Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    GMINA


Osoba publikująca: Administrator Gorzyce Paulina Czernikowska
Data publikacji: 2020-07-21
 
Grupa: GMINA
Nazwa pozycji Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP Sokolniki.
Opis Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP Sokolniki.
Data publikacji 2020-07-21
 

Osoby:
Krzysztof Bartoszek
Tel: (15) 8362 075 wew. 32

Załączniki:
 1. Ogłoszenie o zamówieniu.
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
 3. Zał. nr 6 - wzór umowy
 4. Zał. 7 - Dokumentacja projektowa + przedmiary robót.
 5. Informacja z otwarcia.
 6. Oświadczenie o przynależności grupy kapitałowej - wzór.
 7. Informacja o unieważnieniu postępowania.

  Ilość odwiedzin: 92826