Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    GMINA


Osoba publikująca: Administrator Gorzyce Paulina Czernikowska
Data publikacji: 2020-01-09
 
Grupa: GMINA
Nazwa pozycji Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc - Zagospodarowanie centrum osiedla mieszkaniowego w Gorzycach - Techniczny Ogród - etap - II - A.
Opis Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc - Zagospodarowanie centrum osiedla mieszkaniowego w Gorzycach - Techniczny Ogród - etap - II - A.
Data publikacji 2020-01-09
 

Osoby:
Krzysztof Bartoszek
Tel: (15) 8362 075 wew. 32

Załączniki:
 1. Ogłoszenie o zamówieniu.
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
 3. Zał. nr 6 - wzór umowy.
 4. Dokumentacja projektowa + przedmiary robót ? zał. 7.zip
 5. Dokumentacja projektowa + przedmiary robót ? zał. 7.zip
 6. Dokumentacja projektowa + przedmiary robót ? zał. 7.zip
 7. Zapytanie z dnia 10.01.2020 i wyjaśnienie treści siwz.
 8. Dokumentacja projektowa + przedmiary robót ? zał. 7.zip
 9. Zapytanie z dnia 14.01.2020 i wyjaśnienie treści siwz.
 10. Zapytanie z dnia 17.01.2020 i wyjaśnienie treści siwz.
 11. Zapytanie z dnia 17.01.2020 załącznik - fotografie.
 12. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 13. Informacja z otwarcia ofert.
 14. Oświadczenie o przynależności grupy kapitałowej - wzór
 15. Dokumentacja projektowa + przedmiary robót ? zał. 7.zip

  Ilość odwiedzin: 93355