Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Zarządzenia 2010

 Nazwa pozycji Data
ZARZĄDZENIE 1/10 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie:wyznaczenia Pani Katarzyny Szeląg do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. A. Osetka w Gorzycach w przypadku jego nieobecności 2010-01-04
ZARZĄDZENIE 2/10 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie:wyznaczenia Pana Krzysztofa Nowak do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej im. M.Konopnickiej w Trześni w przypadku jego nieobecności. 2010-01-04
ZARZĄDZENIE 3/10 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie:wyznaczenia Pani Zofii Świergul do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej im. S.Jachowicza w Furmanach w przypadku jego nieobecności. 2010-01-04
ZARZĄDZENIE 4/10 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie:wyznaczenia Pani Janiny Zych do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej im.ks.Jana Twardowskiego w Sokolnikach w przypadku jego nieobecności. 2010-01-04
ZARZĄDZENIE 5/10 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie:wyznaczenia Pani Bożeny Porębskiej do zastępowania Dyrektora Zespołu Szkół we Wrzawach w przypadku jego nieobecności. 2010-01-04
ZARZĄDZENIE 6/10 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do oceny i wyboru zgłoszonych ofert na realizację zadan publicznych Gminy Gorzyce z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki 2010-01-25
ZARZĄDZENIE 7/10 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej 2010-03-19
ZARZĄDZENIE 8/10 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie: powołania zespołu opiniującego oferty na realizację konkursu pn."Prowadzenie schroniska dla bezdomnych kobiet w Gorzycach" 2010-03-19
ZARZĄDZENIE 9/10 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadz. postęp. o udzielenie zam. publ. pn.."Etap II-Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Furmany,Orliska,Zalesie Gorzyckie" 2010-02-11
ZARZADZENIE NR 10/2010 Szefa Obrony Cywilnej Gminy-Wójta Gminy Gorzyce z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa,zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w Gminie Gorzyce w 2010 roku 2010-03-19
ZARZĄDZENIE 11/10 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do oceny i wyboru zgłoszonych ofert na realizację zadan publicznych Gminy Gorzyce w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2010 roku. 2010-03-19
ZARZĄDZENIE NR 12/10 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 9.03.2010 r. w sprawie archiwizacji dokum. związanej z realizacją projektu pn. „Budowa drogi dojazdowej do Rejonu Inwestycyjnego TSSE 2010-03-09
ZARZĄDZENIE NR 13/10 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gorzyce oraz wykonania planu finansowego jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego 2010-03-16
ZARZĄDZENIE NR 14/10 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny i wyboru zgłoszonych ofert na realziację zadan publicznych Gminy Gorzyce z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów 2010-03-23
Zarządzenie Nr 15 /10 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok. 2010-04-06
ZARZĄDZENIE NR 16 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół przedszkoli prowadzonych przez Gminę Gorzyce na rok 2010. 2010-04-06
ZARZĄDZENIE NR 17 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy. 2010-03-31
ZARZĄDZENIE NR 18/10 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 12 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjącia aktualizacji planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości. 2010-04-12
ZARZĄDZENIE NR 19/10 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 12 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadznia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa materiałów kamiennych na drogi gminne na terenie gminy Gorzyce 2010-05-13
ZARZĄDZENIE NR 20/10 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania:Budowa kanalizacji sanitarnej w msc.Furmany,Orliska,Motycze Poduchowne,Zalesie Gorzyckie-Etap I-budowa kanalizacji sanitanej ciśnieniowej 2010-04-13
ZARZĄDZENIE NR 21/10 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 16 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 r. 2010-04-16
ZARZĄDZENIE NR 22/10 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 22 kwietnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Gorzyce na rok 2010. 2010-05-06
ZARZĄDZENIE NR 23/10 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn."Przebudowa drogi gminnej nr 100118 R w Gorzycach" 2010-05-13
ZARZĄDZENIE NR 24/10 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania "Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i kanalizacja ciśnieniowa oraz sieć wodociągowa w miejscowosci Trześń-Błonie 2010-04-28
ZARZADZENIE NR 25/10 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 7 maja 2010r. w sprawie: nie wykonania prawa pierwokupu. 2010-05-07
ZARZADZENIE NR 26/10 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 7 maja 2010r. w sprawie: upoważnienia do wydawania zaświadczeń o stanie majątkowym oraz decyzji wymiaru podatków i opłat lokalnych podatników z miejscowości Furmany oraz prowadzenia kontroli. 2010-05-07
ZARZĄDZENIE NR 27/10 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa dróg na terenie gminy Gorzyce" 2010-05-07
ZARZĄDZENIE NR 28/10 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 7 maja 2010 r. wsprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Gorzyce na rok 2010. 2010-05-10
Zarządzenie Nr 29 /10 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok. 2010-05-12
ZARZĄDZENIE NR 30/10 WÓJTA GMINY GORZYCE Z DNIA 17 MAJA 2010 R. 2010-05-17
ZARZĄDZENIE Nr 31 /10 WÓJTA GMINY W GORZYCACH z dnia 18 maja 2010 r. W sprawie upoważnienia do sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r. 2010-05-18
ZARZĄDZENIE NR 32/10 Wójta Gminy Gorzyce Z DNIA 18 MAJA 2010 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA ALARMU PRZECIWPOWODZIOWEGO 2010-05-18
ZARZĄDZENIE NR 33/2010WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 18 maja 20 1 0 r. w sprawie ewakuacji ludności. 2010-05-18
Zarządzenie Nr 34 /10 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok. 2010-05-18
Zarządzenie Nr 35 /10 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok 2010-05-21
Zarządzenie Nr 36 /10 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok 2010-05-26
Zarządzenie Nr 37/2010 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 27 maja 2010 r.w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania strat w infrastrukturze komunalnej powstałych wskutek powodzi w maju 2010r. w Gminie Gorzyce. 2010-05-28
ZARZĄDZENIE NR 38/2010 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie odwołania alarmu i wprowadzenia pogotowia przeciwpowodziowego 2010-05-27
ZARZĄDZENIE NR 39/10 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 31 maja 2010 r.w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego 2010-05-31
Zarządzenie Nr 40/2010 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 31 maja 2010 r w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 37/2010 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 27 maja 2010 r. 2010-05-31
ZARZĄDZENIE Nr 41/10 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 31 maja 2010r. w sprawie obsługi informatycznej w wyborach w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r. 2010-06-20
ZARZĄDZENIE Nr 42/10 WÓJTA GMINY W GORZYCACH z dnia 31 maja 2010 r. W sprawie: składów osobowych obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r. 2010-05-31
ZARZĄDZENIE NR 44/10 WÓJTA GMINY GORZYCE Z DNIA 2 CZERWCA 2010 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA POGOTOWIA PRZECIWPOWODZIOWEGO 2010-06-02
Zarządzenie nr 43/10 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 2 czerwca 2010 r.w sprawie ustalenia składu Gminnego Biura Spisowego w Gorzycach. 2010-06-02
ZARZĄDZENIE NR 45/10 WÓJTA GMINY GORZYCE Z DNIA 03 CZERWCA 2010 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA ALARMU PRZECIWPOWODZIOWEGO 2010-06-03
ZARZĄDZENIE NR 47/2010 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 5 czerwca 2010 r.zmiany zarządzenia w sprawie ewakuacji ludności. 2010-11-30
ZARZĄDZENIE NR 46/2010 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 3 czerwca 2010 r.w sprawie ewakuacji ludności. 2010-06-03
Zarządzenie Nr 48/10 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok. 2010-06-07
ZARZĄDZENIE NR 49/10 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie odwołania alarmu powodziowego 2010-06-10
ZARZĄDZENIE NR 50/10 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 12 czerwca 2010 r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego 2010-06-12
Zarządzenie Nr 51/2010 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 16 czerwca 2010 r.w sprawie powołania Gminnych Komisji do spraw weryfikacji oświadczeń dotyczących wysokości strat, które powstały w budynkach mieszkalnych lub lokalach mieszkalnych wskutek powodzi w maju 2010-06-16
Zarządzenie Nr 52/10 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok 2010-06-16
ZARZĄDZENIE Nr 53/10 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 19 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 41 w sprawie obsługi informatycznej w wyborach w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r. i ponownych w dniu 4 2010-06-19
ZARZĄDZENIE Nr 54/10 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 21 czerwca 2010 r.W sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 42/10 w sprawie składów osobowych obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 cz 2010-06-21
Zarządzenie Nr 55/10 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok. 2010-06-29
Zarządzenie Nr 56/10 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok. 2010-06-30
Zarządzenie Nr 57/2010 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 8 lipca 2010 r.w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 51/2010 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 16 czerwca 2010. 2010-07-08
ZARZĄDZENIE NR 58/10 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 14 lipca 2010 r.w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych na konkurs pn. „Prowadzenie schroniska dla bezdomnych kobiet w Gorzycach. 2010-07-14
ZARZĄDZENIE NR 59/10 WÓJTA GMINY GORZYCE - SZEFA OBRONY CYWILNEJ 2010-07-20
Zarządzenie Nr 60/2010 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2010 rok. 2010-07-22
ZARZĄDZENIE NR 61/10 WÓJTA GMINY GORZYCE Z DNIA 29 LIPCA 2010 R.W SPRAWIE OGŁOSZENIA POGOTOWIA PRZECIWPOWODZIOWEGO 2010-07-29
ZARZĄDZENIE NR 62/10 WÓJTA GMINY GORZYCE Z DNIA 30 LIPCA 2010 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA ALARMU PRZECIWPOWODZIOWEGO 2010-07-30
Zarządzenie Nr 63/10 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok. 2010-07-30
ZARZĄDZENIE NR 64/10 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 31 lipca 2010 r. w sprawie odwołania alarmu powodziowego 2010-07-31
Zarządzenie Nr 65/10 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 2 sierpnia 2010 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2010-08-02
ZARZĄDZENIE NR 66/10 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 03 sierpnia 2010 r.w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego 2010-08-03
ZARZĄDZENIE 67/10 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 10 sierpnia 2010 r.w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Trześń i Sokolniki 2010-08-10
Zarządzenie Nr 68/10 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok. 2010-08-16
ZARZĄDZENIE Nr 69/10 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 16 sierpnia 2010 r.w sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków o pomoc dzieciom i uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2010 r. 2010-08-16
Zarządzenie Nr 70/2010 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 51/2010 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 16 czerwca 2010. 2010-08-23
ZARZĄDZENIE NR 71/10 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 24 sierpnia 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa remizy OSP w miejscowości Trześń 2010-08-24
ZARZĄDZENIE 72/10WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 24 sierpnia 2010 r.w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług przewozu uczniów do i ze szkół na terenie Gminy Gorzyc 2010-08-24
ZARZĄDZENIE NR 73/10 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont kompleksu budynków szkolnych w miejscowości Sokolniki". 2010-08-25
ZARZĄDZENIE NR 74/10 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Likwidacja skutków powodzi: Remont budynku szkoły podstawowej ora 2010-08-26
ZARZĄDZENIE NR 75/10 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Likwidacja skutków powodzi: Remont budynku szkoły podstawowej w m 2010-08-26
ZARZĄDZENIE NR 76/10 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gorzyce oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze pół 2010-08-27
Zarządzenie Nr 77/10 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2010 rok. 2010-08-30
ZARZĄDZENIE NR 78/10 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 2 września 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Likwidacja skutków powodzi: Remont oddziału przedszkolnego miejsco 2010-09-02
ZARZĄDZENIE NR 79/10 WÓJTA GMINY GORZYCE Z DNIA 2 WRZEŚNIA 2010 R.W SPRAWIE OGŁOSZENIA POGOTOWIA PRZECIWPOWODZIOWEGO 2010-09-02
ZARZĄDZENIE NR 80/10 WÓJTA GMINY GORZYCE Z DNIA 02 WRZEŚNIA 2010 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA ALARMU PRZECIWPOWODZIOWEGO 2010-09-02
ZARZĄDZENIE 81/10 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 2 września 2010 roku 2010-09-02
ZARZĄDZENIE NR 82/10 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 6 września 2010 r. w sprawie odwołania alarmu powodziowego 2010-09-06
ZARZĄDZENIE NR 83/10 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 10 września 2010 r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego 2010-09-10
ZARZĄDZENIE 84/10 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 13 września 2010 r. 2010-09-13
ZARZĄDZENIE 85/10 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 13.09.2010 r.w sprawie powołania komisji do odbioru częściowego zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Furmany, Orliska, Motycze Poduchowne, Zalesię Gorzyckie 2010-09-13
ZARZĄDZENIE 86/10 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 14 września 2010 roku 2010-09-14
ZARZĄDZENIE 87/10 GMINY GORZYCE z dnia 14 września 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont dróg gminnych nr 100136R „Florianka 2010-09-14
Zarządzenie Nr 88 /10 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 15 września 2010 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2010 rok. 2010-09-15
ZARZĄDZENIE 89/10 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 21 września roku w sprawie uchylenia zarządzenia nr 81/10 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 2 września 2010 r. w sprawie ustalenia składu komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na Dyrektora 2010-09-24
ZARZĄDZENIE Nr 90/10 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 30 września 2010 r. w sprawie przekazania sprzętu sportowego Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Gorzycach 2010-09-30
Zarządzenie Nr 91/10 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2010 rok. 2010-09-30
ZARZĄDZENIE 92/10 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 13 października 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu AGD z przeznaczeniem dla mieszkańców gminy Górzyce 2010-10-13
ZARZĄDZENIE 93/10 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 15 października 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont budynku remizy OSP w msc. Trześń 2010-10-15
ZARZĄDZENIE Nr 94/10 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 15 października 2010r. 2010-10-15
ZARZĄDZENIE Nr 95/10 Szefa Obrony Cywilnej - Wójta Gminy Gorzyce z dnia 15 października 2010 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Gorzyce 2010-10-15
Zarządzenie Nr 96/10 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 20 października 2010 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2010 rok. 2010-10-20
ZARZĄDZENIE 97/10 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 25 października 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont drogi gminnej nr 100149R „ul. Lipowa 2010-10-25
ZARZĄDZENIE 98/10 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 29 października 2010 rokuw sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont dróg na terenie Gminy Gorzyce. 2010-10-29
Zarządzenie Nr 99/10 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 29 października 2010 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2010 rok. 2010-10-29
ZARZĄDZENIE nr 100/10 Wójta Gminy Gorzycez dnia 29 października 2010 r. w sprawie wprowadzenie zasad(politykę) rachunkowości w Urzędzie Gminy w Gorzycach 2010-10-29
Zarządzenie Nr 101/10 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 2 listopada 2010 r.w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2010-11-02
ZARZĄDZENIE 102/10 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 03.11.2010 r.w sprawie powołania komisji do odbioru części zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Furmany, Orliska, Motycze Poduchowne, Zalesię Gorzyckie" - Etap II - Budowa kanalizacj 2010-11-03
ZARZĄDZENIE 103/10 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,, Przetarg nieograniczony w sprawie wyboru banku udzielającego kredytu dłu 2010-11-12
Zarządzenie Nr 104 /10 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 15 listopada 2010 r. 2010-11-19
ZARZĄDZENIE 105/10 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa pojemników na odpady 2010-11-19
ZARZĄDZENIE 106/10 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 16.11.2010 r. 2010-11-19
Zarządzenie Nr 107/10 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 16 listopada 2010 r. 2010-11-19
ZARZĄDZENIE NR 108/10 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 18 listopada 2010 roku 2010-11-18
ZARZĄDZENIE 109/10 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 25.11.2010 r. w sprawie powołania komisji do odbioru części zadania pn. „Remont kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Trześń i Sokolniki zniszczonej w wyniku powodzi 2010-11-25
Zarządzenie Nr 110/10 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2010 rok. 2010-11-29
Zarządzenie Nr 111/10 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie powołania komisji odbioru robót zadania pn. ."Remont drogi gminnej nr 100149 R "ulica Lipowa"(km 0+000-0+910) w Furmanach 2010-12-01
ZARZĄDZENIE NR 112/10 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia skladu Gminnego Biura Spisowego w Gorzycach 2010-12-06
ZARZĄDZENIE NR 113/10 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadań pn. "Przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku wielorodzinnego w miejscowosci Gorzyce (bez przepompowni przydomowej) oraz "Przyłącz wodocią 2010-12-08
ZARZĄDZENIE NR 114/10 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych 2010-12-08
Zarządzenie Nr 115/10 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 15 grudnia 2010 r.w sprawie zmian budżetu Gminy na 2010 rok. 2010-12-15
ZARZĄDZENIE nr 116/10 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 29 15 grudnia 2010 r. w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu. 2010-12-15
ZARZĄDZENIE 117/10 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy Gorzyce 2010-12-28
ZARZĄDZENIE 118/10 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji. 2010-12-30
Zarządzenie Nr 119/10 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2010 rok. 2010-12-31
Zarządzenie Nr 120/10 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawiepowołania komisji do likwidacji środka trwałego 2010-12-31Osoba publikująca: Ignacy Gilewski
Data publikacji: 2010-01-07
  Ilość odwiedzin: 385406