Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Przetargi 2020
Przetargi 2020

 Nazwa pozycji Data
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc - Zagospodarowanie centrum osiedla mieszkaniowego w Gorzycach - Techniczny Ogród - etap - II - A. 2020-01-09
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Świadczenie usług przewozu uczniów klas III szkół podstawowych z terenu Gminy Gorzyce w roku szkolnym 2019/2020 na basen w ramach projektu powszechnej nauki pływania pn. Umiem pływać-jestem bezpieczny 2020. 2020-01-10
Plan zamówień publicznych na rok 2020. 2020-01-15
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Trześń-Załącznik do Zarządzenia nr 17/20 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 31.01.2020 2020-01-31
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż drewna 2020-01-31
Ogłoszenie o ustnym przetargu na sprzedaż drzew w miejscowości Zalesie Gorzyckie. 2020-02-13
Ogłoszenie o II ustnym przetargu na sprzedaż drzew w miejscowości Zalesie Gorzyckie. 2020-02-24
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Dostawa materiałów kamiennych na cele bieżącego utrzymania nawierzchni nietrwałych na drogach gminnych na terenie Gminy Gorzyce w 2020 r. 2020-02-26
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż drewna w msc. Trzesń 2020-02-27
Informacja o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym w miejscowości Trześń-GR-I.6840.6.2019 2020-03-06
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż drewna w msc. Trzesń 2020-03-09
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa i adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr II w Gorzycach na pomieszczenia żłobka. 2020-03-11
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż drewna w miejscowości Gorzyce (GR-I.6164.3.2020) 2020-03-16
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Gorzyce i jednostek organizacyjnych Gminy Gorzyce w okresie 01.07.2020 r. - 30.06.2022 r. 2020-05-15
Ogłoszenie o II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Trześń stanowiących własność Gminy Gorzyce 2020-06-18
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Wrzawy stanowiących własność Gminy Gorzyce 2020-06-18
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Świadczenie usług przewozu uczniów do i ze szkół na terenie Gminy Gorzyce w roku szkolnym 2020/2021. 2020-07-03
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP Sokolniki. 2020-07-21
Informacja o II przetargu ustnym nieograniczonym z dnia 24.07.2020 na sprzedaż nieruchomości należącej do Gminy Gorzyce w msc. Trześń (GR-.6840.6.2019 ) 2020-07-24
Informacja o I przetargu ustnym nieograniczonym z dnia 24.07.2020 na sprzedaż nieruchomości należącej do Gminy Gorzyce w msc. Wrzawy (GR-I.6840.10.2020 ) 2020-07-24
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Trześni - etap II (dz. nr ewid. 802/2, 802/1, 820/1) odcinek II od km 0+000 do km 0+170 i od km 0+374 do km 0+454. 2020-08-11
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP Sokolniki. 2020-08-12
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa dróg gminnych nr: 100141R (ul. Zastawie) i 100140R (ul. Szkolna) w Sokolnikach. 2020-08-18
Zapytanie ofertowe pn. Wykonanie aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Gorzyce na obszarze Gminy Gorzyce. 2020-08-27
Zapytanie ofertowe - Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP Sokolniki. 2020-09-14
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż drewna pozyskanego z wywrotów 2020-09-28
Zapytanie ofertowe dla zadania pn. Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Gorzyce celem zwiększenia potencjały technicznego. 2020-11-03
Zapytanie ofertowe pn. Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Gorzyce w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r. 2020-12-09Osoba publikująca: Krzysztof Bartoszek
Data publikacji: 2020-01-09
  Ilość odwiedzin: 385243