Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    GMINA


Osoba publikująca: Administrator Gorzyce Paulina Czernikowska
Data publikacji: 2018-02-22
 
Grupa: GMINA
Nazwa pozycji Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gorzycach.
Opis Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gorzycach.
Data publikacji 2018-02-22
 

Osoby:
Krzysztof Bartoszek
Tel: (15) 8362 075 wew. 32

Załączniki:
 1. Ogłoszenie o zamówieniu.
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
 3. Zał. nr 7 - wzór umowy.
 4. Zał. nr 8 - Dokumentacja projektowa.
 5. Zał. nr 9 - Przedmiary robót.
 6. Informacja z otwarcia ofert.
 7. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

  Ilość odwiedzin: 77012