Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Zarządzenia 2007

 Nazwa pozycji Data
Zarządzenie Nr 1 / 2007 Wójta Gminy w Gorzycach z dnia 12 stycznia 2007 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do załatwiania indywidulanych spraw z zakresu administracji publicznej 2007-05-17
Zarządzenie Nr 2 / 2007 Wójta Gminy w Gorzycach z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej 2007-05-17
Zarządzenie Nr 3 / 2007 Wójta Gminy w Gorzycach z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej w wyborach uzupełniających do rady gminy zarządzonych na dzień 25 lutego 2007r. 2007-05-17
Zarządzenie Nr 4 / 2007 Wójta Gminy w Gorzycach z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie kalendarza wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Gorzyce 2007-05-17
Zarządzenie Nr 5 / 2007 Wójta Gminy w Gorzycach z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2007-05-17
Zarządzenie Nr 6 / 2007 Wójta Gminy w Gorzycach z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie określenia podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli,oraz kryteriów przyznawania tych środków na rok 2007. 2007-05-17
Zarządzenie Nr 7 / 2007 Wójta Gminy w Gorzycach z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania zaświadczeń dotyczących świadczeń rodzinnych 2007-05-17
Zarządzenie Nr 8 / 2007 Wójta Gminy w Gorzycach z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej odnośnie przetargu na montaz stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach szatnia LZS w Trześni ,Furmanach,Wrzawach. 2007-05-17
Zarządzenie Nr 9/ 2007 Wójta Gminy w Gorzycach z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie działek budowlanych w Furmanach i Sokolnikach 2007-05-17
Zarządzenie Nr 10/ 2007 Wójta Gminy w Gorzycach z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Soleckich na terenie Gminy Gorzyce. 2007-05-17
Zarządzenie Nr 11/ 2007 Szefa Obrony Cywilnej Gminy -Wójta Gminy z dnia 5 marca 2007 r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania obrony cywilnej w Gminie Gorzyce w 2007 roku. 2007-05-17
Zarządzenie Nr 12/ 2007 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie powołania Obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyboró Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Gorzyce. 2007-05-17
Zarządzenie Nr 13/ 2007 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie kalendarza wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Gorzyce 2007-03-08
Zarządzenie Nr 14/ 2007 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2006 rok. 2007-05-17
Zarządzenie Nr 15/ 2007 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2007 rok 2007-05-17
Zarządzenie Nr 16/ 2007 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny i wyboru zgłoszonych ofert na realizację zadań publicznych. 2007-05-17
Zarządzenie nr 17 / 2007 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu 2007-05-17
Zarządzenie nr 18 / 2007 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania zaświadczeń o stanie majątkowym. 2007-05-17
Zarządzenie nr 19 / 2007 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2007 roku. 2007-03-30
Zarządzenie nr 20 / 2007 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie kalendarza ponownych wyborów do Rady Sołeckiej w Motyczu Poduchownym 2007-05-17
Zarządzenie nr 21 / 2007 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia ponownych wyborów Rady Sołeckiej w Motyczu Poduchownym 2007-05-17
Zarządzenie nr 22 / 2007 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 11 kwietnia 2007 r. w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy do wydawania decyzji administracyjnych,postanowień i zaświadczeń w imieniu wójta 2007-05-17
Zarządzenie nr 23 / 2007 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu 2007-05-17
Zarządzenie nr 24 / 2007 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego oferty na realizacje konkursu pn. Prowadzenie schroniska dla bezdomnych kobiet w Gorzycach 2007-05-17
Zarządzenie nr 25 / 2007 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i ustalenia jej regulaminu 2007-05-17
Zarządzenie nr 26 / 2007 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup samochodu ciężarowego luib podwozia na potrzeby OSP Gorzyce 2007-05-17
ZARZĄDZENIE Nr 27/07 Wójta Gminy w Gorzycach z dnia 25 kwietnia 2007r.w sprawie: powołania komisji konkursowej do oceny i wyboru zgłoszonych ofert na realizację zadania publicznego pn „Organizacja gminnego konkursu grantowego 2007-05-17
ZARZĄDZENIE Nr 28/07 Wójta Gminy w Gorzycach z dnia 25 kwietnia 2007r. w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu 2007-05-17
ZARZĄDZENIE Nr 29/07 Wójta Gminy w Gorzycach z dnia 30 kwietnia 2007r.w sprawie w sprawie: zmian w budżecie gminy w 2007 roku 2007-05-17
ZARZĄDZENIE NR 30 /2007 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 30 kwietnia 2007 r w sprawie : zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy w 2007 r. 2007-05-17
ZARZĄDZENIE NR 31/07 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania zastępcy wójta 2007-04-30
ZARZĄDZENIE Nr 32/ 2007 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 9 maja 2007 r.w sprawie : zmian w budżecie Gminy w 2007 roku 2007-05-17
ZARZĄDZENIE Nr 33/ 2007 SZEFA OBRONY CYWILNEJ -WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 16 maja 2007 r.w sprawie przygotowania i przeprowadzenia treningu systemu łaczności w powiatowej radiowej sieci zarzadzania kryzysowego na terenie gminy Gorzyce. 2007-05-17
ZARZĄDZENIE Nr 34/ 2007 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 17 maja 2007 r.w sprawie powołania komisji do spraw oceny dokumentacji z wyborów do rad gmin,rad powiatów,sejmików województw i wójta gminy przeprowadzonych w dniu 12 listopada 2006 roku i 26 listopada 2007-05-17
ZARZĄDZENIE Nr 35/ 2007 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 17 maja 2007 r.w sprawie powołania komisji do spraw oceny z przeprowadzonych wyborów uzupełniających do Rady Gminy w dniu 25 luty 2007r. 2007-05-17
ZARZĄDZENIE Nr 37/2007 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 22 maja 2007 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy w 2007 roku. 2007-05-25
Zarządzenie nr 38/07 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 28 maja 2007r. w sprawie powołania komisji konkursowej,celem wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Gorzycach 2007-05-28
Zarządzenie nr 39/07 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 28 maja 2007r. w sprawie powołania komisji konkursowej,celem wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Trześni 2007-05-28
Zarządzenie nr 40/07 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 28 maja 2007r. w sprawie powołania komisji konkursowej,celem wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sokolnikach 2007-05-28
Zarządzenie nr 41/07 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 28 maja 2007r. w sprawie powołania komisji konkursowej,celem wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Gimnazjum w Sokolnikach 2007-10-03
Zarządzenie nr 42/07 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 28 maja 2007r. w sprawie powołania komisji konkursowej,celem wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Gimnazjum w Gorzycach 2007-05-28
Zarządzenie nr 43/07 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 28 maja 2007r. w sprawie powołania komisji konkursowej,celem wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Gorzycach 2007-05-28
Zarządzenie nr 44/07 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 28 maja 2007r. w sprawie powołania komisji konkursowej,celem wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Sokolnikach 2007-10-03
Zarządzenie nr 45/07 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 28 maja 2007r. w sprawie powołania komisji konkursowej,celem wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Trześni 2007-05-28
Zarządzenie nr 46/07 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 30 maja 2007r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa i odnowa nawierzchni dróg w Gorzycach 2007-10-03
ZARZADZENIE NR 47/07 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie ustalenia regulaminu konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gorzyce w dziedzinie kultury fizycznej w 2007 roku 2007-05-31
Zarządzenie nr 48/07 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 31 maja 2007r. w sprawie powołania komisji ds.oceny dokumentacji z wyborów organów jednostek pomocniczych gminy 2007-10-03
Zarządzenie nr 49/07 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 6 czerwca 2007r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy w 2007 roku. 2007-06-06
Zarządzenie nr 50/07 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 18 czerwca 2007r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont chodników i modernizacja parkingów przy ul.Piłsudskiego i ul.3 Maja 2007-06-18
Zarządzenie nr 51/07 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 18.06.2007 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa ul.Szkolnej-wykonanie chodnika i modernizacja parkingu przy UG Gorzyce 2007-06-18
Zarządzenie nr 52/07 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 18 czerwca 2007r. w sprawie zmian w budzecie Gminy w 2007 roku. 2007-06-18
Zarządzenie nr 53/07 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 25 czerwca 2007r. w sprawie obniżenia ceny nieruchomości połozonych w Sokolnikach 2007-06-25
Zarządzenie nr 54/07 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budzetu Gminy w 2007 roku 2007-06-27
Zarządzenie nr 55/07 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budzetu Gminy w 2007 roku 2007-06-28
Zarządzenie nr 56/07 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budzetu Gminy w 2007 roku 2007-06-29
Zarządzenie nr 57/07 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 3 lipca 2007r. w sprawie kalendarza wyborów Przewodniczącego i Zarządu Osiedla Gorzyce 2007-07-03
Zarządzenie nr 58/07 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 3 lipca 2007r. w sprawie powołania komisji konursowej do oceny i wybory zgłoszonych ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Gorzyce w dziedzinie kultury fizycznej w 2007 roku 2007-07-03
Zarządzenie nr 59/07 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 12 lipca 2007r. w sprawie okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników Urzędu Gminy Gorzyce 2007-07-12
Zarządzenie nr 60/07 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 20 lipca 2007r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów Przewodniczącegi i Zarzadu Osiedla Gorzyce. 2007-07-20
Zarządzenie nr 61/07 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 25 lipca 2007r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budzetu Gminy w 2007 roku 2007-07-25
ZARZĄDZENIE NR 62 /2007 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 1 sierpnia 2007 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont drogi gminnej”Zalesie-Ostrówek” w Zalesiu 2007-10-04
Zarządzenie nr 63/07 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 21 sierpnia 2007r w sprawie powołania komisji konkursowej ,celem wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Trześni 2007-10-03
Zarządzenie nr 64/07 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 23 sierpnia 2007r w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2007 roku. 2007-08-23
ZARZĄDZENIE Nr 65/2007 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 24 sierpnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy w 2007 roku. 2007-08-24
ZARZĄDZENIE NR 66/2007 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 27.08.2007 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postęp. o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej we Wrzawach i przy UG Gorzyce 2007-08-27
ZARZĄDZENIE Nr 67/2007 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 28 sierpnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy w 2007 roku. 2007-08-28
ZARZĄDZENIE Nr 68/2007 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 29 sierpnia 2007 roku w sprawie zmian składu komisji konkursowej celem wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Trześni 2007-08-29
ZARZĄDZENIE Nr 69/2007 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 27 sierpnia 2007 roku w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów przewodniczącego i Zarzadu Osiedla Gorzyce. 2007-08-27
ZARZĄDZENIE Nr 70/07 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 17.09.2007 w sprawie powołania komisji do odbioru zadania-Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gm.Gorzyce 2007-09-17
ZARZĄDZENIE Nr 71/2007 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 18.09. 2007 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sokolnikach(dz.nr ewid.476,480) 2007-09-18
ZARZĄDZENIE Nr 72/07 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 21 września 2007 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu 2007-09-21
ZARZĄDZENIE NR 73 /07 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 21 września 2007 r w sprawie : zmian w budżecie Gminy w 2007 roku 2007-10-04
ZARZĄDZENIE NR 74 /07 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 24 września 2007 r w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu 2007-09-24
ZARZĄDZENIE NR 75 /07 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 26 września 2007 r w sprawie kalendarza wyborów Sołtysa wsi Zalesie Gorzyckie 2007-09-26
ZARZĄDZENIE NR 76 /07 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 27 września 2007 r w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyboru Sołtysa wsi Zalesie Gorzyckie 2007-09-27
ZARZĄDZENIE NR 77 /07 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 27 września 2007 r. w sprawie składów osobowych obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na 21 października 2007r. 2007-09-27
ZARZĄDZENIE NR 78 /07 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 27 września 2007 r. w sprawie obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007 roku. 2007-09-27
Zarządzenie Nr 79/07 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 01 października 2007 r. w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Trześni oraz ponownego przeprowadzenia konkursu i powołania Komisji Konkursowej. 2007-10-08
ZARZĄDZENIE NR 80/07 Szefa Obrony Cywilnej Wójta Gminy Gorzyce z dnia 9 października 2007 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia treninigu systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy Gorzyce 2007-10-09
ZARZĄDZENIE NR 81/07 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 10 października 2007 r. w sprawie przeprowadzenia w dniu 12 października 2007 gry obronnej 2007-10-10
ZARZĄDZENIE Nr 82/07 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 15 października 2007 r. 2007-10-15
ZARZĄDZENIE Nr 83/07 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 19 października 2007 r. 2007-10-19
ZARZĄDZENIE Nr 84/07 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 19 października 2007 r. w sprawie zmiany składów osobowych obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Sejmu i Senatu zarządzonych na 21 października 2007 r. 2011-10-19
ZARZADZENIE NR 85 /2007 WÓJTA GMINY W GORZYCACH z dnia 24 października 2007r. w sprawie: nie wykonania prawa pierwokupu. 2007-10-24
ZARZĄDZENIE NR 86/07 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 31 października 2007 r. 2007-10-31
ZARZĄDZENIE NR 87 /07 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 5 listopada 2007 r w sprawie powołania komisji odbioru robót w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych pt. Remont drogi gminnej Zalesie Ostrówek w Zalesiu Gorzyckim. 2007-11-05
ZARZĄDZENIE NR 88 /07 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie : zmian budżetu Gminy w 2007 roku 2007-11-08
ZARZĄDZENIE NR 88 a /07 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 19 listopada 2007 rzmieniające zarządzenie Nr 88/07 z dnia 8 listopada 2007 r, w sprawie zmian budżetu Gminy w 2007 roku. 2007-11-19
ZARZĄDZENIE NR 89 /07 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 9 listopada 2007r w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu 2007-11-09
ZARZĄDZENIE NR 90 /07 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy na 2008 r. 2007-11-14
ZARZĄDZENIE NR 91 /07 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 30 listopada 2007 r 2007-11-30
ZARZĄDZENIE NR 92 /07 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu 2007-12-06
ZARZĄDZENIE NR 93 /07 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 10 grudnia 2007 2007-12-10
ZARZĄDZENIE NR 94 /07 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 31 grudnia 2007 r.w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie gminy w 2007 r. 2007-12-31
ZARZĄDZENIE NR 95 /07 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 31 grudnia 2007 r.w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej. 2007-12-31Osoba publikująca: Monika Zając
Data publikacji: 2007-01-11
  Ilość odwiedzin: 385733