Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Petycje
Liczba odwiedzin kategorii: 4162
Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji, reguluje ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 870). Przewidywany termin załatwienia sprawy zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji


Osoba publikująca: Administrator Gorzyce Iwaszko Monika
Data publikacji: 2018-07-06


Załączniki:
 1. Petycja w przedmiocie wstrzymania budowy punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie bazy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gorzycach przy ulicy Wrzawskiej 9.
 2. Odpowiedź na petycję z dnia 25.06.2018 r. w przedmiocie wstrzymania budowy punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie bazy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gorzycach przy ulicy Wrzawskiej 9.
 3. Petycja z dnia 8.11.2018 r. w sprawie dokonania analizy-możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia w formie o której mowa w art. 10a ustawy Prawo zamówień publicznych.
 4. Odpowiedź na petycje z dnia 8.11.2018 r. w sprawie dokonania analizy-możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia w formie o której mowa w art. 10a ustawy Prawo zamówień publicznych.
 5. Petycja z dnia 7 czerwca 2019 roku w sprawie zaplanowania postępowania w trybie Ustawy prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem będzie modernizacja parku maszynowego z uwzględnieniem dywersyfikacji wykorzystywanego paliwa
 6. Odpowiedź na petycję z dnia 7 czerwca 2019 roku w sprawie zaplanowania postępowania w trybie Ustawy prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem będzie modernizacja parku maszynowego z uwzględnieniem dywersyfikacji wykorzystywanego paliwa
 7. Petycja z dnia 29.07.2019 r. w sprawie wybudowania placu do Street Workoutu
 8. Odpowiedź na petycje z dnia 29.07.2019 r. w sprawie wybudowania placu do Street Workoutu
 9. Petycja z dnia 23.08.2019 r. w sprawie wdrożenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów
 10. Odpowiedź z dnia 4.11.2019 na petycje z dnia 26.08.2019 dotyczącej wdrożenia Polityki Zarzadzania Konfliktem Interesów
 11. Petycja z dnia 14.10.2019 r. w sprawie dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów- dot. płatności bezgotówkowych
 12. Odpowiedź z dnia 18.11.2019 na petycję z dnia 14.10.2019 r. w sprawie dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów- dot. płatności bezgotówkowych
 13. Petycja z dnia 18.11.2019 w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (data wpływu do urzędu 29.11.2019)
 14. Odpowiedź na petycje z dnia 18.11.2019 (data wpływu do urzędu 29.11.2019) w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
 15. Petycja z dnia 6.12.2019 r. w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego oraz o poparcie petycji wysłanej do Konferencji Episkopatu Polski (data wpływu do urzędu 09.12.2019)
 16. Odpowiedź z dnia 8 stycznia 2020 r. na petycję z dnia 6 grudnia 2019 r. w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego oraz o poparcie petycji wysłanej do Konferencji Episkopatu Polski (data wpływu do urzędu 09.12.2019).
 17. Petycja do gmin ws. ochrony zdrowia przed elektroskażeniem z dnia 23.03.2020 r.
 18. Odpowiedź na petycje do gmin ws. ochrony zdrowia przed elektroskażeniem z dnia 23.03.2020 r.
 19. Petycja z dnia 2.04.2020 r. w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej "tarczy antykryzysowej")
 20. Petycja z dnia 23.04.2020 o próbę dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z wprowadzeniem screeningu wszystkich Osób wchodzących do Urzędu/Jednostki - pozwalającego wskazać osoby z podwyższoną temperaturą ciała
 21. Petycja z dnia 9.12.2020 r. w celu podjęcia uchwały przez Radę Gminy Gorzyce (data wpływu do urzędu 12.12.2020)
 22. Odpowiedź na Petycję z dnia 9.12.2020 r. -UCHWAŁA Nr XXXI/196/21 RADY GMINY GORZYCE z dnia 22 stycznia 2021 r.
 23. Petycja z dnia 2.01.2021 - Alarm! STOP zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!
 24. Uzupełnienie z dnia 16.01.2021 do petycja z dnia 2.01.2021 - Alarm! STOP zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!
 25. Odpowiedź z dnia 8 marca 2021 na petycję z dnia 2.01.2021 - Alarm! STOP zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!
 26. Petycje z dnia 18.02.2021 w sprawie zagrożenia życia i zdrowia (wpłynęło do tut. urzędu 23.02.2021)
 27. Odpowiedź na petycje z dnia 18.02.2021 (data wpływu do urzędu 23.02.2021) w sprawie zagrożenia życia i zdrowia

  Ilość odwiedzin: 1385632