Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    GMINA


Osoba publikująca: Administrator Gorzyce Paulina Czernikowska
Data publikacji: 2018-07-12
 
Grupa: GMINA
Nazwa pozycji Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 10 472 000,00 PLN z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
Opis Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 10 472 000,00 PLN z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
Data publikacji 2018-07-12
 

Osoby:
Marta Mazur-Matyka
Tel: (15) 83 62 075 wew.20

Załączniki:
 1. Ogłoszenie o zamówieniu.
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
 3. Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_-_JEDZ
 4. Załącznik_nr_3(1)_do_SIWZ_- Dokumentacja finansowa Gminy Gorzyce
 5. Załącznik_nr_3(2)_do_SIWZ_- Dokumentacja finansowa Gminy Gorzyce
 6. Załącznik_nr_3(3)_do_SIWZ_- Dokumentacja finansowa Gminy Gorzyce
 7. Załącznik_nr_4_do_SIWZ_-_informacja_grupa_kapitałowa
 8. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
 9. Zapytanie z dnia 17.09.2018 r. i wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 10. Modyfikacja SIWZ.
 11. Odpowiedź na zapytanie z dnia 20.07.2018 r. wraz z załącznikami.
 12. Odpowiedź na zapytanie z dnia 23.07.2018 r.
 13. Odpowiedź na zapytanie z dnia 30.07.2018 r.
 14. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2).
 15. Załącznik_nr_1_do_Formularz_oferty.
 16. Załącznik_nr_4_do_SIWZ_-_informacja_grupa_kapitalowa
 17. Załącznik_nr_2_do_SIWZ_-_JEDZ
 18. Załącznik_nr_4_do_SIWZ_-_informacja_grupa_kapitałowa_poprawiony.
 19. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 16.08.2018 r.
 20. Informacja z otwarcia ofert.
 21. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejsze oferty.

  Ilość odwiedzin: 60559