Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    GMINA


Osoba publikująca: Administrator Gorzyce Paulina Czernikowska
Data publikacji: 2018-10-05
 
Grupa: GMINA
Nazwa pozycji Zapytanie ofertowe pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Gorzyce poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Gorzyce oraz przebudowę oczyszczalni ścieków - część II - Przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Gorzycach.
Opis Zapytanie ofertowe pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Gorzyce poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Gorzyce oraz przebudowę oczyszczalni ścieków - część II - Przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Gorzycach.
Data publikacji 2018-10-05
 

Osoby:
Krzysztof Bartoszek
Tel: (15) 8362 075 wew. 32

Załączniki:
 1. Zapytanie ofertowe.
 2. Zał. nr 4 - wzór umowy.
 3. Zał. nr 5 - przedmiar robót.
 4. Zał. nr 6 - Oczyszczalnia ścieków.
 5. Zapytanie z dnia 19.10.2018 r. i wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.
 6. Załącznik nr 1 - mod. z dnia 19.10.2018 r.
 7. Informacja o unieważnieniu.

  Ilość odwiedzin: 60452