Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    GMINA


Osoba publikująca: Administrator Gorzyce Paulina Czernikowska
Data publikacji: 2018-05-22
 
Grupa: GMINA
Nazwa pozycji Zapytanie ofertowe pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Gorzyce poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Gorzyce oraz przebudowę oczyszczalni ścieków.
Opis Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w zakresie zamówienia sektorowego, którego szacunkowa wartość jest niższej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, a jednocześnie przekraczającej 50 tys. PLN netto pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Gorzyce poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Gorzyce oraz przebudowę oczyszczalni ścieków.
Data publikacji 2018-05-22
 

Osoby:
Krzysztof Bartoszek
Tel: (15) 8362 075 wew. 32

Załączniki:
 1. Zapytanie ofertowe.
 2. Zał nr 4 - wzór umowy.
 3. zał. nr 5 - przedmiar robót.
 4. zal. nr 6 - Dokumentacja projektowa 1
 5. zal. nr 6 - Dokumentacja projektowa 2.
 6. zal. nr 6 - Dokumentacja projektowa 3.
 7. zal. nr 6 - Dokumentacja projektowa 4.
 8. zal. nr 6 - Oczyszczalnia ścieków.
 9. zal. nr 6- Dokumentacja projektowa 237.1.
 10. Informacja o unieważnieniu postępowania - część II zamówienia.
 11. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

  Ilość odwiedzin: 60500