Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    GMINA


Osoba publikująca: Administrator Gorzyce Paulina Czernikowska
Data publikacji: 2019-08-12
 
Grupa: GMINA
Nazwa pozycji Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa ul. Zagłoby w Gorzycach ? etap III w km 0+419 - 0+739.
Opis Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa ul. Zagłoby w Gorzycach ? etap III w km 0+419 - 0+739.
Data publikacji 2019-08-12
 

Osoby:
Marian Urbaniak
Tel: (15) 83 62 075 wew. 13

Załączniki:
 1. Ogłoszenie o zamówieniu.
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
 3. Zał. nr 6 - wzór umowy.
 4. Zał. nr 7 - Dokumentacja projektowa + przedmiar robót.
 5. Informacja z otwarcia ofert.
 6. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

  Ilość odwiedzin: 92756