Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Petycje
Liczba odwiedzin kategorii: 6093
Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji, reguluje ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 870). Przewidywany termin załatwienia sprawy zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji


Osoba publikująca: Administrator Gorzyce Iwaszko Monika
Data publikacji: 2018-07-06


Załączniki:
 1. Petycja w przedmiocie wstrzymania budowy punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie bazy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gorzycach przy ulicy Wrzawskiej 9.
 2. Odpowiedź na petycję z dnia 25.06.2018 r. w przedmiocie wstrzymania budowy punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie bazy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gorzycach przy ulicy Wrzawskiej 9.
 3. Petycja z dnia 8.11.2018 r. w sprawie dokonania analizy-możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia w formie o której mowa w art. 10a ustawy Prawo zamówień publicznych.
 4. Odpowiedź na petycje z dnia 8.11.2018 r. w sprawie dokonania analizy-możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia w formie o której mowa w art. 10a ustawy Prawo zamówień publicznych.
 5. Petycja z dnia 7 czerwca 2019 roku w sprawie zaplanowania postępowania w trybie Ustawy prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem będzie modernizacja parku maszynowego z uwzględnieniem dywersyfikacji wykorzystywanego paliwa
 6. Odpowiedź na petycję z dnia 7 czerwca 2019 roku w sprawie zaplanowania postępowania w trybie Ustawy prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem będzie modernizacja parku maszynowego z uwzględnieniem dywersyfikacji wykorzystywanego paliwa
 7. Petycja z dnia 29.07.2019 r. w sprawie wybudowania placu do Street Workoutu
 8. Odpowiedź na petycje z dnia 29.07.2019 r. w sprawie wybudowania placu do Street Workoutu
 9. Petycja z dnia 23.08.2019 r. w sprawie wdrożenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów
 10. Odpowiedź z dnia 4.11.2019 na petycje z dnia 26.08.2019 dotyczącej wdrożenia Polityki Zarzadzania Konfliktem Interesów
 11. Petycja z dnia 14.10.2019 r. w sprawie dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów- dot. płatności bezgotówkowych
 12. Odpowiedź z dnia 18.11.2019 na petycję z dnia 14.10.2019 r. w sprawie dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów- dot. płatności bezgotówkowych
 13. Petycja z dnia 18.11.2019 w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (data wpływu do urzędu 29.11.2019)
 14. Odpowiedź na petycje z dnia 18.11.2019 (data wpływu do urzędu 29.11.2019) w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
 15. Petycja z dnia 6.12.2019 r. w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego oraz o poparcie petycji wysłanej do Konferencji Episkopatu Polski (data wpływu do urzędu 09.12.2019)
 16. Odpowiedź z dnia 8 stycznia 2020 r. na petycję z dnia 6 grudnia 2019 r. w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego oraz o poparcie petycji wysłanej do Konferencji Episkopatu Polski (data wpływu do urzędu 09.12.2019).
 17. Petycja do gmin ws. ochrony zdrowia przed elektroskażeniem z dnia 23.03.2020 r.
 18. Odpowiedź na petycje do gmin ws. ochrony zdrowia przed elektroskażeniem z dnia 23.03.2020 r.
 19. Petycja z dnia 2.04.2020 r. w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej "tarczy antykryzysowej")
 20. Petycja z dnia 23.04.2020 o próbę dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z wprowadzeniem screeningu wszystkich Osób wchodzących do Urzędu/Jednostki - pozwalającego wskazać osoby z podwyższoną temperaturą ciała
 21. Petycja z dnia 9.12.2020 r. w celu podjęcia uchwały przez Radę Gminy Gorzyce (data wpływu do urzędu 12.12.2020)
 22. Odpowiedź na Petycję z dnia 9.12.2020 r. -UCHWAŁA Nr XXXI/196/21 RADY GMINY GORZYCE z dnia 22 stycznia 2021 r.
 23. Petycja z dnia 2.01.2021 - Alarm! STOP zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!
 24. Uzupełnienie z dnia 16.01.2021 do petycja z dnia 2.01.2021 - Alarm! STOP zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!
 25. Odpowiedź z dnia 8 marca 2021 na petycję z dnia 2.01.2021 - Alarm! STOP zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!
 26. Odpowiedź na petycje z dnia 18.02.2021 (data wpływu do urzędu 23.02.2021) w sprawie zagrożenia życia i zdrowia
 27. Petycje z dnia 18.02.2021 w sprawie zagrożenia życia i zdrowia (wpłynęło do tut. urzędu 23.02.2021)
 28. Petycja z dnia 21.12.2021 w sprawie zwołania posiedzeń rad gminy w celu uchwalenia uchwał umożliwiających podjęcie działań ratowniczych
 29. Odpowiedź na petycje z dnia 21.12.2021 w sprawie zwołania posiedzeń rad gminy w celu uchwalenia uchwał umożliwiających podjęcie działań ratowniczych
 30. Petycja z dnia 15.02.2022 r. dotycząca naprawy programów ochrony powietrza
 31. Uzupełnienie z dnia 12.01.2022 r. do Petycji z dnia 21.12.2021 w sprawie zwołania posiedzeń rad gminy w celu uchwalenia uchwał umożliwiających podjęcie działań ratowniczych
 32. Petycja z dnia 15.07.2022 w sprawie współdziałania w zakresie corocznego wdrażania środków poprawy efektywności energetycznej
 33. Odpowiedź na petycję z dnia 15.07.2022 r. w sprawie umieszczenia na oficjalnej stronie gminy iknografiki PSPS o postępowaniu z odpadami EPS (styropianu)
 34. Petycja z dnia 1.08.2022 r w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy
 35. Odpowiedź na petycję z dnia 1.08.2022 r w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy
 36. Petycja z dnia 1.09.2022 r. (data wpływu do tut. urzędu 2.09.2022) w sprawie przebudowy nawierzchni asfaltowej ulicy Dębowej w Trześni oraz budowy chodnika
 37. Odpowiedź na petycję z dnia 1.09.2022 r.w sprawie przebudowy nawierzchni asfaltowej ulicy Dębowej w Trześni oraz budowy chodnika
 38. Petycja z dnia 13.09.2022 r. Wójta Gminy Solina w sprawie podjęcia działań w zakresie oczyszczania dorzeczy Jeziora Solińskiego i Myczkowieckiego
 39. UCHWAŁA NR LV/371/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia działań w zakresie oczyszczania dorzeczy Jeziora Solińskiego i Myczkowieckiego
 40. Petycja z dnia 25.03.2023 r. (data wpływu do tut. urzędu 25.03.2023) w sprawie przystapienia do Sojuszu Pokojowego i o potwierdzenie sprzeciwu na połączenie Polski i Ukrainy w jedno państwo
 41. Odpowiedź na petycję z dnia 25.03.2023 r. w sprawie przystapienia do Sojuszu Pokojowego i o potwierdzenie sprzeciwu na połączenie Polski i Ukrainy w jedno państwo
 42. Petycja z dnia 20.04.2023 r. (data wpływu do tut. urzędu 20.04.2023) w sprawie czasowego postoju na Placu Handlowym
 43. UCHWAŁA NR LXV/433/23 RADY GMINY GORZYCE z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia dot. zgody na utworzenie miejsc do parkowania czasowego w obrębie nowopowstałego placu.
 44. Petycja (data wpływu do tut. urzędu 17.05.2023) w sprawie utworzenia w Gminie Gorzyce filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu
 45. UCHWAŁA NR LXII/420/23 RADY GMINY GORZYCE z dnia 31 maja 2023 r.w sprawie przekazania petycji według właściwości- dot.utworzenia w Gminie Gorzyce filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu
 46. PETYCJA z dnia 29.06.2023 w sprawie wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełną obsługą płatności dokonywanych online przez Interesantów/Petentów/Podatników.
 47. Petycja z dnia 27.06.2023 (data wpływu do tut. urzędu 7.07.2023)w sprawie boiska za blokiem mieszkalnym przy ul.Zakole 10
 48. Petycja z dnia 6.10.2023 dot. budowy sieci wodociagowej w msc. Furmany.
 49. Odpowiedź na petycję z dnia 6.10.2023 dot. budowy sieci wodociagowej w msc. Furmany.
 50. Petycja z dnia 21.12.2023 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustaw: kodeksu postępowania cywilnego,ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i innych powiązanych tematycznie.

  Ilość odwiedzin: 384262