Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Zarządzenia 2014

 Nazwa pozycji Data
ZARZĄDZENIE 1/14 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 15.01.2014 r. w sprawie zmiany stawki czynszu w lokalach mieszkalnych w budynku Sokolniki ,ul. Sandomierska 84 2014-03-06
ZARZĄDZENIE 2/14 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 16.01.2014 r. w sprawie zobowiązania kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Gorzyce do złożenia oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za 2013 2014-03-06
ZARZĄDZENIE 3/14 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 21.01.2014 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż i dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Gorzyce 2014-03-06
ZARZĄDZENIE 4/14 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 21.01.2014 r. w sprawie określenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości do 14000 euro w Urzędzie Gminy Gorzyce 2014-03-06
ZARZĄDZENIE 5/14 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 29.01.2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 2014-03-06
ZARZĄDZENIE 6/14 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 31.01.2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 2014-03-06
ZARZĄDZENIE 7/14 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 3.02.2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa infrastruktury sportowej w Gminie Gorzyce-budowa szatni przy boiskach sport 2014-03-06
ZARZĄDZENIE 8/14 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 4.02.2014 r. w sprawie określenia regulaminu prac komisji przetargowej w Urzędzie Gminy Gorzyce 2014-03-06
ZARZĄDZENIE 9/14 Szefa Obrony Cywilnej Gminy -Wójta Gminy Gorzyce z dnia 7.02.2014 r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w Gminie Gorzyce w 2014 r. 2014-03-07
ZARZĄDZENIE 10/14 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 12.02.2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji ciśnieniowej na terenie msc. Go 2014-03-07
ZARZĄDZENIE 11/14 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 12.02.2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 2014-03-07
ZARZĄDZENIE 12/14 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 12.02.2014 r. w sprawie terminu i formy przekazania sprawozdań budżetowych przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Gorzyce 2014-03-07
ZARZĄDZENIE 13/14 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 24.02.2014 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 11/14 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 12 lutego 2014 2014-03-07
ZARZĄDZENIE 14/14 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 25.02.2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa infrastruktury sportowej w Gminie Gorzyce-budowa szatni przy boiskach spo 2014-03-07
ZARZĄDZENIE 15/14 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 25.02.2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji ciśnieniowej na terenie msc.Gor 2014-03-07
ZARZĄDZENIE 16/14 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 26.02.2014 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Gorzyce na rok 2014 2014-03-07
ZARZĄDZENIE 17/14 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 28.02.2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok 2014-03-07
ZARZĄDZENIE 18/14 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 28.02.2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa materiałów kamiennych na cele bieżącego utrzymania nawierzchni nietrwałych 2014-03-07
ZARZĄDZENIE 19/14 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 28.02.2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problem 2014-03-07
ZARZĄDZENIA nr 20/2014 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości środków unijnych na finansowanie działania 413 2014-03-04
ZARZĄDZENIE 21/14 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 12.03.2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu upowszechniania kultury fizycznej 2014-09-30
ZARZĄDZENIE 22/14 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 12.03.2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 2014-03-12
ZARZĄDZENIE 23/14 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 21.03.2014 r. w sprawie przymusowego doprowadzenia podlegających kwalifikacji wojskowej do Powiatowej Komisji Lekarskiej w Tarnobrzegu 2014-03-21
ZARZĄDZENIE 24/14 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 26.03.2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Gorzyce z zakresu prowadzenia schroniska dla bezdomnych kobiet 2014-03-26
ZARZĄDZENIE 25/14 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 27.03.2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Gorzyce oraz w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2013 rok 2014-03-27
ZARZĄDZENIE 26/14 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 27.03.2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok 2014-03-27
ZARZĄDZENIE 27/14 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 02.04.2014 r. w sprawie określenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartość do 30000 EURO w Urzędzie Gminy Gorzyce 2014-04-02
ZARZĄDZENIE 28/14 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 16.04.2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok 2014-04-16
ZARZĄDZENIE 29/14 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 25.04.2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont mostu na rzece Trześniówce w ciągu drogi gminnej nr 100140 R Sokolniki-Młyna 2014-04-25
ZARZĄDZENIE 30/14 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 28.04.2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok 2014-04-25
ZARZĄDZENIE 31/14 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 29.04.2014 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 2014-04-29
ZARZĄDZENIE 32/14 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 29.04.2014 r. w sprawie upoważnienia Pani Marzeny Zych do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 2014-04-29
ZARZĄDZENIE 33/14 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 5.05.2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na obszarze gminy Gorzyce w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 2014-05-05
ZARZĄDZENIE 34/14 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 5.05.2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na obszarze gminy Gorzyce w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 2014-05-05
ZARZĄDZENIE 35/14 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie powołania i odwołania członka obwodowej komisji wyborczej nr 2 w Gorzycach 2014-05-07
ZARZĄDZENIE 36/14 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie dokonania zmiany operatora obsługi informatycznej Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Gorzycach w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 2014-05-07
ZARZĄDZENIE 37/14 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 14.05.2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok 2014-05-14
ZARZĄDZENIE 38/14 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 16.05.2014 r. w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego 2014-05-16
ZARZĄDZENIE 39/14 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 16.05.2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy 2014 r. 2014-05-16
ZARZĄDZENIE 40/14 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 19.05.2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej komisji Wyborczej nr 9 w Sokolnikach 2014-05-19
ZARZĄDZENIE 41/14 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 19.05.2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 33/14 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 5 maja 2014 r. 2014-05-19
ZARZĄDZENIE 42/14 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 19.05.2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 31/14 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 5 maja 2014 r. 2014-05-19
ZARZĄDZENIE 43/14 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 20.05.2014 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw ustalania szkód i szacowania strat powstałych w wyniku gwałtownych i intensywnych opadów deszczu oraz podtopień w dniach 13-19 maja 2014 r. w Gminie Go 2014-05-20
ZARZĄDZENIE 44/14 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 20.05.2014 r. w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego dla Gminy Gorzyce 2014-05-20
ZARZĄDZENIE 45/14 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 20.05.2014 r. w sprawie powołania komisji do likwidacji materiałów pobranych z magazynu PZMiUW w Tarnobrzegu na potrzeby prowadzonej akcji powodziowej w dniach 18-20 maja 2014 r. 2014-05-20
ZARZĄDZENIE 46/14 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 21.05.2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy 2014 r. 2014-05-21
ZARZĄDZENIE 47/14 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 21.05.2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7 we Wrzawach 2014-05-21
ZARZĄDZENIE 48/14 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 21.05.2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 33/14 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 5 maja 2014 r 2014-05-21
ZARZĄDZENIE 49/14 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 28.05.2014 r. w sprawie ustanowienia urzędnika wyborczego na terenie Gminy Gorzyce 2014-05-28
ZARZĄDZENIE 50/14 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 30.05.2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy 2014 r. 2014-05-30
ZARZĄDZENIE 51/14 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 30.05.2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy 2014 r. 2014-05-30
ZARZĄDZENIE 52/14 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 30.05.2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości środków unijnych na finansowanie działania 413 2014-05-30
ZARZĄDZENIE 53/14 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 2.06.2014 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn. Rozbudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ciśnieniowej na terenie miejscowości Gorzyce i Motycze Poduchowne-Gmina Gorzyce 2014-06-02
ZARZĄDZENIE 54/14 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 2.06.2014 r. w sprawie stawki czynszu w lokalach socjalnych 2014-06-02
ZARZĄDZENIE 55/14 WÓJTA GMINY GORZYCE-Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 2.06.2014 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego kompleksowego ćwiczenia zgrywającego obrony cywilnej nt. 2014-06-02
ZARZĄDZENIE 56/14 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 6.06.2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa- rozbudowa drogi gminnej nr 100119 R (ul. Działkowców) w Gorzycach od km 0+01 2014-06-06
ZARZĄDZENIE 57/14 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 12.06.2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 2014-06-12
ZARZĄDZENIE 58/14 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 12.06.2014 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2014-06-12
ZARZĄDZENIE 59/14 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 27.06.2014 r. w sprawie powołania komisji do spraw oceny dokumentacji z przeprowadzonego referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Gorzyce przed upływem kadencji zarządzonego na dzień 27 października 2014-06-27
ZARZĄDZENIE 60/14 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 1.07.2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 2014-07-01
ZARZĄDZENIE 61/14 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 4.07.2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 2014-10-01
ZARZĄDZENIE 62/14 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 4.07.2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok 2014-07-04
ZARZĄDZENIE 63/14 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 16.07.2014 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn."Rozbudowa infrastruktury sportowej w Gminie Gorzyce-budowa szatni przy boiskach sportowych w miejscowościach Furmany ,Trześń i Wrzawy" 2014-07-16
ZARZĄDZENIE 64/14 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 23.07.2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy 2014 r. 2014-07-23
ZARZĄDZENIE 65/14 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 30.07.2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 2014-07-30
ZARZĄDZENIE 66/14 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 1.08.2014 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2014-08-01
ZARZĄDZENIE 67/14 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 1.08.2014 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2014-10-01
ZARZĄDZENIE 68/14 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 1.08.2014 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2014-08-01
ZARZĄDZENIE 69/14 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 4.08.2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy 2014 r. 2014-10-01
ZARZĄDZENIE 70/14 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 14.08.2014 r. w sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r.- 2014-08-14
ZARZĄDZENIE 71/14 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 22.08.2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy 2014 r. 2014-08-22
ZARZĄDZENIE 72/14 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 25.08.2014 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn. Modernizacja pokrycia dachowego na budynku szkoły podstawowej nr 1 w Gorzycach 2014-08-25
ZARZĄDZENIE 73/14 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 28.08.2014 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gorzyce oraz informacji o przebiego wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2014 r 2014-08-28
ZARZĄDZENIE 74/14 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 28.08.2014 r. w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2014 r. 2014-08-28
ZARZĄDZENIE 75/14 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 28.08.2014 r. w sprawie wyznaczenia Pani Zofii Walskiej do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Jachowicza w Furmanach w przypadku jego nieobecności. 2014-08-28
ZARZĄDZENIE 76/14 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 28.08.2014 r. w sprawie wyznaczenia Pani Katarzyny Szeląg do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Adama Osetka w Gorzycach w przypadku jego nieobecności. 2014-08-28
ZARZĄDZENIE 77/14 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 28.08.2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Gor 2014-08-28
ZARZĄDZENIE 78/14 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 28.08.2014 r. w sprawie wyznaczenia Pani Bożeny Porębskiej do zastępowania Dyrektora Zespołu Szkół we Wrzawach w przypadku jego nieobecności 2014-08-28
ZARZĄDZENIE 79/14 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 2.09.2014 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn. Zagospodarowanie terenu małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na działce o nr ewid. 1666/30 w miejscowości Sokolniki-Gmina Gorzyce 2014-09-02
ZARZĄDZENIE 80/14 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 5.09.2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Sandomierskiej w Gorzycach na odcinku od s 2014-09-05
ZARZĄDZENIE 81/14 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 5.09.2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok 2014-09-05
ZARZĄDZENIE 82/14 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 11.09.2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa drogi Kawęczyn II we Wrzawach w km 0+000-0+620 2014-09-11
ZARZĄDZENIE 83/14 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 11.09.2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa ul. Edukacji Narodowej w Gorzycach w zakresie miejsc postojowych i chodn 2014-09-11
ZARZĄDZENIE 84/14 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 12.09.2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy 2014 r. 2014-09-12
ZARZĄDZENIE 85/14 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 15.09.2014 r. w sprawie powołania Komisji do oceny dokumentacji z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 25 maja 2014 r. 2014-09-15
ZARZĄDZENIE 86/14 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 16.09.2014 r. w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wyborów wójtów ,burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych n 2014-09-16
ZARZĄDZENIE 87/14 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 19.09.2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy 2014 r 2014-09-19
ZARZĄDZENIE nr 88/2014 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 19 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości środków unijnych na finansowanie działania 413 2014-09-19
ZARZĄDZENIE nr 89/2014 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 19 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości środków unijnych na finansowanie działania 413 2014-09-19
ZARZĄDZENIE nr 90/2014 Szefa Obrony Cywilnej WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 19 września 2014 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy Gorzyce w ramach wojewódzkiego ćwiczenia kompleksowego 2014-09-19
ZARZĄDZENIE nr 91/2014 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 22 września 2014 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2014-09-22
ZARZĄDZENIE nr 92/2014 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 24 września 2014 r. w sprawie przekazania środka trwałego 2014-09-24
ZARZĄDZENIE nr 93/2014 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 24 września 2014 r. w sprawie przekazania środka trwałego 2014-09-24
ZARZĄDZENIE 94/14 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 29.09.2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy 2014 r. 2014-09-29
ZARZĄDZENIE 95/14 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 2.10.2014 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn. 2014-10-02
ZARZĄDZENIE 96/14 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 2.10.2014 r. w sprawie: nie wykonania prawa pierwokupu 2014-10-02
ZARZĄDZENIE 97/14 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 2.10.2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok 2014-10-02
ZARZĄDZENIE 98/14 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 7.10.2014 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn. 2014-10-07
ZARZĄDZENIE 99/14 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 8.10.2014 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2014-10-22
ZARZĄDZENIE nr 100/14 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 10.10.2014 r. w sprawie powołania komisji do likwidacji środka trwałego-służbowego samochodu osobowego marki Daewoo Leganza nr rej. RTA 12930 2014-10-10
ZARZĄDZENIE 101/14 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 14.10.2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok 2014-10-14
Zarządzenie nr 102/14 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 20 października 2014 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej wyborów na terenie Gminy Gorzyce i operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w Gm 2014-10-20
ZARZĄDZENIE 103/14 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 20.10.2014 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych inwestycji współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego n 2014-10-20
ZARZĄDZENIE 104/14 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 20.10.2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok 2014-10-20
ZARZĄDZENIE 105/14 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 22.10.2014 r. w sprawie :określenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości do 30 000 EURO w Urzędzie Gminy Gorzyce 2014-10-22
ZARZĄDZENIE 106/14 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 24.10.2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok 2014-10-24
ZARZĄDZENIE 107/14 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 24 października 2014 r. w sprawie ustalenia Dokumentacji Przyjętych Zasad Rachunkowości w związku z realizację projektu pn. 2014-11-21
ZARZĄDZENIE 108/14 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 31 października 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok 2014-10-31
ZARZĄDZENIE 109/14 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za ochronę lokali wyborczych w przypadku przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami 2014-11-03
ZARZĄDZENIE 110/14 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie powołania komisji odbioru zadań pn. 2014-11-06
ZARZĄDZENIE 111/14 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie powołania komisji odbioru zadań pn. 2014-11-06
ZARZĄDZENIE 112/14 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie określenia trybu przekazania obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do rad gmin, rad powiatów oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listop 2014-11-07
ZARZĄDZENIE 113/14 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisywania spisu wyborców w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzó 2014-11-12
ZARZĄDZENIE 114/14 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 2014-11-13
ZARZĄDZENIE 115/14 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy na 2015 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022 2014-11-14
ZARZĄDZENIE 116/14 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gorzyce. 2014-11-17
ZARZĄDZENIE 117/14 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie odwołania zastępcy wójta 2014-11-17
ZARZĄDZENIE 118/14 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie powołania komisji odbioru zadań pn. 2014-11-20
ZARZĄDZENIE NR 119/14 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości nieza 2015-02-06
Zarządzenie Nr 120/14 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok 2015-02-06
Zarządzenie Nr 121/14 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok 2015-02-06
Zarządzenie nr 122/14 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie budżetu Gminy na 2014 rok. 2015-02-06
ZARZĄDZENIE NR 123/14 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 2 grudnia 2014 roku w sprawie powołania zastępcy wójta 2015-02-06
ZARZĄDZENIE NR 124/14 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 2 grudnia 2014 roku w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta 2015-02-06
ZARZĄDZENIE 125/14 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 03 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji odbioru robót zadań pn. 2015-02-06
ZARZĄDZENIE NR 126/14 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 3 grudnia 2014 roku w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 1/2007 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 12 stycznia 2007 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administrac 2015-02-06
ZARZĄDZENIE 127/14 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji odbioru robót 2015-02-06
Zarządzenie Nr 128/14 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok. 2015-02-06
ZARZĄDZENIE NR 129/14 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie powierzenia Zastępcy Wójta prowadzenia spraw Gminy oraz upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta 2015-02-06
Zarządzenie nr 130/14 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok. 2015-02-06
ZARZĄDZENIE 131/14 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn. 2015-02-06
Zarządzenie Nr 132/14 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok. 2015-02-06
Zarządzenie Nr 133/14 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 24 grudnia 2014 r./w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok. 2015-02-06
Zarządzenie nr 134/14 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 29.12.2014 r. w sprawie powołania komisji mieszkaniowej 2015-02-06
Zarządzenie Nr 135/14 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 2015-02-06
Zarządzenie nr 137/14 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok. 2015-02-06
ZARZĄDZENIE NR 138/14 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gorzyce 2015-02-06
Zarządzenie Nr 139/14 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 31 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zmian budżetu Gminy Gorzyce na 2014 rok. 2015-02-06
Zarządzenie Nr 140/14 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji. 2015-02-06Osoba publikująca: Ignacy Gilewski
Data publikacji: 2014-03-06
  Ilość odwiedzin: 387872