Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Zarządzenia 2023

 Nazwa pozycji Data
ZARZĄDZENIE NR 1/23 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 02.01.2023 r. w sprawie przekazania środka trwałego. 2023-03-22
ZARZĄDZENIE NR 2/23 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 02.01.2023 r. w sprawie przekazania środka trwałego 2023-03-22
ZARZĄDZENIE NR 3/23 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 02.01.2023 r. w sprawie przekazania środka trwałego. 2023-03-22
ZARZĄDZENIE NR 4/23 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 02.01.2023 r. w sprawie przekazania środka trwałego. 2023-03-22
ZARZĄDZENIE NR 5/23 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 02.01.2023 r. w sprawie przekazania środka trwałego. 2023-03-22
ZARZĄDZENIE NR 6/23 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 02.01.2023 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Gorzyce uprawnień w zakresie zaciagania w 2023 roku zobowiazań z tytułu umów(...) 2023-03-22
ZARZĄDZENIE NR 7/23 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 02.01.2023 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadan z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2023 2023-03-22
ZARZĄDZENIE 8/23 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 03.01.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przewóz uczniów klas III szkół podstawowych z terenu Gminy Gorzyce (...) 2023-03-22
ZARZĄDZENIE 9/23 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 13.01.2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023 rok 2023-03-22
ZARZĄDZENIE 10/23 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 20.01.2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego (...) 2023-03-22
ZARZĄDZENIE NR 11/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do klas I publicznych szkół pod 2023-03-22
ZARZĄDZENIE 12/23 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 30.01.2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023 rok 2023-03-22
ZARZĄDZENIE 13/23 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 31.01.2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023 rok 2023-03-22
ZARZĄDZENIE 14/23 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 01.02.2023 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 46/21 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę gruntów mienia komunalnego oraz terminu ich płatności 2023-03-22
ZARZĄDZENIE NR 15/23 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 15.02.2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023 rok 2023-03-22
ZARZĄDZENIE nr 16/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 15.02.2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce (...) 2023-03-22
ZARZĄDZENIE nr 17/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 15.02.2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 2023-03-22
ZARZĄDZENIE 18/23 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 16.02.2023 w sprawie ustalenia ceny drewna pozyskanego z samowyrobu lasu gminnego na terenie Gminy Gorzyce 2023-03-22
ZARZĄDZENIE 19/23 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 27.02.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Gorzyce poprzez rozbudowę sieci kanaliz 2023-03-22
ZARZĄDZENIE NR 20/23 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 28.02.2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023 rok 2023-03-22
ZARZĄDZENIE 21/23 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 06.03.2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2023-03-22
ZARZĄDZENIE 22/23 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 07.03.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Gorzyc 2023-03-22
ZARZĄDZENIE 23/23 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 13.03.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozwój infrastruktury sportowej w Gminie Gorzyce (...) 2023-03-22
ZARZĄDZENIE 24/23 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 21.03.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa placów zabaw na terenie Gminy Gorzyce. 2023-03-22
Zarządzenie nr 25/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gorzyce oraz w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury z 2022 rok 2023-06-06
Zarządzenie Nr 26/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023 rok. 2023-06-06
Zarządzenie 27/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 31.03.2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2023-06-06
Zarządzenie 28/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 03.04.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego pn. Dostawa materiałów kamiennych na cele bieżącego utrzymania nawierzchni nietrwałych n 2023-06-06
Zarządzenie 29/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 4 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania komisji odbioru robót dla zadania pn. 2023-06-06
Zarządzenie Nr 30/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 7 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023 rok. 2023-06-06
Zarządzenie 31/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 11.04.2023 w sprawie sprzedaży nieruchomości, ustalenia ceny wywoławczej działek stanowiących własność Gminy Gorzyce zbywanych w drodze przetargu oraz określenia formy przetargu 2023-06-06
Zarządzenie 32/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 11.04.2023 w sprawie sprzedaży nieruchomości zbywanej w drodze bezprzetargowej oraz ustalenia ceny sprzedaży 2023-06-06
Zarządzenie nr 33/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 14.04.2023 r. w sprawie przekazania środka trwałego - wyposażenia 2023-06-06
Zarządzenie 34/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 18.04.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z uzyskaniem decyzji o zezwoleni 2023-06-06
Zarządzenie 35/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 19.04.2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2023-06-06
Zarządzenie 36/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 24.04.2023 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości pod budowę farmy fotowoltaicznej 2023-06-06
Zarządzenie 37/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 27.04.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzyce poprzez przebudowę dróg w m 2023-06-06
Zarządzenie Nr 38/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023 rok 2023-06-06
Zarządzenie nr 39/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 09.05.2023 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Gminy w Gorzycach 2023-06-06
Zarządzenie 40/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 16.05.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa dróg na terenie Gminy Gorzyce w miejscowościach Gorzyce, Trześń, Zalesie 2023-06-06
Zarządzenie Nr 41/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023 rok. 2023-06-06
Zarządzenie 42/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 22.05.2023 w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Trześń na dz. ewid. 1690/1, 1691, 1697, 1721/1. 2023-06-06
Zarządzenie Nr 43/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023 rok 2023-06-06
Zarządzenie nr 44/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie wprowadzenia Procedury bezpiecznego przetwarzania danych osobowych w pracy zdalnej w Urzędzie Gminy w Gorzycach 2023-06-06
Zarządzenie 45/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 01.06.2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2023-06-06
Zarządzenie 46/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 01.06.2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy z tym samym Dzierżawcą, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość 2023-06-06
Zarządzenie nr 47/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 09.06.2023 r. w sprawie przekazania środka trwałego - wyposażenia 2023-07-11
Zarządzenie nr 48/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 09 czerwca 2023 r. w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej i celowej z budżetu Gminy Gorzyce dla Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach 2023-07-11
Zarządzenie 49/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 13.06.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzyce poprzez przebudowę dróg 2023-07-11
Zarządzenie 50/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 13.06.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa dróg na terenie Gminy Gorzyce 2023-07-12
Zarządzenie 51/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 13.06.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Gorzyc 2023-07-12
Zarządzenie Nr 52/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023 rok 2023-07-12
Zarządzenie 53/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 14.06.2023 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Furmany oraz Wrzawy 2023-07-12
Zarządzenie 54/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 15.06.2023 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Gorzyce 2023-07-12
Zarządzenie Nr 55/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023 rok. 2023-07-12
Zarządzenie Nr 55a/2023 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 20222 rok samorządowej instytucji kultury dla której Gmina Gorzyce jest organem założycielskim 2023-07-12
Zarządzenie 56/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 26.06.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Świadczenie usług przewozu uczniów do i ze szkół na terenie Gminy Gorzyce 2023-07-12
Zarządzenie Nr 57/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 28 czerwca 2023 w sprawie wprowadzenia w Gminie Gorzyce procedury wewnętrznej dot. raportowania schematów podatkowych 2023-07-12
Zarządzenie Nr 58/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gorzyce 2023-07-12
Zarządzenie 59/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 30.06.2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zbywanej w drodze bezprzetargowej w miejscowości Furmany oraz ustalenia ceny sprzedaży 2023-07-12
Zarządzenie 60/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 03.07.2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy z tym samym Dzierżawcą, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość 2023-07-12
Zarządzenie 61/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 03.07.2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2023-07-12
Zarządzenie 62/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 06.07.2023 w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn. Wykonanie instalacji piorunochronnej dziewięciu budynków należących do Gminy Gorzyce 2023-07-12
Zarządzenie 63/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 11.07.2023 r. w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji ds. Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gorzyce na lata 2023-2030 2023-07-12
Zarządzenie Nr 64/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2023-11-02
Zarządzenie Nr 65/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2023-11-02
Zarządzenie Nr 66/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2023-11-02
Zarządzenie Nr 67/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2023-11-02
Zarządzenie Nr 68/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2023-11-02
Zarządzenie Nr 69/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2023-11-02
Zarządzenie Nr 70/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2023-11-02
Zarządzenie Nr 71/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2023-11-02
Zarządzenie Nr 72/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023 rok 2023-11-02
Zarządzenie Nr 73/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023 rok 2023-11-02
Zarządzenie 74/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 31.07.2023 r. w sprawie powołania sądu konkursowego do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie konkursu, o którym mowa w dziale IV, rozdział III ustawy z dnia 11 września 2019 2023-11-02
Zarządzenie Nr 75/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie zmian budżetu na 2023 rok. 2023-11-02
Zarządzenie 76/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 01.08.2023 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości objętej obszarem rewitalizacji 2023-11-02
Zarządzenie 77/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 01.08.2023 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Furmany 2023-11-02
Zarządzenie 78/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 02.08.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 2023-11-02
Zarządzenie 79/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 03.08.2023 r. w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania pn. Rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzycach 2023-11-02
Zarządzenie 80/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 03.08.2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości, ustalenia ceny wywoławczej działek stanowiących własność Gminy Gorzyce zbywanych w drodze przetargu 2023-11-02
Zarządzenie 81/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 04.08.2023 r. w sprawie ogłoszenia II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Furmany oraz Wrzawy 2023-11-02
Zarządzenie nr 83/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru partnera do projektu 2023-11-02
Zarządzenie 82/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 07.08.2023 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości objętej obszarem rewitalizacji. 2023-11-02
Zarządzenie nr 84/23 Wójta Gminy Gorzyce z dni 18 sierpnia 2023 r. w sprawie upoważnienia do wykonywania czynności związanych z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 15 października 2023 r. 2023-11-02
Zarządzenie Nr 85/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do 2023-11-02
Zarządzenie nr 86/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 24 sierpnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 2023-11-02
Zarządzenie Nr 87/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023 rok 2023-11-03
Zarządzenie Nr 88/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023 rok 2023-11-03
Zarządzenie 89/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 31.08.2023 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn. 2023-11-03
Zarządzenie nr 90/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 31.08.2023 r. w sprawie zasad sprzedaży paliwa stałego - węgla kamiennego gospodarstwom domowym 2023-11-03
Zarządzenie nr 91/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 1 września 2023 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej 2023-11-03
Zarządzenie 92/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 04.09.2023 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn. Rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej a terenie Gminy Gorzyce 2023-11-03
Zarządzenie 93/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 04.09.2023 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Gorzyce poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej - część 1" 2023-11-03
Zarządzenie nr 94/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 4 września 2023 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw informatyki oraz operatorów informatycznej obsługi komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i 2023-11-03
Zarządzenie nr 95/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 1 września 2023 r. w sprawie upoważnienia do odbioru komputerów przenośnych typu laptop i podpisani protokołu odbioru końcowego 2023-11-03
Zarządzenie nr 96/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 12 września 2023 r. w sprawie upoważnienia do odbioru komputerów przenośnych typu laptop i podpisania protokołu odbioru końcowego 2023-11-03
Zarządzenie Nr 97/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 12 września 2023 r. w sprawie upoważnienia do odbioru komputerów przenośnych typu laptop i podpisania protokołu odbioru końcowego 2023-11-03
Zarządzenie nr 98/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 12 września 2023 r. w sprawie upoważnienia do odbioru komputerów przenośnych typu laptop i podpisania protokołu odbioru końcowego 2023-11-03
Zarządzenie nr 99/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 12 września 2023 r. w sprawie upoważnienia do odbioru komputerów przenośnych typu laptop i podpisania protokołu odbioru końcowego 2023-11-03
Zarządzenie nr 100/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 12 września 2023 r. w sprawie upoważnienia do odbioru komputerów przenośnych typu laptop i podpisania protokołu odbioru końcowego 2023-11-03
Zarządzenie 101/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 14.09.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa dróg na terenie Gminy Gorzyce w miejscowościach Wrzawy i Sokolniki 2023-11-06
Zarządzenie Nr 102/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 14 września 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023 rok 2023-11-06
Zarządzenie 103/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 15.09.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Gorzyce 2023-11-06
Zarządzenie 104/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 15.09.2023 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Furmany na dz. ewid. 394,588/6, 667 2023-11-06
Zarządzenie Nr 105/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 18 września 202 r. w sprawie upoważnienia do zawierania w imieniu organu prowadzącego umów przekazania na własność komputerów przenośnych typu laptop lub umów użyczenia komputerów przenośnych typu laptop 2023-11-06
Zarządzenie nr 106/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 18 września2023 r. w sprawie upoważnienia do zawierania w imieniu organu prowadzącego umów przekazania na własność komputerów przenośnych typu laptop lub umów użyczenia komputerów przenośnych typu laptop 2023-11-06
Zarządzenie nr 107/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 18 września 2023 r. w sprawie upoważnienia do zawierania w imieniu organu prowadzącego umów przekazania na własność komputerów przenośnych typu laptop lub umów użyczenia komputerów przenośnych typu laptop 2023-11-06
Zarządzenie nr 108/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 18 września 2023 r. w sprawie upoważnienia do zawierania w imieniu organu prowadzącego umów przekazania na własność komputerów przenośnych typu laptop lub umów użyczenia komputerów przenośnych typu laptop 2023-11-06
Zarządzenie Nr 109/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 18 września 2023 r. w sprawie upoważnienia do zawierania w imieniu organu prowadzącego umów przekazania na własność komputerów przenośnych typu laptop lub umów użyczenia komputerów przenośnych typu laptop 2023-11-06
Zarządzenie Nr 110/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 18 września 2023 r. w sprawie upoważnienia do zawierania w imieniu prowadzącego umów przekazania na własność komputerów przenośnych typu laptop lub umów użyczenia komputerów przenośnych typu laptop 2023-11-06
Zarządzenie Nr 111/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 18 września 2023 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego pk. "JESIEŃ 23" 2023-11-06
Zarządzenie 112/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 25.09.2023 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Gorzyce 2023-11-06
Zarządzenie 113/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 26.09.2023 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości stanowiących własność Gminy Gorzyce zbywanych w drodze przetargowej oraz w drodze bezprzetargowej 2023-11-06
Zarządzenie 114/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 27.09.2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2023-11-06
Zarządzenie 115/ Wójta Gminy Gorzyce z dnia w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2023-11-06
Zarządzenie 116/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 27.09.2023 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości objętej obszarem rewitalizacji 2023-11-06
Zarządzenie Nr 117/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023 rok 2023-11-06
Zarządzenie nr 118/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 2 października 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Wójta do ochrony lokali wyborczych w czasie trwania przerwy w głosowaniu 2023-11-06
Zarządzenie 119/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 5 października 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia 130/21 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie określenia procedury i planu kontroli realizacji obowiązków podmiotów odbierających odpady 2023-11-06
Zarządzenie Nr 120/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 06 października 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023 rok 2023-11-06
Zarządzenie Nr 121/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 10 października 2023r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Gorzyce na lata 2023-2030 2023-11-06
Zarządzenie nr 122/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 11 października 2023 r. w sprawie upoważnienia do podpisywania spisu wyborców w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 2023-11-06
Zarządzenie Nr 123/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 12 października 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023 rok 2023-11-06
Zarządzenie 124/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 23 października 2023r. w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli kompostowników przydomowych na terenie Gminy Gorzyce 2023-11-06
Zarządzenie 125/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 25.10.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa drogi gminnej nr 100119R (ul. Działkowców) w Gorzycach 2023-11-06
Zarządzenie 126/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 31.10.2023 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości objętej obszarem rewitalizacji 2023-11-06
Zarządzenie Nr 127/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 31 października 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023 rok. 2023-12-18
Zarządzenie 128/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 09.11.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe i komu 2023-12-18
Zarządzenie nr 129/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2024 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2040. 2023-12-18
Zarządzenie nr 130/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie powierzenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gorzycach realizacji działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2021-2027 i udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi OPS 2023-12-18
Zarządzenie nr 131/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 20 listopada 2023 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gorzyce 2023-12-18
Zarządzenie Nr 132/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie wyznaczenia administratora skrzynki doręczeń 2023-12-18
Zarządzenie 133/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Gorzyce - Poprawę efektywności energetycznej budyn 2023-12-18
Zarządzenie Nr 134/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 20.11.2023 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach położonych na terenie gminy Gorzyce 2023-12-18
Zarządzenie Nr 135/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023 r. 2023-12-18
Zarządzenie 136/23 Wójta Gminy Gorzyce z 27 listopada 2023 r. w sprawie powołania komisji odbioru robót dla zadnia pn. 2023-12-18
Zarządzenie Nr 137/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023 rok. 2023-12-18
Zarządzenie 138/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie powołania komisji odbioru robót dla zadania pn. 2023-12-18
Zarządzenie 139/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 13.12.2023 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn. 2023-12-18
Zarządzenie nr 140/2023 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany załącznika do zarządzenia nr 139/2019 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 20 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Gminy w Gorzycach 2023-12-19
Zarządzenie 141/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023 rok. 2023-12-19
Zarządzenie 142/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 18.12.2023 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony z tym samym Dzierżawcą, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość 2023-12-19
Zarządzenie 143/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 18.12.2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2023-12-19
Zarządzenie 144/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 18.12.2023 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości objętej obszarem rewitalizacji 2023-12-19
Zarządzenie 145/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 19.12.2023 w sprawie nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości 2023-12-28
Zarządzenie nr 147/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gorzyce 2023-12-28
Zarządzenie 148/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie powołania komisji odbioru robót dla zadania pn. "Budowa oświetlenia drogowego w Sokolnikach: ul. Wychylówka - ul. Floriańska" 2023-12-28
Zarządzenie 149/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie powołania komisji odbioru robót dla zadania pn. "Przebudowa dróg na terenie Gminy Gorzyce w miejscowościach: Gorzyce, Trześń, Zalesie Gorzyckie, Furmany" 2023-12-28
Zarządzenie nr 150/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Gorzyce na rok 2024 2023-12-28
Zarządzenie 151/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 28.12.2023 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości objętej obszarem rewitalizacji 2023-12-28
Zarządzenie Nr 152/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023 rok. 2024-01-30
Zarządzenie Nr 154/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023 rok. 2024-01-30
Zarządzenie nr 155/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 29.12.2023 r. w sprawie przekazania środka trwałego - wyposażenia. 2024-01-30Osoba publikująca: Administrator Gorzyce Iwaszko Monika
Data publikacji: 2023-01-01
  Ilość odwiedzin: 387906