Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    GMINA


Osoba publikująca: Administrator Gorzyce Paulina Czernikowska
Data publikacji: 2018-08-27
 
Grupa: GMINA
Nazwa pozycji Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa drogi gminnej nr 100112R (ul. Szkolna) w Gorzycach - etap I w km 0+007 - 0+518,5.
Opis Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa drogi gminnej nr 100112R (ul. Szkolna) w Gorzycach - etap I w km 0+007 - 0+518,5.
Data publikacji 2018-08-27
 

Osoby:
Marian Urbaniak
Tel: (15) 83 62 075 wew. 13

Załączniki:
 1. Ogłoszenie o zamówieniu.
 2. Specyfikacja istotn6ych warunków zamówienia.
 3. Zał. nr 6 - Wzór umowy.
 4. Zał. nr 7 - Dokumentacja projektowa + przedmiary robót.
 5. Modyfikacja - przedmiar 05.09.2018 r.
 6. Informacja z otwarcia ofert.
 7. Informacja o unieważnieniu postępowania.

  Ilość odwiedzin: 76916