Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Uchwały 2022
Liczba odwiedzin kategorii: 2646


Data publikacji:

 Nazwa pozycji Data
UCHWAŁA NR XLIV/289/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 2022-02-02
UCHWAŁA NR XLIV/290/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym 2022-02-02
UCHWAŁA NR XLIV/291/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnego 1 roku w trybie bezprzetargowym 2022-02-02
UCHWAŁA NR XLIV/292/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 3 lat w trybie bezprzetargowym 2022-02-02
UCHWAŁA NR XLIV/293/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gorzyce na lata 2022 ? 2026 2022-02-02
UCHWAŁA NR XLIV/294/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie 2022-02-02
UCHWAŁA Nr XLIV/295/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2022 rok. 2022-02-02
UCHWAŁA Nr XLIV/296/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 stycznia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2022 ? 2037 2022-02-02
UCHWAŁA NR XLV/297/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Gorzyce 2022-03-09
UCHWAŁA NR XLV/298/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji 2022-03-09
UCHWAŁA NR XLV/299/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsca oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach 2022-03-09
UCHWAŁA NR XLV/300/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 25 lutego 2022r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gorzyce 2022-03-09
UCHWAŁA NR XLV/301/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia i przekazania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania 2022-03-09
UCHWAŁA Nr XLV/302/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gorzyce na lata 2022 ? 2026 2022-03-09
UCHWAŁA NR XLV/303/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym 2022-03-09
UCHWAŁA NR XLV/304/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Gorzyce 2022-03-09
UCHWAŁA NR XLV/305/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Wrzawy 2022-03-09
UCHWAŁA Nr XLV/306/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 25 lutego 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok 2022-03-09
UCHWAŁA Nr XLV/307/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2022 rok. 2022-03-09
UCHWAŁA Nr XLV/308/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 25 lutego 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2022 ? 2037. 2022-03-09
UCHWAŁA Nr XLVI/309/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie 2022-04-07
UCHWAŁA NR XLVI/310/ 22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Orliska 2022-04-07
UCHWAŁA NR XLVI/311/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie przekazania petycji według właściwości 2022-04-07
UCHWAŁA Nr XLVI/312/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 -2025 2022-04-07
UCHWAŁA Nr XLVI/313/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2022 rok. 2022-04-07
UCHWAŁA Nr XLVI/314/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 25 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2022 ? 2037. 2022-04-07
UCHWAŁA Nr XLVII/315/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 2/2021 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ?Sokolniki I? i ?Sokolniki II? gmina Gorzyce 2022-05-09
UCHWAŁA NR XLVII/316/22 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 603, 604/7 w miejscowości Furmany w Gminie Gorzyce 2022-05-10
UCHWAŁA NR XLVII/317/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gorzyce 2022-05-10
UCHWAŁA NR XLVII/318/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym 2022-05-10
UCHWAŁA Nr XLVII/319/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 kwietnia 2022 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gorzyce na lata 2022 ? 2026 2022-05-10
UCHWAŁA NR XLVII/320/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu dla członków ochotniczych straży pożarnych 2022-05-10
UCHWAŁA NR XLVII/321/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia zakresu pomocy zapewnianej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa 2022-05-10
UCHWAŁA Nr XLVII/322/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2022 rok. 2022-05-10
UCHWAŁA Nr XLVII/323/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2022 ? 2037 2022-05-10
UCHWAŁA NR XLVIII/324/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Gorzyce" 2022-06-14
UCHWAŁA NR XLVIII/325/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Gorzyce" 2022-06-14
UCHWAŁA NR XLVIII/326/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie nadania tytułu 2022-06-14
UCHWAŁA NR XLVIII/327/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gorzyce 2022-06-14
UCHWAŁA NR XLVIII/328/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym 2022-06-14
UCHWAŁA Nr XLVIII/329/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2022 rok. 2022-06-14
UCHWAŁA Nr XLVIII/330/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 30 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2022 ? 2037 2022-06-14
UCHWAŁA NR XLIX/331/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gorzyce wotum zaufania 2022-07-15
UCHWAŁA NR XLIX/332/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2021 2022-07-15
UCHWAŁA NR XLIX/333/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok 2022-07-15
UCHWAŁA NR XLIX/334/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym 2022-07-15
UCHWAŁA Nr XLIX/335/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2022 rok. 2022-07-15
UCHWAŁA Nr XLIX/336/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2022 ? 2037 2022-07-15
UCHWAŁA Nr L/337/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gorzyce w roku szkolnym 2022/2023 2022-08-05
UCHWAŁA NR L/338/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia Regulaminu placu targowego w Gorzycach. 2022-08-05
UCHWAŁA NR L/339/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Gorzyce 2022-08-05
UCHWAŁA NR L/340/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym 2022-08-05
UCHWAŁA NR L/341/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Gorzyce, wysokości opłaty za wydłużony pobyt dziecka w żłobku oraz maksymalnej wysokości opłat za wyżywie 2022-08-05
UCHWAŁA NR L/342/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie zaciągnięcia w 2022 r. kredytu długoterminowego. 2022-08-05
UCHWAŁA Nr L/343/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2022 rok. 2022-08-05
UCHWAŁA Nr L/ 344/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 26 lipca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2022 ? 2037 2022-08-05
UCHWAŁA NR LI/345/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Gorzyce 2022-09-05
UCHWAŁA NR LI/346/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym 2022-09-05
UCHWAŁA Nr LI/347/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 2022 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w przedsz 2022-09-05
UCHWAŁA Nr LI/348/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2022 rok 2022-09-05
UCHWAŁA NR LII/349/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 16 września 2022 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Gorzyce na lata 2021?2030 2022-09-30
UCHWAŁA Nr LII/350/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 16 września 022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2022 rok. 2022-09-30
UCHWAŁA Nr LII/351/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 16 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2022 ? 2037 2022-09-30
UCHWAŁA Nr LII/352/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 16 września 2022 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnio 2022-09-30
UCHWAŁA NR LIII/353/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 20 października 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 603, 604/7 w miejscowości Furmany w Gminie Gorzyce 2022-11-02
UCHWAŁA NR LIII/354/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 20 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym 2022-11-02
UCHWAŁA NR LIII/355/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 20 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 10 lat w trybie bezprzetargowym 2022-11-02
UCHWAŁA NR LIII/356/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 20 października 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji 2022-11-02
UCHWAŁA NR LIII/357/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 20 października 2022 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Gorzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok 2022-11-02
UCHWAŁA NR LIII/358/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 20 października 2022 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania polegające na opracowaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gorzyce na lata 2023?2030 2022-11-02
UCHWAŁA NR LIII/359/22RADY GMINY GORZYCE z dnia 20 października 2022 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2022 r. kredytu długoterminowego 2022-11-02
UCHWAŁA NR LIII/360/22RADY GMINY GORZYCE z dnia 20 października 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2022 rok 2022-11-02
UCHWAŁA NR LIII/361/22RADY GMINY GORZYCE z dnia 20 października 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2022-2037 2022-11-02
UCHWAŁA NR LIV/362/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 10 listopada 2022 r. uchylająca uchwałę Nr LIII/357/22 Rady Gminy Gorzyce z dnia 20 października 2022 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Gorzyce z organizacjami pozarządowymi oraz 2022-11-25
UCHWAŁA Nr LIV/363/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/ 220/09 Rady Gminy Gorzyce z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia ?Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania d 2022-11-25
UCHWAŁA Nr LIV/364/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku 2022-11-25
UCHWAŁA Nr LIV/365/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2022-11-25
UCHWAŁA Nr LIV/366/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2023 2022-11-25
UCHWAŁA NR LIV/367/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 10 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XLIII/284/21 Rady Gminy Gorzyce z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu 2022-11-25
UCHWAŁA Nr LIV/368/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2022 rok. 2022-11-25
UCHWAŁA NR LV/369/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w celu ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców w Gminie Gorzyce 2022-12-01
UCHWAŁA NR LV/370/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkiem 2022-12-01
UCHWAŁA NR LV/371/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji 2022-12-01
UCHWAŁA NR LVI/372/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Gorzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok 2022-12-16
UCHWAŁA NR LVI/373/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia Regulaminu placu targowego w Gorzycach 2022-12-16
UCHWAŁA Nr LVI/374/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2022 rok. 2022-12-16
UCHWAŁA NR LVII/375/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Gorzyce 2023-01-04
UCHWAŁA NR LVII/376/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu 2023-01-04
UCHWAŁA NR LVII/377/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu 2023-01-04
UCHWAŁA Nr LVII/378/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022 r. 2023-01-04
UCHWAŁA NR LVII/379/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Gorzyce do dokonywania zmian w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrain 2023-01-04
UCHWAŁA NR LVII/380/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 29 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2022-2037 2023-01-04
UCHWAŁA NR LVII/381/22 Rady Gminy Gorzyce z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gorzyce na 2023 rok 2023-01-04
UCHWAŁA NR LVII/382/22 Rady Gminy Gorzyce z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2023-2040 2023-01-04


  Ilość odwiedzin: 386648