Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Przetargi 2021
Przetargi 2021

 Nazwa pozycji Data
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Trześń - działka o nr ewid. 337/1 2021-01-11
Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Trześń - działka o nr ewid. 356/3 2021-01-11
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Trześń - działki o nr ewid. 346/1, 357/1, 359/1. 2021-01-11
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2021 2021-01-27
Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Gorzyce. 2021-02-01
Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Odbiór i transport odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Gorzyce. 2021-02-12
Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych na nieruchomościach niezamieszkałych stanowiących własność Gminy Gorzyce. 2021-02-22
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczony na sprzedaż drewna 2021-03-01
Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa materiałów kamiennych na cele bieżącego utrzymania nawierzchni nietrwałych na drogach gminnych na terenie Gminy Gorzyce w 2021 r. 2021-03-11
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczony na sprzedaż drewna 2021-03-05
Ogłoszenie postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa zaplecza rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zalewie w Gorzycach. 2021-03-25
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr ewid. 1496/8 obręb Gorzyce 2021-03-29
Ogłoszenie w sprawie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr ewid. 1743/615 obręb Gorzyce 2021-03-29
Ogłoszenie w sprawie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1743/619 Gorzyce 2021-04-01
Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa parkingu przy ul Piłsudskiego w Gorzycach oraz przebudowa ul. Szkolnej i miejsc postojowych przy Urzędzie Gminy w Gorzycach. 2021-04-01
Zapytanie ofertowe pn.: Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce w zakresie udokumentowanych i potencjalnych obszarów złóż kopalin w granicach administracyjnych Gminy Gorzyce. 2021-06-09
Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe i komunikacyjne Gminy Gorzyce wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. 2021-06-11
Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: Rewitalizacja osiedla Gorzyce - Etap I - Rynek. 2021-06-29
Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn. Świadczenie usług przewozu uczniów do i ze szkół na terenie Gminy Gorzyce w roku szkolnym 2021/2022. 2021-07-15
Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe i komunikacyjne Gminy Gorzyce wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. 2021-07-13
Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Gorzyce. 2021-07-19
Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: Rewitalizacja osiedla Gorzyce - Etap I - Rynek. 2021-07-22
Ogłoszenie o postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr ewid. 38, 115, 172 (ul. Wiejska) w Sokolnikach oraz przebudowa ul. Strażackiej w Furmanach. 2021-08-02
Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Gorzyce. 2021-08-10
Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr ewid. 38, 115, 172 (ul. Wiejska) w Sokolnikach oraz przebudowa ul. Strażackiej w Furmanach 2021-08-24
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr ewid. 38, 115, 172 (ul. Wiejska) w Sokolnikach oraz przebudowa ul. Strażackiej w Furmanach." 2021-08-24
Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa przejścia dla pieszych z doświetleniem na drodze gminnej nr 100119R (ul. Działkowców) w Gorzycach. 2021-09-14
Ogłoszenie o zamówieniu pn. Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Gorzyce. 2021-09-24
Ogłoszenie o zamówieniu pn. Budowa drogi gminnej 1KDL oraz przebudowa drogi wewnętrznej (ul. Krzywa) w Gorzycach. 2021-09-30
Ogłoszenie o zamówieniu pn. Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Gorzyce - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych na nieruchomościach niezamieszkałych stanowiących własność Gminy Gorzyce. 2021-11-19Osoba publikująca: Administrator Gorzyce Iwaszko Monika
Data publikacji: 2021-01-11
  Ilość odwiedzin: 418334