Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Przetargi 2019
Przetargi 2019

 Nazwa pozycji Data
INFORMACJE O PRZETARGU ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Wrzawy - z dnia 12.07.2019 r. 2019-07-12
INFORMACJE O PRZETARGU ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Gorzyce - z dnia 12.07.2019 r. 2019-07-12
INFORMACJE O PRZETARGU przetarg ustny ograniczony na na dzierżawę nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Gorzyce - z dnia 12. 07. 2019 rok 2019-07-12
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 100118R w Gorzycach. 2019-01-04
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2019. 2019-02-08
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Świadczenie usług przewozu uczniów klas III szkół podstawowych z terenu Gminy Gorzyce w roku szkolnym 2018/2019 na basen w ramach projektu powszechnej nauki pływania pn. Umiem pływać-jestem bezpieczny 2019. 2019-02-08
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Trześń i Motycze Poduchowne. 2019-02-13
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Dostawa materiałów kamiennych na cele bieżącego utrzymania nawierzchni nietrwałych na drogach gminnych na terenie Gminy Gorzyce w 2019 r. 2019-03-15
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Dostawa materiałów kamiennych na cele bieżącego utrzymania nawierzchni nietrwałych na drogach gminnych na terenie Gminy Gorzyce w 2019 r. 2019-03-28
Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Wrzawy - Załącznik do Zarządzenia nr 43/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 03.04.2019 r. 2019-04-05
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze doliny Wisły i Sanu w Gminie Gorzyce - teren miejscowości Motycze Poduchowne. 2019-04-12
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Wrzawy - Załącznik do Zarządzenia nr 44/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 03.04.2019 r. 2019-04-05
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Techniczny ogród - Rewitalizacja centrum osiedla w Gorzycach. 2019-04-15
Ogłoszenie o sprzedaży drewna w dniu 06 maja 2019 roku w miejscowości Sokolniki i Gorzyce 2019-04-30
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Gorzyce i jednostek organizacyjnych Gminy Gorzyce w okresie 01.07.2019 r. - 30.06.2021 r. 2019-04-30
GR-I.6164.2.2019 ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż drewna w dniu 9 maja 2019 roku 2019-05-07
Informacja o pierwszym przetargu na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Wrzawy GR-I.6840.5.2018 2019-05-10
GR-I.6840.11.2018 informacja o trzecim przetargu na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Wrzawy 2019-05-10
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Gorzyce i jednostek organizacyjnych Gminy Gorzyce (II). 2019-05-15
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Gorzyce - załącznik do zarządzenia nr 76/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 31.05.2019 r. 2019-06-03
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Gorzyce stanowiącej własność Gminy Gorzyce - załącznik do zarządzenia nr 77/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 31.05.2019r. 2019-06-03
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trześni. 2019-06-28
Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Wrzawy stanowiących własność Gminy Gorzyce -załącznik do zarządzenia nr 78/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 31.05.2019 r. 2019-06-03
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Techniczny Ogród - kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie centrum osiedla mieszkaniowego w Gorzycach. 2019-07-01
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Trześni - etap I (dz. nr ewid. 824, 802/2, 802/1, 823) odcinek I w km 0+000 - 0+317. 2019-07-11
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trześni (2). 2019-07-17
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gorzyce w celu usunięcia jej z działki nr 1859/4. 2019-08-05
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Świadczenie usług przewozu uczniów do i ze szkół na terenie Gminy Gorzyce w roku szkolnym 2019/2020. 2019-08-07
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa ul. Zagłoby w Gorzycach ? etap III w km 0+419 - 0+739. 2019-08-12
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr ewid. 3485/2 obręb Orliska -Załącznik do Zarządzenia nr 125/19 z dnia 29.08.2019 2019-09-06
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek nr ewid. 3476/5 i 3476/6 obręb Orliska- Załącznik do Zarządzenia nr 126/19 z dnia 29.08.2019 2019-09-06
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa drogi gminnej nr 100112R (ul. Szkolna) od km 0+003 - 0+980 w Gorzycach. 2019-09-26
GR-I.6840.14.2018 Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Orliska 2019-10-11
Informacja o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym z dnia 8.11.2019 na sprzedaż nieruchomości należącej do Gminy Gorzyce w msc. Orliska (GR-.6840.14.2018 ) 2019-11-08


Osoby:
Wójt Gminy Gorzyce mgr Leszek Surdy
Tel: (15) 8362 075 wew.15
mgr Leszek Surdy


Osoba publikująca: Krzysztof Bartoszek
Data publikacji: 2019-01-04
  Ilość odwiedzin: 383781