Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    GMINA


Osoba publikująca: Administrator Gorzyce Paulina Czernikowska
Data publikacji: 2018-01-03
 
Grupa: GMINA
Nazwa pozycji Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Budowa drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną do strefy ekonomicznej w miejscowości Gorzyce.
Opis Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Budowa drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną do strefy ekonomicznej w miejscowości Gorzyce.
Data publikacji 2018-01-03
 

Osoby:
Krzysztof Bartoszek
Tel: (15) 8362 075 wew. 32

Załączniki:
 1. Ogłoszenie o zamówieniu.
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
 3. Zał. nr 6 - wzór umowy.
 4. Zał. nr 7 - decyzje.
 5. Zał. nr 7 i 8 - dokumentacja projektowa - branża drogowa.
 6. Zał. nr 7 i 8 - dokumentacja projektowa - branża elektryczna.
 7. Zał. nr 7 i 8 - dokumentacja projektowa - branża sanitarna i teletechniczna.
 8. Zapytanie z dnia 11.01.2018 r. i wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 9. Zapytanie z dnia 15.01.2018 r. i wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 10. Załącznik nr 1 - formularz ofert - modyfikacja.
 11. Zapytanie z dnia 15.01.2018 r. i wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (2).
 12. Tabela robót ziemnych Gorzyce do strefy.
 13. Tabela zdjęcia humusu_Gorzyce do strefy.
 14. Informacja z otwarcia ofert.
 15. Oświadczenie o przynalezności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.
 16. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 17. Informacja z otwarcia - korekta 22.01.2018 r.
 18. Sprostowanie ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

  Ilość odwiedzin: 77000