Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    GMINA


Osoba publikująca: Administrator Gorzyce Paulina Czernikowska
Data publikacji: 2019-04-12
 
Grupa: GMINA
Nazwa pozycji Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze doliny Wisły i Sanu w Gminie Gorzyce - teren miejscowości Motycze Poduchowne.
Opis Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze doliny Wisły i Sanu w Gminie Gorzyce - teren miejscowości Motycze Poduchowne.
Data publikacji 2019-04-12
 

Osoby:
Krzysztof Bartoszek
Tel: (15) 8362 075 wew. 32

Załączniki:
 1. Ogłoszenie o zamówieniu.
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
 3. Zał. nr 6 - wzór umowy.
 4. Zał. nr 7 - Dokumentacja projektowa + przedmiary robót - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA.
 5. Zał. nr 7 - Dokumentacja projektowa + przedmiary robót.
 6. Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 26.04.2019 r.
 7. Informacja z otwarcia ofert.
 8. Oświadczenie o przynależności grupy kapitałowej - wzór.
 9. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
 10. Informacja o wykluczeniu wykonawcy 14.05.2019 r.
 11. Informacja o odrzuceniu oferty 14.05.2019 r.
 12. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

  Ilość odwiedzin: 92813