Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Uchwały 2022
Liczba odwiedzin kategorii: 556


Data publikacji:

 Nazwa pozycji Data
UCHWAŁA NR XLIV/289/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 2022-02-02
UCHWAŁA NR XLIV/290/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym 2022-02-02
UCHWAŁA NR XLIV/291/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnego 1 roku w trybie bezprzetargowym 2022-02-02
UCHWAŁA NR XLIV/292/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 3 lat w trybie bezprzetargowym 2022-02-02
UCHWAŁA NR XLIV/293/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gorzyce na lata 2022 ? 2026 2022-02-02
UCHWAŁA NR XLIV/294/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie 2022-02-02
UCHWAŁA Nr XLIV/295/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2022 rok. 2022-02-02
UCHWAŁA Nr XLIV/296/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 stycznia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2022 ? 2037 2022-02-02
UCHWAŁA NR XLV/297/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Gorzyce 2022-03-09
UCHWAŁA NR XLV/298/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji 2022-03-09
UCHWAŁA NR XLV/299/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsca oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach 2022-03-09
UCHWAŁA NR XLV/300/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 25 lutego 2022r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gorzyce 2022-03-09
UCHWAŁA NR XLV/301/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia i przekazania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania 2022-03-09
UCHWAŁA Nr XLV/302/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gorzyce na lata 2022 ? 2026 2022-03-09
UCHWAŁA NR XLV/303/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym 2022-03-09
UCHWAŁA NR XLV/304/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Gorzyce 2022-03-09
UCHWAŁA NR XLV/305/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Wrzawy 2022-03-09
UCHWAŁA Nr XLV/306/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 25 lutego 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok 2022-03-09
UCHWAŁA Nr XLV/307/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2022 rok. 2022-03-09
UCHWAŁA Nr XLV/308/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 25 lutego 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2022 ? 2037. 2022-03-09
UCHWAŁA Nr XLVI/309/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie 2022-04-07
UCHWAŁA NR XLVI/310/ 22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Orliska 2022-04-07
UCHWAŁA NR XLVI/311/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie przekazania petycji według właściwości 2022-04-07
UCHWAŁA Nr XLVI/312/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 -2025 2022-04-07
UCHWAŁA Nr XLVI/313/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2022 rok. 2022-04-07
UCHWAŁA Nr XLVI/314/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 25 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2022 ? 2037. 2022-04-07
UCHWAŁA Nr XLVII/315/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 2/2021 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ?Sokolniki I? i ?Sokolniki II? gmina Gorzyce 2022-05-09
UCHWAŁA NR XLVII/316/22 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 603, 604/7 w miejscowości Furmany w Gminie Gorzyce 2022-05-10
UCHWAŁA NR XLVII/317/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gorzyce 2022-05-10
UCHWAŁA NR XLVII/318/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym 2022-05-10
UCHWAŁA Nr XLVII/319/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 kwietnia 2022 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gorzyce na lata 2022 ? 2026 2022-05-10
UCHWAŁA NR XLVII/320/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu dla członków ochotniczych straży pożarnych 2022-05-10
UCHWAŁA NR XLVII/321/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia zakresu pomocy zapewnianej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa 2022-05-10
UCHWAŁA Nr XLVII/322/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2022 rok. 2022-05-10
UCHWAŁA Nr XLVII/323/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2022 ? 2037 2022-05-10
UCHWAŁA NR XLVIII/324/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Gorzyce" 2022-06-14
UCHWAŁA NR XLVIII/325/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Gorzyce" 2022-06-14
UCHWAŁA NR XLVIII/326/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie nadania tytułu 2022-06-14
UCHWAŁA NR XLVIII/327/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gorzyce 2022-06-14
UCHWAŁA NR XLVIII/328/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym 2022-06-14
UCHWAŁA Nr XLVIII/329/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2022 rok. 2022-06-14
UCHWAŁA Nr XLVIII/330/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 30 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2022 ? 2037 2022-06-14


  Ilość odwiedzin: 99016