Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    GMINA


Osoba publikująca: Administrator Gorzyce Paulina Czernikowska
Data publikacji: 2019-06-28
 
Grupa: GMINA
Nazwa pozycji Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trześni.
Opis Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trześni.
Data publikacji 2019-06-28
 

Załączniki:
 1. Ogłoszenie o zamówieniu.
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
 3. Zał. nr 7 - WZÓR UMOWY.
 4. Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 01.07.2019 r.
 5. Zał. nr 6 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 01.07.2019 r.
 6. Zapytanie z dnia 01.07.2019 i wyjaśnienie treści siwz.
 7. Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

  Ilość odwiedzin: 93308