Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    GMINA


Osoba publikująca: Administrator Gorzyce Paulina Czernikowska
Data publikacji: 2018-01-04
 
Grupa: GMINA
Nazwa pozycji Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Świadczenie usług przewozu uczniów klas III szkół podstawowych z terenu Gminy Gorzyce w roku szkolnym 2017/2018 na basen w ramach projektu powszechnej nauki pływania pn. Umiem pływać-jestem bezpieczny 2018.
Opis Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Świadczenie usług przewozu uczniów klas III szkół podstawowych z terenu Gminy Gorzyce w roku szkolnym 2017/2018 na basen w ramach projektu powszechnej nauki pływania pn. Umiem pływać-jestem bezpieczny 2018.
Data publikacji 2018-01-04
 

Osoby:
Krzysztof Bartoszek
Tel: (15) 8362 075 wew. 32

Załączniki:
 1. Ogłoszenie o zamówieniu.
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
 3. Załącznik 1-8 wersja edytowalna.
 4. Informacja z otwarcia ofert.
 5. Oświadczenie o przynalezności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.
 6. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

  Ilość odwiedzin: 60658