Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    GMINA


Osoba publikująca: Administrator Gorzyce Paulina Czernikowska
Data publikacji: 2020-08-11
 
Grupa: GMINA
Nazwa pozycji Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Trześni - etap II (dz. nr ewid. 802/2, 802/1, 820/1) odcinek II od km 0+000 do km 0+170 i od km 0+374 do km 0+454.
Opis Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Trześni - etap II (dz. nr ewid. 802/2, 802/1, 820/1) odcinek II od km 0+000 do km 0+170 i od km 0+374 do km 0+454.
Data publikacji 2020-08-11
 

Osoby:
Marian Urbaniak
Tel: (15) 83 62 075 wew. 13

Załączniki:
 1. Ogłoszenie o zamówieniu.
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
 3. Zał. nr 6 - wzór umowy.
 4. Zał. nr 7 - dokumentacja projektowa.
 5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
 6. Zał. nr 6 - wzór umowy 25.08.2020 r.
 7. Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia - 25.08.2020 r.
 8. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 9. Załączniki do siwz.docx
 10. Informacja z otwarcia ofert.
 11. Oświadczenie o przynależności grupy kapitałowej - wzór.

  Ilość odwiedzin: 92883