Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    GMINA


Osoba publikująca: Administrator Gorzyce Paulina Czernikowska
Data publikacji: 2020-08-12
 
Grupa: GMINA
Nazwa pozycji Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP Sokolniki.
Opis Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP Sokolniki.
Data publikacji 2020-08-12
 

Osoby:
Krzysztof Bartoszek
Tel: (15) 8362 075 wew. 32

Załączniki:
 1. Ogłoszenie o zamówieniu.
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
 3. Zał. nr 6 - wzór umowy.
 4. Dokumentacja projektowa + przedmiary robót ? zał. 7
 5. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.
 6. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - 25.08.2020 r.
 7. Zał. nr 6 - wzór umowy - 25.08.2020r.
 8. Informacja z otwarcia.
 9. Oświadczenie o przynależności grupy kapitałowej - wzór.
 10. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

  Ilość odwiedzin: 93005