Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    GMINA


Osoba publikująca: Administrator Gorzyce Paulina Czernikowska
Data publikacji: 2020-03-11
 
Grupa: GMINA
Nazwa pozycji Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa i adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr II w Gorzycach na pomieszczenia żłobka.
Opis Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa i adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr II w Gorzycach na pomieszczenia żłobka.
Data publikacji 2020-03-11
 

Osoby:
Krzysztof Bartoszek
Tel: (15) 8362 075 wew. 32

Załączniki:
 1. Ogłoszenie o zamówieniu.
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
 3. Zał. nr 6 - wzór umowy
 4. Dokumentacja projektowa + przedmiary robót ? zał. 7
 5. PILNE! Informacja dla wykonawców.
 6. Zapytanie z dnia 17.03.2020 r. i wyjaśnienie treści siwz.
 7. Informacja z otwarcia ofert.
 8. Załącznik do zapytania z dnia 17.03.2020 r. - Rzut Parteru 17_03_2020.
 9. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 10. Oświadczenie o przynależności grupy kapitałowej - wzór.

  Ilość odwiedzin: 93380