Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Zarządzenia 2023

 Nazwa pozycji Data
ZARZĄDZENIE NR 1/23 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 02.01.2023 r. w sprawie przekazania środka trwałego. 2023-03-22
ZARZĄDZENIE NR 2/23 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 02.01.2023 r. w sprawie przekazania środka trwałego 2023-03-22
ZARZĄDZENIE NR 3/23 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 02.01.2023 r. w sprawie przekazania środka trwałego. 2023-03-22
ZARZĄDZENIE NR 4/23 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 02.01.2023 r. w sprawie przekazania środka trwałego. 2023-03-22
ZARZĄDZENIE NR 5/23 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 02.01.2023 r. w sprawie przekazania środka trwałego. 2023-03-22
ZARZĄDZENIE NR 6/23 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 02.01.2023 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Gorzyce uprawnień w zakresie zaciagania w 2023 roku zobowiazań z tytułu umów(...) 2023-03-22
ZARZĄDZENIE NR 7/23 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 02.01.2023 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadan z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2023 2023-03-22
ZARZĄDZENIE 8/23 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 03.01.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przewóz uczniów klas III szkół podstawowych z terenu Gminy Gorzyce (...) 2023-03-22
ZARZĄDZENIE 9/23 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 13.01.2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023 rok 2023-03-22
ZARZĄDZENIE 10/23 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 20.01.2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego (...) 2023-03-22
ZARZĄDZENIE NR 11/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do klas I publicznych szkół pod 2023-03-22
ZARZĄDZENIE 12/23 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 30.01.2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023 rok 2023-03-22
ZARZĄDZENIE 13/23 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 31.01.2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023 rok 2023-03-22
ZARZĄDZENIE 14/23 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 01.02.2023 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 46/21 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę gruntów mienia komunalnego oraz terminu ich płatności 2023-03-22
ZARZĄDZENIE NR 15/23 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 15.02.2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023 rok 2023-03-22
ZARZĄDZENIE nr 16/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 15.02.2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce (...) 2023-03-22
ZARZĄDZENIE nr 17/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 15.02.2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 2023-03-22
ZARZĄDZENIE 18/23 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 16.02.2023 w sprawie ustalenia ceny drewna pozyskanego z samowyrobu lasu gminnego na terenie Gminy Gorzyce 2023-03-22
ZARZĄDZENIE 19/23 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 27.02.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Gorzyce poprzez rozbudowę sieci kanaliz 2023-03-22
ZARZĄDZENIE NR 20/23 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 28.02.2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023 rok 2023-03-22
ZARZĄDZENIE 21/23 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 06.03.2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2023-03-22
ZARZĄDZENIE 22/23 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 07.03.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Gorzyc 2023-03-22
ZARZĄDZENIE 23/23 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 13.03.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozwój infrastruktury sportowej w Gminie Gorzyce (...) 2023-03-22
ZARZĄDZENIE 24/23 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 21.03.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa placów zabaw na terenie Gminy Gorzyce. 2023-03-22
Zarządzenie nr 25/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gorzyce oraz w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury z 2022 rok 2023-06-06
Zarządzenie Nr 26/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023 rok. 2023-06-06
Zarządzenie 27/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 31.03.2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2023-06-06
Zarządzenie 28/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 03.04.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego pn. Dostawa materiałów kamiennych na cele bieżącego utrzymania nawierzchni nietrwałych n 2023-06-06
Zarządzenie 29/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 4 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania komisji odbioru robót dla zadania pn. 2023-06-06
Zarządzenie Nr 30/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 7 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023 rok. 2023-06-06
Zarządzenie 31/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 11.04.2023 w sprawie sprzedaży nieruchomości, ustalenia ceny wywoławczej działek stanowiących własność Gminy Gorzyce zbywanych w drodze przetargu oraz określenia formy przetargu 2023-06-06
Zarządzenie 32/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 11.04.2023 w sprawie sprzedaży nieruchomości zbywanej w drodze bezprzetargowej oraz ustalenia ceny sprzedaży 2023-06-06
Zarządzenie nr 33/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 14.04.2023 r. w sprawie przekazania środka trwałego - wyposażenia 2023-06-06
Zarządzenie 34/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 18.04.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z uzyskaniem decyzji o zezwoleni 2023-06-06
Zarządzenie 35/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 19.04.2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2023-06-06
Zarządzenie 36/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 24.04.2023 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości pod budowę farmy fotowoltaicznej 2023-06-06
Zarządzenie 37/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 27.04.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzyce poprzez przebudowę dróg w m 2023-06-06
Zarządzenie Nr 38/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023 rok 2023-06-06
Zarządzenie nr 39/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 09.05.2023 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Gminy w Gorzycach 2023-06-06
Zarządzenie 40/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 16.05.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa dróg na terenie Gminy Gorzyce w miejscowościach Gorzyce, Trześń, Zalesie 2023-06-06
Zarządzenie Nr 41/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023 rok. 2023-06-06
Zarządzenie 42/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 22.05.2023 w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Trześń na dz. ewid. 1690/1, 1691, 1697, 1721/1. 2023-06-06
Zarządzenie Nr 43/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023 rok 2023-06-06
Zarządzenie nr 44/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie wprowadzenia Procedury bezpiecznego przetwarzania danych osobowych w pracy zdalnej w Urzędzie Gminy w Gorzycach 2023-06-06
Zarządzenie 45/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 01.06.2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2023-06-06
Zarządzenie 46/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 01.06.2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy z tym samym Dzierżawcą, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość 2023-06-06Osoba publikująca: Administrator Gorzyce Iwaszko Monika
Data publikacji: 2023-01-01
  Ilość odwiedzin: 325373