Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    GMINA


Osoba publikująca: Administrator Gorzyce Paulina Czernikowska
Data publikacji: 2020-08-18
 
Grupa: GMINA
Nazwa pozycji Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa dróg gminnych nr: 100141R (ul. Zastawie) i 100140R (ul. Szkolna) w Sokolnikach.
Opis Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa dróg gminnych nr: 100141R (ul. Zastawie) i 100140R (ul. Szkolna) w Sokolnikach.
Data publikacji 2020-08-18
 

Osoby:
Marian Urbaniak
Tel: (15) 83 62 075 wew. 13

Załączniki:
 1. zapytanie z dnia 24.08.2020 r. i wyjasnienie treści siwz.
 2. Ogłoszenie o zamówieniu.
 3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
 4. Zał. nr 6 - wzór umowy.
 5. Zał. nr 7 - dokumentacja projektowa.
 6. Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia - 25.08.2020 r.
 7. Zał. nr 6 - wzór umowy 25.08.2020 r.
 8. Załączniki do siwz.
 9. Zapytanie z dnia 25.08.2020 r. i wyjaśnienie treści siwz.
 10. Informacja z otwarcia ofert.
 11. Oświadczenie o przynależności grupy kapitałowej - wzór
 12. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

  Ilość odwiedzin: 93247