Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    GMINA


Osoba publikująca: Administrator Gorzyce Paulina Czernikowska
Data publikacji: 2019-09-26
 
Grupa: GMINA
Nazwa pozycji Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa drogi gminnej nr 100112R (ul. Szkolna) od km 0+003 - 0+980 w Gorzycach.
Opis Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa drogi gminnej nr 100112R (ul. Szkolna) od km 0+003 - 0+980 w Gorzycach.
Data publikacji 2019-09-26
 

Osoby:
Marian Urbaniak
Tel: (15) 83 62 075 wew. 13

Załączniki:
 1. Ogłoszenie o zamówieniu.
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
 3. Zał. 6 - Wzór umowy.
 4. Zał. 7 - Dokumentacja projektowa + przedmiary robót.
 5. Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 6. Informacja z otwarcia ofert.
 7. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszy oferty.

  Ilość odwiedzin: 92673