Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Zarządzenia 2006

 Nazwa pozycji Data
Zarządzenie Nr 1 / 2006 Wójta Gminy w Gorzycach z dnia 6 stycznia 2006 r. w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu 2006-06-14
Zarządzenie Nr 2 / 2006 Wójta Gminy w Gorzycach z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu 2006-06-14
Zarządzenie Nr 3 / 2006 Wójta Gminy w Gorzycach z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu 2006-06-14
Zarządzenie Nr 4 / 2006 Wójta Gminy w Gorzycach z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania obrony cywilnej w gminie Gorzyce w 2006 r. 2006-06-14
Zarządzenie Nr 5 / 2006 Wójta Gminy w Gorzycach z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2005 rok 2006-06-14
Zarządzenie Nr 6 / 2006 Wójta Gminy w Gorzycach z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konkursów ofert na realizację zadań publicznych 2006-06-14
Zarządzenie Nr 7 / 2006 Wójta Gminy w Gorzycach z dnia 4 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy na 2006 rok 2006-06-14
Zarządzenie Nr 8 / 2006 Wójta Gminy w Gorzycach z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy w 2006 r. 2006-06-14
Zarządzenie Nr 9 / 2006 Wójta Gminy w Gorzycach z dnia 10 kwietnia 2006 r. w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu 2006-06-14
Zarządzenie Nr 10 / 2006 Wójta Gminy w Gorzycach z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorni 2006-06-14
Zarządzenie Nr 11 / 2006 Wójta Gminy w Gorzycach z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnyc 2006-06-14
Zarządzenie Nr 12 / 2006 Wójta Gminy w Gorzycach z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Gorzyce - rozbudowa sie 2006-06-14
Zarządzenie Nr 13 / 2006 Wójta Gminy w Gorzycach z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy w Gorzycach 2006-06-14
Zarządzenie Nr 14 / 2006 Wójta Gminy w Gorzycach z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy w 2006 roku 2006-06-14
Zarządzenie Nr 15 / 2006 Wójta Gminy w Gorzycach z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym w budżetu Gminy w 2006 roku 2006-06-14
Zarządzenie Nr 16 / 2006 Wójta Gminy w Gorzycach z dnia 15 maja 2006 r. w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu 2006-06-14
Zarządzenie Nr 17 / 2006 Wójta Gminy w Gorzycach z dnia 15 maja 2006 r. w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu 2006-06-14
Zarządzenie Nr 18 / 2006 Wójta Gminy w Gorzycach z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy w 2006 roku 2006-06-14
Zarządzenie Nr 19 / 2006 Wójta Gminy w Gorzycach z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy w 2006 roku 2006-06-14
Zarządzenie Nr 20 / 2006 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn "Nasz region w Unii Europejskiej" 2006-06-16
Zarządzenie Nr 21/2006 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Ośrodka Pomocy Społecznej 2006-06-19
Zarządzenia Wójta Gminy nr 22/2006 z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie : zmian w budżecie Gminy w 2006 roku. 2006-07-21
Zarządzenia Wójta Gminy nr 23/2006 z dnia 14 lipca 2006 roku w sprawie : zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy w 2006 roku. 2006-07-21
Zarządzenie nr 24/2006 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 18 lipca 2006 roku w sprawie powołania komisji odbioru robót z zakresu usuwania skutków klęski żywiołowych pt. " Remont drogi gminnej nr 100106 R Paczek- Dabrowa w Gorzycach i Wrzawach". 2006-07-21
Zarządzenie nr 25/2006 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 18 lipca 2006 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy w 2006 roku. 2006-07-21
Zarządzenie Nr 26/2006 Wójta Gminy w Gorzycach z dnia 3 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazania sprzętu komputerowego 2006-08-22
Zarządzenie Nr 27/2006 Wójta Gminy w Gorzycach z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazania sprzętu komputerowego 2006-08-22
Zarządzenie Nr 28/2006 Wójta Gminy w Gorzycach z dnia 10 sierpnia 2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dowóz uczniów do szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli na teren 2006-08-22
Zarządzenie Nr 29/2006 Wójta Gminy w Gorzycach z dnia 14 sierpnia 2006 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy w 2006 roku 2006-08-22
Zarządzenie Nr 30/2006 Wójta Gminy w Gorzycach z dnia 16 sierpnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy w 2006 roku 2006-08-22
Zarządzenie Nr 31/2006 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gorzyce za I półrocze 2006 roku 2006-09-06
Zarządzenie Nr 32/2006 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie powołania komisji w celu negocjacji ceny nieruchomości w związku z nabyciem nieruchomości rolnych położonych w Gorzycach o numerach ewidencyjnych 1853 i 1867/1 2006-09-06
Zarządzenie Nr 33/2006 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 11 września 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy w 2006 roku 2006-09-26
Zarządzenie Nr 34/2006 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 14 września 2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane polegające na przebudowie pomieszczeń węzła cieplnego na 2006-09-26
Zarządzenie Nr 35/2006 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 15 września 2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane polegające na wykonaniu trzech kotłowni gazowych w budyn 2006-09-26
Zarządzenie Nr 36/2006 Wójta Gminy Gorzyc z dnia 18 września 2006 r. w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu 2006-09-26
Zarządzenie nr 37/2006 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 25 września 2006 roku w sprawie :zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy w 2006 roku. 2006-10-16
Zarządzenie nr 38/2006 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 28 września 2006 roku w sprawie :zmian w budżecie Gminy w 2006 roku 2006-10-16
Zarządzenie nr 39/06 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 9 października 2006 roku w sprawie : powołania koordynatora gminego do spraw obsługi informatycznej w wyborach do rad gmin , rad powiatów , sejmików województw oraz wójtów zarządzonych na dzień 12 listopada 2006-10-16
Zarządzenie nr 40/06 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 12października 2006 roku w sprawie : powołania koordynatora gminego do spraw obsługi informatycznej w wyborach do rad gmin , rad powiatów , sejmików województw oraz wójtów zarządzonych na dzień 12 listopada 2006-10-16
Zarządzenie nr 41/2006 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 11 października 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy w 2006 roku. 2006-10-16
Zarządzenie Nr 42/06 Wójta Gminy w Gorzycach w sprawie powołania komisji przetargowej 2006-10-23
Zarządzenie nr 43/06 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 27.10.2006 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia treningu Systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Gorzyce. 2007-01-05
Zarządzenie nr 44/06 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 31.10.2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy w 2006 r. 2007-01-05
Zarządzenie nr 45/06 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 31.10.2006 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy w 2006 r. 2007-01-05
Zarządzenie nr 47 /06 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 14.11.2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenia kredytu długoterminowego w kwocie 1 100 000 zł. 2007-01-05
Zarządzenie nr 48/06 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 14.11.2006 r. w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy na 2007 r. 2007-01-05
Zarządzenie nr 49/06 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 21.11.2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2006 r. 2007-01-05
Zarządzenie nr 50/06 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 24.11.2006 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2006 r 2007-01-05
Zarządzenie nr 51/06 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 29.11.2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy w 2006 r. 2007-01-05
Zarządzenie nr 52/06 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 30.11.2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2007-01-05
Zarządzenie nr 53/06 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 08.12.2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2007-01-05
Zarządzenie nr 54/06 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 08.12.2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy w 2006 r. 2007-01-05
Zarządzenie nr 55/06 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 11.12.2006 r. w sprawie powołania nowego członka Gminnej Rady Sportu. 2007-01-05
Zarządzenie nr 56/06 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 06.12.2006 r. w sprawie upoważnienia do wydawania zaświadczeń 2007-01-05
Zarządzenie nr 57/06 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 13.12.2006 r. w sprawie upoważnienia do wydawania zaświadczeń 2007-01-05
Zarządzenie nr 58/06 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 13.12.2006 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji 2007-01-05
Zarządzenie nr 59/06 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 13.12.2006 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji 2007-01-05
Zarządzenie nr 60/06 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 13.12.2006 r. w sprawie upoważnienia do wystawiania upomnień 2007-01-05
Zarządzenie nr 61/06 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 19.12.2006 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy w 2006 roku. 2007-01-05
Zarządzenie nr 62/06 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 22.12.2006 r. w sprawie trybu postepowania o udzielenie dofinansowania z GFOŚiGW. 2007-01-05
Zarządzenie nr 63/06 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 27.12.2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy w 2006 roku. 2007-01-05
Zarządzenie Nr 64 /2006 Wójta Gminy Gorzyce z 29 grudnia 2006 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy w 2006 r. 2007-01-12Osoba publikująca: Ignacy Gilewski
Data publikacji: 2006-03-24
  Ilość odwiedzin: 135789