Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    GMINA


Osoba publikująca: Administrator Gorzyce Paulina Czernikowska
Data publikacji: 2020-01-10
 
Grupa: GMINA
Nazwa pozycji Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Świadczenie usług przewozu uczniów klas III szkół podstawowych z terenu Gminy Gorzyce w roku szkolnym 2019/2020 na basen w ramach projektu powszechnej nauki pływania pn. Umiem pływać-jestem bezpieczny 2020.
Opis Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Świadczenie usług przewozu uczniów klas III szkół podstawowych z terenu Gminy Gorzyce w roku szkolnym 2019/2020 na basen w ramach projektu powszechnej nauki pływania pn. Umiem pływać-jestem bezpieczny 2020.
Data publikacji 2020-01-10
 

Osoby:
Stanowisko ds. rozwoju, promocji gminy i programów Monika Iwaszko
Tel: (15 )8362 075 wew.27

Załączniki:
 1. Ogłoszenie o zamówieniu.
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
 3. Załącznik nr 8 do SIWZ
 4. Załączniki nr 1 do 8 do SIWZ
 5. Załącznik nr 7 do SIWZ.
 6. Informacja z otwarcia.
 7. Oświadczenie o przynależności grupy kapitałowej - wzór.
 8. Informacja z otwarcia - korekta.
 9. ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

  Ilość odwiedzin: 93179