Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    GMINA


Osoba publikująca: Administrator Gorzyce Paulina Czernikowska
Data publikacji: 2018-12-14
 
Grupa: GMINA
Nazwa pozycji Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Gorzyce poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Gorzyce oraz przebudowę oczyszczalni ścieków - część II - Przebudowa Oczyszczalni Ścieków
Opis Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Gorzyce poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Gorzyce oraz przebudowę oczyszczalni ścieków - część II - Przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Gorzycach.
Data publikacji 2018-12-14
 

Osoby:
Krzysztof Bartoszek
Tel: (15) 8362 075 wew. 32

Załączniki:
 1. Ogłoszenie o zamówieniu.
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
 3. Zał. nr 7 - wzór umowy.
 4. Zał. nr 8 - przedmiar robót.
 5. Zał. nr 8 - Oczyszczalnia ścieków.
 6. Informacja o zmianie terminu składania ofert.
 7. Informacja z otwarcia ofert.
 8. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 9. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprostowanie.

  Ilość odwiedzin: 60394