Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    PRAWO LOKALNE


Osoba publikująca: Administrator Gorzyce Paulina Czernikowska
Data publikacji: 2017-11-20
 
Grupa: PRAWO LOKALNE
Nazwa pozycji Zarządzenie Nr 121/17 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 30 października 2017 r. w sprawie polityki rachunkowości i planu kont
Opis Zarządzenie Nr 121/17 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 30 października 2017 r. w sprawie polityki rachunkowości i planu kont dla projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Wrzawy oraz Pączek Gorzycki w miejscowości Gorzyce" - numer umowy nr 00017-65150-UM0900058/17 z dnia 28.09.2017 r. oraz dla projektu pn. "Geniusz IT" w ramach Osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - umowa nr RPPK.09.02.00-18-0066/16-00 z dnia 24 kwietnia 2017 r.
Data publikacji 2017-11-20
 

Załączniki:
 1. Zarządzenie Nr 121/17 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 30 października 2017 r.
 2. Zarządzenie Nr 121/17 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 30 października 2017 r.
 3. Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 121/17 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 30 października 2017 r.

  Ilość odwiedzin: 91068