Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Przetargi 2018

 Nazwa pozycji Data
PLAN POSTĘPOWAŃ. 2018-01-15
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Budowa drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną do strefy ekonomicznej w miejscowości Gorzyce. 2018-01-03
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Świadczenie usług przewozu uczniów klas III szkół podstawowych z terenu Gminy Gorzyce w roku szkolnym 2017/2018 na basen w ramach projektu powszechnej nauki pływania pn. Umiem pływać-jestem bezpieczny 2018. 2018-01-04
Zapytanie ofertowe pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Wrzawy oraz ul. Pączek Gorzycki w miejscowości Gorzyce. 2018-01-08
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drzew w miejscowości Zalesie Gorzyckie 2018-01-11
Zapytanie ofertowe pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Wrzawy oraz ul. Pączek Gorzycki w miejscowości Gorzyce. (II). 2018-01-26
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Dostawa materiałów kamiennych na cele bieżącego utrzymania nawierzchni nietrwałych na drogach gminnych na terenie Gminy Gorzyce w 2018 r. 2018-01-31
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.Budowa instalacji fotowoltaicznych dla budynków Stacji Uzdatniania Wody oraz Oczyszczalni Ścieków w Gorzycach 2018-02-06
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż 7 szt. drzew w miejscowości Trześń, który odbędzie się 22 lutego 2018 r. o godz. 10-tej. 2018-02-14
Ogłoszenie przetargu na sprzedaż 13 szt. drzew w miejscowości Wrzawy na działce nr ew. 602/2 (stadion) 2018-02-15
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż 1 szt. drzewa w miejscowości Furmany 2018-02-15
Ogłoszenie przetargu na sprzedaż drzewa w miejscowości Wrzawy na działce nr ew. 844/17 (Pasternik 2018-02-15
Zapytanie ofertowe pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Wrzawy oraz ul. Pączek Gorzycki w miejscowości Gorzyce. (III). 2018-02-22
Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia pn. Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem np. ?Budowa instalacji fotowoltaicznych dla budynków Stacji Uzdatniania Wody oraz Oczyszczalni Ścieków w Gorzycach?. 2018-03-20
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gorzycach. 2018-02-22
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, miasto Lubaczów, Narol, 2018-03-29
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż 1 szt. drzewa w miejscowości Orliska 2018-04-12
Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika od ul. Edukacji Narodowej do ul. Moniuszki w Gorzycach. 2018-04-26
Zapytanie ofertowe pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Gorzyce poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Gorzyce oraz przebudowę oczyszczalni ścieków. 2018-05-22
Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Gorzyce oraz utwardzenie placu w Furmanach. 2018-05-30
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Wrzawy-Załącznik do Zarządzenia nr 47/18 z dnia 24.05.2018 r. 2018-05-24
Zapytanie ofertowe pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Gorzyce poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Gorzyce oraz przebudowę oczyszczalni ścieków - część II - Przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Gorzycach. 2018-06-06
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Budowa zaplecza rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz gospodarowaniem terenu przy zalewie w Gorzycach. 2018-06-06
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Gorzyce oraz utwardzenie placu w Furmanach (II). 2018-06-14
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 2744/2, 2913/6, 2913/12, 2914, 2915 położonych w miejscowości Wrzawy. 2018-06-18
Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Wrzawy-Załącznik do Zarządzenia nr 57/18 z dnia 18.06.2018 r. 2018-06-19
Informacja o przetargu nieograniczonym z dnia 29.06.2018 roku dt. sprzedaży nieruchomości należących do Gminy Gorzyce w msc. Wrzawy (GR-I.6840.5.2018) 2018-06-29
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 10 472 000,00 PLN z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. 2018-07-12
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na terenie Gminy Gorzyce. 2018-06-29
GR-I.6164.3.2018 ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drzewa w miejscowości Trześń 2018-07-12
Ogłoszeni o przetargu nieograniczonym pn. Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 2744/2, 2913/6, 2913/12, 2914, 2915 położonych w miejscowości Wrzawy. 2018-07-16
Informacja o przetargu ograniczonym z dnia 20.07.2018 roku dt. sprzedaży nieruchomości należących do Gminy Gorzyce w msc. Wrzawy (GR-I.6840.7.2018) 2018-07-20
GR-I.6164/3.2018 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna w miejscowości Trześń 2018-07-25
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokali mieszkalnych w budynku wielolokalowym przy ulicy Św. Floriana 16 w miejscowości Trześń 2018-08-01
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Świadczenie usług przewozu uczniów do i ze szkół na terenie Gminy Gorzyce w roku szkolnym 2018/2019. 2018-08-08
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na terenie Gminy Gorzyce. 2018-08-08
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa drogi gminnej nr 100112R (ul. Szkolna) w Gorzycach - etap I w km 0+007 - 0+518,5. 2018-08-27
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Wrzawy stanowiące własność Gminy Gorzyce 2018-09-05
Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Motycze Poduchowne stanowiącej własność Gminy Gorzyce 2018-09-05
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze doliny Wisły i Sanu w Gminie Gorzyce - teren miejscowości Motycze Poduchowne. 2018-09-12
Informacja dotycząca przetargu na sprzedaż lokali mieszkalnych w miejscowości Trześń (GR-I.6840.14.2018) 2018-09-14
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Dostawa materiałów kamiennych na cele bieżącego utrzymania nawierzchni nietrwałych na drogach gminnych na terenie Gminy Gorzyce w 2018 r. - etap II. 2018-09-27
Zapytanie ofertowe pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Gorzyce poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Gorzyce oraz przebudowę oczyszczalni ścieków - część II - Przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Gorzycach. 2018-10-05
Informacja o przetargu na zbycie działki nr ewidencyjny 239/2 obręb Motycze Poduchownwne 2018-10-12
Ogłoszenie I przetargu na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Furmany- załącznik do Zarządzenia nr 114/18 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 15.10.2018 r. 2018-10-15
Ogłoszenie II przetargu na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Wrzawy-Załącznik do Zarządzenia nr 115/18 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 15.10.2018 2018-10-15
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Gorzyce. 2018-10-15
Zapytanie ofertowe pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Gorzyce poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Gorzyce oraz przebudowę oczyszczalni ścieków - część II - Przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Gorzycach. (IV) 2018-11-07
Przetarg nieograniczony pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Gorzyce (II). 2018-11-27
Ogłoszenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gorzycach o przetargu nieograniczonym na dostawę środków chemicznych stosowanych w procesie uzdatniania wody pitnej i oczyszczania ścieków 2018-11-27
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Gorzyce poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Gorzyce oraz przebudowę oczyszczalni ścieków - część II - Przebudowa Oczyszczalni Ścieków 2018-12-14
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze doliny Wisły i Sanu w Gminie Gorzyce ? teren miejscowości Motycze Poduchowne. 2018-12-31Osoba publikująca: Krzysztof Bartoszek
Data publikacji: 2018-01-03
  Ilość odwiedzin: 385819