Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    GMINA


Osoba publikująca: Administrator Gorzyce Paulina Czernikowska
Data publikacji: 2019-04-15
 
Grupa: GMINA
Nazwa pozycji Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Techniczny ogród - Rewitalizacja centrum osiedla w Gorzycach.
Opis Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Techniczny ogród - Rewitalizacja centrum osiedla w Gorzycach.
Data publikacji 2019-04-15
 

Osoby:
Krzysztof Bartoszek
Tel: (15) 8362 075 wew. 32

Załączniki:
 1. Ogłoszenie o zamówieniu.
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
 3. Załączniki 1a - 5 i 7-8.
 4. Zał nr 6a - wzór umowy.
 5. Zał nr 6b - wzór umowy.
 6. Dokumentacja projektowa + przedmiary robót - część I - zał. 7.zip
 7. Dokumentacja projektowa + przedmiary robót - część I - zał. 7.zip
 8. Dokumentacja projektowa + przedmiary robót - część I - zał. 7.zip
 9. Dokumentacja projektowa + przedmiary robót - część II - zał. 8.zip
 10. Zapytanie z dnia 24.04.2019 r. i 25.04.2019 r. i wyjaśnienie treści siwz.
 11. Załączniki 1a - 5 i 7-8 (wersja edytowalna).
 12. Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 25.04.2019 r.
 13. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
 14. Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 26.04.2019 r.
 15. Informacja z otwarcia ofert.
 16. Oświadczenie o przynależności grupy kapitałowej - wzór.
 17. Oświadczenie o przynależności grupy kapitałowej - wzór.
 18. Informacja z otwarcia ofert - sprostowanie.
 19. Informacja o unieważnieniu postępowania - część I.
 20. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 24.06.2019 r.
 21. Informacja o unieważnieniu postępowania - część II.
 22. Informacja o unieważnieniu czynności.
 23. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 10.07.2019 r.
 24. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 19.07.2019 r.
 25. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część II zamówienia.

  Ilość odwiedzin: 93338