2017-11-06
UCHWAŁA NR XLV/300/17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce 2017-11-24
UCHWAŁA NR XLV/301/17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 15 listopada r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Gorzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok 2017-11-24
UCHWAŁA Nr XLV/302/17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku r 2017-11-24
UCHWAŁA Nr XLV/303/17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018 2017-11-24
UCHWAŁA Nr XLV/304/17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 15 listopada 2017 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017 rok. 2017-11-24
UCHWAŁA Nr XLVI/305/ 17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym 2017-12-21
UCHWAŁA NR XLVI/306/17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach Osi IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego 2017-12-21
UCHWAŁA Nr XLVI/307/17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 14 grudnia 2017 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017 rok. 2017-12-21
UCHWAŁA Nr XLVII/308/17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 2018-01-02
UCHWAŁA Nr XLVIII/309/17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok 2018-01-04
UCHWAŁA NR XLVIII/310/17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu 2018-01-04
UCHWAŁA NR XLVIII/311/17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu 2018-01-04
UCHWAŁA Nr XLVIII/312 /17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017 rok. 2018-01-04
Uchwała Budżetowa na rok 2018 Gminy Gorzyce Nr XLVIII/313/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. 2018-01-04
Uchwała Nr XLVIII/314/17 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2018?2037 2018-01-04


  Ilość odwiedzin: 384607