Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Projekty Uchwał
Liczba odwiedzin kategorii: 12650


Osoba publikująca: Administrator Gorzyce Iwaszko Monika
Data publikacji: 2014-04-28

 Nazwa pozycji Data
Projekt uchwały Rady Gminy Gorzyce w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresi 2014-01-20
Projekt uchwały Rady Gminy Gorzyce w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gorzyce 2014-01-20
Projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody 2014-03-24
Projekt uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 2014-03-24
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji 2014-03-24
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku przy ul. Św. Floriana 16 w Trześni na rzecz najemców 2014-03-24
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia I zmiany Strategii Rozwoju Wsi Gorzyce 2014-03-24
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia lub nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku 2014-03-24
Projekt uchwały w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonych w miejscowości Gorzyce 2014-03-24
Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gorzyce 2014-03-24
Projekt uchwały w sprawie zmiany postanowienia nr 51/2012 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Gorzyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wybor 2014-03-24
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Gminy Gorzyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2014-03-24
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok 2014-03-24


  Ilość odwiedzin: 383791