Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    GMINA


Osoba publikująca: Administrator Gorzyce Paulina Czernikowska
Data publikacji: 2018-12-31
 
Grupa: GMINA
Nazwa pozycji Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze doliny Wisły i Sanu w Gminie Gorzyce ? teren miejscowości Motycze Poduchowne.
Opis Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze doliny Wisły i Sanu w Gminie Gorzyce ? teren miejscowości Motycze Poduchowne.
Data publikacji 2018-12-31
 

Osoby:
Krzysztof Bartoszek
Tel: (15) 8362 075 wew. 32

Załączniki:
 1. Ogłoszenie o zamówieniu.
 2. Informacja z otwarcia ofert 2/2.
 3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
 4. Zał nr 6 - wzór umowy.
 5. Zał. nr 7 - Dokumentacja projektowa.
 6. Zał. nr 7 - Przedmiar robót.
 7. Zapytanie z dnia 07.01.2019 i wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 8. Informacja z otwarcia ofert 1/2.
 9. Informacja o unieważnieniu postępowania.

  Ilość odwiedzin: 60508