Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Zarządzenia 2021

 Nazwa pozycji Data
Zarządzenie Nr 1/21 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 04 stycznia 2021 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Gorzyce uprawnień w zakresie zaciągania w 2021 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w lat 2021-01-27
Zarządzenie Nr 2 /21 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 04 stycznia 2021 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2021 2021-01-27
ZARZĄDZENIE nr 3/21 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 05.01.2021 r. w sprawie: określenia regulaminu prac komisji przetargowej Urzędzie Gminy Gorzyce. 2021-01-27
ZARZĄDZENIE nr 4/21 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 05.01.2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień klasycznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł. 2021-01-27
ZARZĄDZENIE 5/21 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 07.01.2021 w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Gorzycach 2021-01-27
ZARZĄDZENIE 6/21 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 07.01.2021 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Trześń 2021-01-27
ZARZĄDZENIE 7/21 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 07.01.2021 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Trześń 2021-01-27
ZARZĄDZENIE 8/21 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 07.01.2021 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Trześń 2021-01-27
ZARZĄDZENIE NR 9/21 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gorzyce 2021-01-27
ZARZĄDZENIE 10/21 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 12.01.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2021-01-27
ZARZĄDZENIE 11/21 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 18.01.2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Gorzyce". 2021-02-08
Zarządzenie Nr 12/21 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021 rok. 2021-02-08
Zarządzenie Nr 13/2021 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku. 2021-02-08
ZARZĄDZENIE NR 14/21 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Gorzyce na rok 2021. 2021-02-08
ZARZĄDZENIE NR 15/21 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 2021-02-08
ZARZĄDZENIE NR 16/21 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do klas I 2021-02-08
ZARZĄDZENIE 17/21 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 01.02.2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż i dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Gorzyce. 2021-02-08
ZARZĄDZENIE nr 18/21 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 01.02.2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 2021-02-08
ZARZĄDZENIE nr 19/21 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 01.02.2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społeczny 2021-02-08
ZARZĄDZENIE 20/21 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 08.02.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy z tym samym Dzierżawcą, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość 2021-02-17
ZARZĄDZENIE 21/21 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 08.02.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2021-02-17
ZARZĄDZENIE 22/21 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 17.02.2021 w sprawie ustalenia ceny drewna pozyskanego z samowyrobu lasu gminnego na terenie Gminy Gorzyce 2021-03-10
Zarządzenie Nr 23/2021 Wójta Gminy Gorzyce dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzycach. 2021-03-10
Zarządzenie Nr 24/21 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021 rok. 2021-03-10
ZARZĄDZENIE nr 25/21 Wójta Gminy Gorzyce - Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej w Gminie Gorzyce w 2021 r. 2021-05-07
ZARZĄDZENIE NR 26/21 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 02.03.2021 w sprawie powołania komisji likwidacyjnej. 2021-05-07
Zarządzenie Nr 27/21 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 8 marca 2021 roku w sprawie: zmiany Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie "Utworzenie żłobka w Gminie Gorzyce". 2021-05-07
ZARZĄDZENIE 28/21 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 10.03.2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa materiałów kamiennych na cele bieżącego utrzymania nawierzchni nietrwałych 2021-05-07
ZARZĄDZENIE 29/21 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 12.03.2021 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości objętej obszarem rewitalizacji. 2021-05-07
ZARZĄDZENIE 30/21 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 15.03.2021 w sprawie ustalenia ceny drewna pozyskanego z samowyrobu lasu gminnego na terenie Gminy Gorzyce 2021-05-07
ZARZĄDZENIE 31/21 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 22.03.2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa zaplecza rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zalewie w Gorzyc 2021-05-07
ZARZĄDZENIE 32/21 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 23.03.2021 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Gorzyce zbywanej w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego 2021-05-07
ZARZĄDZENIE 33/21 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 23.03.2021 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Gorzyce zbywanej w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego 2021-05-07
ZARZĄDZENIE 34/21 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 23.03.2021 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Gorzyce zbywanej w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego 2021-05-07
ZARZĄDZENIE 35/21 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 26.03.2021 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Gorzyce 2021-05-07
ZARZĄDZENIE NR 36/21 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gorzyce oraz w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury 2021-05-07
ZARZĄDZENIE nr 37/2021 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie określenia formy przekazywanych sprawozdań z operacji finansowych przez jednostki organizacyjne 2021-05-07
Zarządzenie Nr 38/21 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021 rok. 2021-05-07
ZARZĄDZENIE 39/21 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 26.03.2021 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Gorzyce 2021-05-07
ZARZĄDZENIE 40/21 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 26.03.2021 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Gorzyce 2021-05-07
ZARZĄDZENIE 41/21 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 26.03.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2021-05-07
ZARZĄDZENIE 42/21 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 29.03.2021 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Gorzyce 2021-05-07
ZARZĄDZENIE 43/21 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 01.04.2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa parkingu przy ul Piłsudskiego w Gorzycach oraz przebudowa ul. Szkolnej i mie 2021-05-07
ZARZĄDZENIE 44/21 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 07.04.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy z tym samym Dzierżawcą, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość 2021-05-07
Zarządzenie Nr 45/21 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021 rok. 2021-05-07
ZARZĄDZENIE 46/21 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 15.04.2021 w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę gruntów mienia komunalnego oraz terminu ich płatności. 2021-05-07
Zarządzenie Nr 47/21 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021 rok. 2021-05-07
ZARZĄDZENIE NR 48/21 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 04 maja 2021r. w sprawie przekazania do Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Gorzycach kotła warzelnego Kramet 2001. 2021-05-07
ZARZĄDZENIE 49/21 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 05.05.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2021-05-07
ZARZĄDZENIE 50/21 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 05.05.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2021-05-07
ZARZĄDZENIE 51/21 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 13.05.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy z tym samym Dzierżawcą, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość 2021-05-24
ZARZĄDZENIE 52/21 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 13.05.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2021-05-24
ZARZĄDZENIE 53/21 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 13.05.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2021-05-24
ZARZĄDZENIE 54/21 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 20.05.2021 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Gorzyce zbywanych w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego 2021-05-24
ZARZĄDZENIE 55/21 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 21.05.2021 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Trześń 2021-05-24
ZARZĄDZENIE 56/21 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 25.05.2021 w sprawie sprzedaży działki oraz ustalenia ceny sprzedaży działki stanowiącej własność Gminy Gorzyce zbywanej w drodze bezprzetargowej 2021-06-21
Zarządzenie Nr 57/21 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021 rok. 2021-06-21
ZARZĄDZENIE 58/21 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 31.05.2021 w sprawie sprzedaży działki oraz ustalenia ceny sprzedaży działki stanowiącej własność Gminy Gorzyce zbywanej w drodze bezprzetargowej 2021-06-21
ZARZĄDZENIE 59/21 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 01.06.2021 w sprawie sprzedaży działki oraz ustalenia ceny sprzedaży działki stanowiącej własność Gminy Gorzyce zbywanej w drodze bezprzetargowej 2021-06-21
ZARZĄDZENIE 60/21 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 09.06.2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe i komun 2021-06-21
ZARZĄDZENIE 61/21 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 15.06.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy z tym samym Dzierżawcą, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość 2021-06-21
ZARZĄDZENIE 62/21 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 15.06.2021 w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Gorzyce przeznaczonych do dzierżawy 2021-06-21
ZARZĄDZENIE 63/21 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 17.06.2021 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości objętej obszarem rewitalizacji. 2021-06-21
ZARZĄDZENIE 64/21 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 21.06.2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rewitalizacja osiedla Gorzyce - Etap I - Rynek 2021-07-15
Zarządzenie Nr 65/2021 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok samorządowej instytucji kultury dla której Gmina Gorzyce jest organem założycielskim. 2021-10-05
Zarządzenie Nr 66/21 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2021-10-05
Zarządzenie Nr 67/21 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2021-10-05
Zarządzenie Nr 68/21 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2021-10-05
ZARZĄDZENIE 69/21 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 01.07.2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Gorzyce 2021-10-05
ZARZĄDZENIE NR 70/21 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 5 lipca 2021 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gorzyce 2021-10-05
ZARZĄDZENIE NR 71/21 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Trześni 2021-10-05
Zarządzenie Nr 72/21 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 05 lipca 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021 rok. 2021-10-05
ZARZĄDZENIE 73/21 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 05.07.2021 w sprawie sprzedaży działki oraz ustalenia ceny sprzedaży działki stanowiącej własność Gminy Gorzyce zbywanej w drodze bezprzetargowej 2021-10-05
ZARZĄDZENIE 74/21 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 14.07.2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Świadczenie usług przewozu uczniów do i ze szkół na terenie Gminy Gorzyce w roku sz 2021-10-05
Zarządzenie Nr 75/21 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2021-10-05
ZARZĄDZENIE 76/21 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 20.07.2021 r. w sprawie sprzedaży działki oraz ustalenia ceny sprzedaży działki stanowiącej własność Gminy Gorzyce zbywanej w drodze bezprzetargowej 2021-10-05
ZARZĄDZENIE 77/21 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 20.07.2021 r. w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Gorzyce na rzecz użytkownika wieczystego oraz ustalenia jej ceny 2021-10-05
ZARZĄDZENIE 78/21 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 26.07.2021 w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. szacowania zakresu i wysokości strat poniesionych w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych na terenie Gminy Gorzyce 2021-10-05
ZARZĄDZENIE 79/21 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 28.07.2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe i komun 2021-10-05
Zarządzenie Nr 80/21 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021 rok. 2021-10-05
ZARZĄDZENIE 81/21 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 30.07.2021 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Gorzyce zbywanej w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego 2021-10-05
ZARZĄDZENIE 81/21 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 30.07.2021 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Gorzyce zbywanej w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego 2021-10-05
ZARZĄDZENIE 82/21 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 02.08.2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ?Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr ewid. 38, 115, 172 (ul. W 2021-10-05
ZARZĄDZENIE 83/21 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 02.08.2021 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Gorzyce 2021-10-05
ZARZĄDZENIE 84/21 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 05.08.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2021-10-06
ZARZĄDZENIE 85/21 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 10.08.2021 r. W sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn. "Budowa zaplecza rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zalewie w Gorzycach". 2021-10-06
Zarządzenie Nr 86/21 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 16 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021 rok. 2021-10-06
ZARZĄDZENIE NR 87/21 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 16 sierpnia 2021 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Gorzycach 2021-10-06
ZARZĄDZENIE 88/21 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 18.08.2021 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Gorzyce 2021-10-06
ZARZĄDZENIE NR 89/21 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gorzyce oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półro 2021-10-06
ZARZĄDZENIE NR 90/21 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2021 roku. 2021-10-06
ZARZĄDZENIE NR 91/21 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej we Wrzawach w formie elektronicznej. 2021-10-06
Zarządzenie Nr 92/21 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 2021-10-06
ZARZĄDZENIE 93/21 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 01.09.2021 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Gorzyce 2021-10-06
ZARZĄDZENIE 94/21 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 01.09.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy z tym samym Dzierżawcą, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość 2021-10-06
ZARZĄDZENIE 95/21 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 01.09.2021 w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Gorzyce przeznaczonych do dzierżawy 2021-10-06
ZARZĄDZENIE NR 96/21 WÓJTA GMINY GORZYCE Z DNIA 1 WRZEŚNIA 2021 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA POGOTOWIA PRZECIWPOWODZIOWEGO 2021-10-06
ZARZĄDZENIE NR 97/21 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 1 września 2021 r. w sprawie wyznaczenia Pani Bożeny Grobelskiej do zastępowania Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Trześni w przypadku jego nieobecności. 2021-10-06
Zarządzenie Nr 98/21 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 01 września 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021 rok. 2021-10-06
Zarządzenie 99/21 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 3 września 2021 r./ w sprawie powołania komisji odbioru robót dla zadania pn. Przebudowa dróg gminnych nr: 100141 R (ul. Zastawie ) i 100140R (ul. Szkolna) w Sokolnikach 2021-10-06
Zarządzenie Nr 100/21 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 3 września 2021 r. w sprawie udzielenia dyrektorowi Samorządowego Przedszkola w Gorzycach upoważnienia do wykonywania praw i obowiązków wierzyciela w sprawach dotyczących egzekucji administracyjnej należno 2021-10-06
ZARZĄDZENIE NR 101/21 WÓJTA GMINY GORZYCE Z DNIA 6 WRZEŚNIA 2021 R. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego 2021-10-06
ZARZĄDZENIE 102/21 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 14.09.2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Gorzyce". 2021-10-06
ZARZĄDZENIE 103/21 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 27.09.2021 r. W sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn. "Wykonanie instalacji fotowoltaicznej przy rewitalizacji etap IIA 2021-10-06
ZARZĄDZENIE 104/21 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 28.09.2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 2021-10-06
Zarządzenie Nr 105/21 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021 rok. 2021-10-06
Zarządzenie Nr 106/21 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 1 października 2021 roku w sprawie powołania i określenia zadań Pełnomocnika do spraw bezpieczeństwa cyberprzestrzeni w Urzędzie Gminy Gorzyce 2021-10-06
Zarządzenie NR 107/21 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 1 października 2021 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora oraz zespołu do spraw dostępności 2021-10-06
Zarządzenie Nr 108/21 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 6 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. 2021-10-06
ZARZĄDZENIE NR 109/21 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 6 października 2021 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gorzyce 2021-10-12
ZARZĄDZENIE NR 110/21 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 13 października 2021 roku w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania zakazu spalania odpadów w paleniskach (...) 2021-10-21
Zarządzenie Nr 111/21 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 14 października 2021 r. w sprawie powołania zespołu spisowego 2021-12-10
Zarządzenie nr 112/21 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 15 października 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021 rok. 2021-12-10
Zarządzenie 113/21 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 21.10.2021 w sprawie nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości. 2021-12-10
Zarządzenie 114/21 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 25.10.2021 w sprawie wykazu lokali mieszkalnych w budynku wielolokalowym przy ul. Św. Floriana 16 w miejscowości Trześń wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2021-12-10
Zarządzenie 115/21 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 25.10.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy z tym samym Dzierżawcą, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość 2021-12-10
Zarządzenie nr 116/21 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 27 października 2021 r. w sprawi kontroli w Samorządowym Żłobku w Gorzycach 2021-12-10
Zarządzenie Nr 117/21 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 03 listopada 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021 rok. 2021-12-10
ZARZĄDZENIE 118/21 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie powołania komisji odbioru robót dla zadania pn. ?Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr ewid. 38, 115, 172 (ul. Wiejska) w Sokolnikach oraz przebudowa ul. Stra 2021-12-10
ZARZĄDZENIE NR 119/21 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 5 listopada 2021 roku w sprawie wyznaczenia Lokalnego Administratora Systemu (LAS) dla użytkowników aplikacji "ŻRÓDŁO" 2021-12-10
Zarządzenie Nr 120/2021 Wójt Gminy Gorzyce z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy na 2022 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022- 2037. 2021-12-10
Zarządzenie nr 121/21 Wójta Gminy Gorzyce - Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 15.11.2021 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego treningu systemu wykrywania i alarmowania w ramach wojewódzkiego treningu SWA 2021-12-10
Zarządzenie nr 122/21 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021 rok. 2021-12-13
Zarządzenie Nr 123/21 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie polityki rachunkowości i planu kont dla projektu pn. 2021-12-13
Zarządzenie Nr 124/21 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021 rok. 2021-12-13
Zarządzenie 125/21 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 02.12.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2021-12-13
Zarządzenie 126/21 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 02.12.2021 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej działek stanowiących własność Gminy Gorzyce zbywanych w drodze przetargu oraz określenia formy przetargu 2021-12-13
Zarządzenie 127/21 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 02.12.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy z tym samym Dzierżawcą, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość 2021-12-13
Zarządzenie 128/21 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 02.12.2021 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2021-12-13
Zarządzenie Nr 129/21 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla kierowników (dyrektorów) i zastępców kierowników (dyrektorów) jednostek organizacyjnych Gminy Gorzyce. 2021-12-13
Zarządzenie 130/21 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie określenia procedury i planu kontroli realizacji obowiązków podmiotów odbierających odpady komunalne os właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gorzyce. 2021-12-13
Zarządzenie 131/21 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 07.12.2021 w sprawie nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości 2021-12-13
Zarządzenie Nr 132/21 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021 rok. 2022-02-03
Zarządzenie 133/21 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie powołania komisji odbioru robót dla zadania pn. "Budowa parkingu przy ul. Piłsudskiego w Gorzycach oraz przebudowa ul. Szkolnej i miejsc postojowych przy Urzędzie Gminy w Gorzycach 2022-02-03
Zarządzenie Nr 134/21 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 16.12.2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2022-02-03
Zarządzenie nr 135/21 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 20 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gorzycach 2022-02-03
Zarządzenie Nr 136/21 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych 2022-02-03
Zarządzenie nr 137/21 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie wdrożenia w Urzędzie Gminy w Gorzycach procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń 2022-02-03
Zarządzenie nr 138/2021 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia 2024-05-15
Zarządzenie Nr 139/21 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 21 grudnia 2021 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021 rok. 2022-02-03
Zarządzenie 140/21 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie powołania komisji odbioru robót dla zadania pn. "Budowa oświetlenia drogowego we Wrzawach i Motyczu Poduchownym" 2022-02-03
Zarządzenie nr 141/21 Wójta Gminy Gorzyce - Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 27.12.2021 r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej Gminy Gorzyce w 2022 roku 2022-02-03
Zarządzenie nr 142/21 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Gorzyce na rok 2022. 2022-02-07
Zarządzenie Nr 143/21 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 30 grudnia 2021 r, w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021 rok. 2022-02-03
Zarządzenie nr 144/21 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gorzyce 2022-02-03
Zarządzenie Nr 145/21 Wójta gminy Gorzyce z dnia 31 grudnia 2021 roku w sprawie uchylenia upoważnienia do decyzji wymiaru podatków i opłat lokalnych oraz decyzji w sprawie zwolnienia od podatku rolnego. 2022-02-03Osoba publikująca: Administrator Gorzyce Paulina Czernikowska
Data publikacji: 2021-01-01
  Ilość odwiedzin: 109126