Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    GMINA


Osoba publikująca: Administrator Gorzyce Paulina Czernikowska
Data publikacji: 2018-04-26
 
Grupa: GMINA
Nazwa pozycji Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika od ul. Edukacji Narodowej do ul. Moniuszki w Gorzycach.
Opis Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika od ul. Edukacji Narodowej do ul. Moniuszki w Gorzycach.
Data publikacji 2018-04-26
 

Osoby:
Marian Urbaniak
Tel: (15) 83 62 075 wew. 13

Załączniki:
 1. Ogłoszenie o zamówieniu.
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
 3. Zał. nr 6 - wzór umowy.
 4. Zał. nr 7 i 8 - Dokumentacja projektowa i przedmiary robót.
 5. Informacja z otwarcia ofert.
 6. Oświadczenie o przynalezności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.
 7. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 8. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - SPROSTOWANIE.

  Ilość odwiedzin: 60151