Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Przetargi 2016
Przetargi 2016

 Nazwa pozycji Data
Informacja o przetargu na sprzedaż Gruntów w miejscowości Orliska w dniu 8.04.2016 2016-04-08
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa drogi gminnej nr 100122R (ul. 3 Maja, ul. Słoneczna) w Gorzycach w km 0+000 - 0+762 i remont drogi ?Na Bęca? w Trześni w km 0+033 - 0+187. 2016-04-08
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Dostawa materiałów kamiennych na cele bieżącego utrzymania nawierzchni nietrwałych na drogach gminnych na terenie Gminy Gorzyce w 2016 r. 2016-02-17
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej oraz sieci wodociągowej na terenie Gminy Gorzyce. 2016-02-08
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Opracowanie projektu budowalno-wykonawczego budowy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Wrzawy oraz ul. Pączek Gorzycki w miejscowości Gorzyce. 2016-01-05
Ogłoszenia o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Orliska-załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Gorzyce nr 9.16 z dnia 1.02.2016 2016-02-02
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Gorzyce-załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Gorzyce nr 10.16 z dnia 1.02.2016 2016-02-02
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy-załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Gorzyce nr 11.16 z dnia 1.02.2016 2016-02-02
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy z tym samym dzierżawcą, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość-załącznik do Zarządzenia Wójta nr 12.16 z dnia 1.02.2016 2016-02-02
OGŁOSZENIE o pierwszym przetargu ustnym na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Gorzyce-Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Gorzyce nr 20.16 z dnia 26.02.2016 2016-02-26
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy-Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Gorzyce nr 22.2016 z dnia 26.02.2016 2016-02-26
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Wrzawy opublikowany zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Gorzyce nr 28/16 z dnia 01.03.2016 r. 2016-03-02
GR.I.6164.2.2016 Ogłoszenie o naborze osób do samowyrobu drzewa z pielęgnacji młodnika na terenie Gminy Gorzyce 2016-03-04
Informacja o II przetargu ustnym nieograniczonym z dnia 4.03.2016 na sprzedaż nieruchomości należących do Gminy Gorzyce (GR.I.6840.5.2016) 2016-03-04
Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Wrzawy stanowiącej własności Gminy Gorzyce- załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Gorzyce nr 30/16 z dnia 9.03.2016 2016-03-09
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej oraz sieci wodociągowej na terenie Gminy Gorzyce (II). 2016-03-16
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Udzielenie kredytu konsolidacyjnego w wysokości 5 675 424,00 PLN z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w Banku Spółdzielczym... 2016-03-23
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Gorzyce i Wrzawy. 2016-03-21
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-załącznik do zarządzenia nr 38/16 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 30.03.2016 r. 2016-03-31
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy-załącznik do zarządzenia nr 45/16 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 12.04.2016 r. 2016-04-13
Informacja o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości należących do Gminy Gorzyce 2016-04-15
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Opracowanie projektów rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Gorzyce. 2016-04-21
Ogłoszenie o pierwszym przetargu na sprzedaż drewna- GR.I.664.3.2016 2016-04-29
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- załącznik do zarządzenia Nr 52/16 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 5.05.2016 r. 2016-05-06
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż drewna-GR.I.6164.3.1.2016 2016-05-11
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa drogi gminnej nr 100121R (ul. Porucznika Sarny) w Gorzycach. 2016-05-13
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Gorzyce-załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Gorzyce nr 55/16 z 16.05.2016 r. 2016-05-16
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy-załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Gorzyce nr 57/16 z dnia 24.05.2016 2016-05-25
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Gorzyce nr 58/16 z dnia 24.05.2016 2016-05-25
Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż drewna-GR.I.6164.3.2.2016 2016-05-25
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Furmanach do potrzeb punktu przedszkolnego. 2016-06-08
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Budowa trybun wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy boisku LZS Sokolniki na działce o nr ewid. 1666/30 w miejscowości Sokolniki. 2016-06-10
OGŁOSZENIE o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Wrzawy stanowiących własność gminy Gorzyce 2016-06-14
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Gorzyce poprzez termomodernizację Zespołu Szkół we Wrzawach oraz Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Adama Osetka w Gorzycach. 2016-06-14
Zapytanie ofertowe - Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego. 2016-06-24
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Świadczenie usług przewozu uczniów do i ze szkół na terenie Gminy Gorzyce w roku szkolnym 2016/2017. 2016-07-05
Wykaz gruntów przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Gorzyce- Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Gorzyce nr 76/16 z 5.07.2016 2016-07-06
Wykaz gruntów przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości Gorzyce-załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Gorzyce nr 77/16 z 5.07.2016 2016-07-06
Informacja o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w dniu 15.07.2016 GR-I.6840.21.2016. 2016-07-18
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa chodników przy drodze gminnej nr 100117R (na odcinku ul. Ks. A. Osetka w Gorzycach i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gorzycach (dz. nr ewid. 698) w km 0+000 ? 0+495. 2016-07-27
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzycach. 2016-07-27
Wykaz gruntów przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Wrzawy- Załącznik do Zarządzenia nr 90/16 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 4.08.2016 r 2016-08-05
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości Gorzyce-Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Gorzyce nr 101/16 z dnia 30.08.2016 2016-08-31
OGŁOSZENIE o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Gorzyce stanowiącej własność Gminy Gorzyce-Załącznik do Zarządzenia nr 102/16 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 30.08.2016 r. 2016-08-31
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa chodników przy drodze gminnej nr 100117R (na odcinku ul. Ks. A. Osetka) w Gorzycach. 2016-09-07
Wykaz gruntów przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości Sokolniki - załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Gorzyce nr 105/16 z 6.09.2016 r. 2016-09-07
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy z tym samym Dzierżawcą, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość - załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Gorzyce nr 106/16 z dnia 6.09.2016 r. 2016-09-07
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gorzycach (dz. nr ewid. 698) w km 0+000 ? 0+495. 2016-09-07
Wykaz gruntów przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości Sokolniki-Załącznik do Zarządzenia nr 109.16 z dnia 9.09.2016 rok 2016-09-12
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Gorzyce, osiedle Przybyłów oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na działce o nr ewid. 1931 w miejscowości Sokolniki i dz. ewid. 344 w miejscowości Motyc 2016-09-19
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce. 2016-04-14
Zapytanie ofertowe pn. Pełnienie obowiązków audytora wewnętrznego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27.09.2009 r. o finansach publicznych. 2016-09-21
Wykaz gruntów przeznaczonych do dzierżawy-załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Gorzyce nr 116/16 z dnia 6.10.2016 roku 2016-10-07
Wykaz gruntów przeznaczonych do dzierżawy po umowie zawartej na 3 miesiące z tym samym dzierżawcą na tą samą nieruchomość - załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Gorzyce nr 117.16 z dnia 6.10.2016 roku 2016-10-07
Informacja o przetargu dt. sprzedaży nieruchomości-GR.I.6840.14.2016 z 7.10.2016 2016-10-07
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. ?Rozbudowa drogi gminnej nr 100120R ?Plac targowy? w miejscowości Gorzyce?. 2016-10-07
Wykaz gruntów przeznaczonych do sprzedaży na terenie Gminy Gorzyce-załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Gorzyce nr 129.16 z dnia 22.11.2016 r. 2016-11-23
Wykaz gruntów przeznaczonych do dzierżawy-załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Gorzyce nr 130.16 z dnia 22.11.2016 roku 2016-11-23
Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy-Załącznik do Zarządzenia nr 137/16 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 7.12.2016 r. 2016-12-08
Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy-Załącznik do Zarządzenia nr 137.16 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 7.12.2016 r. 2016-12-08
Wójt Gminy Gorzyce ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Wrzawy-Załącznik do Zarządzenia nr 138.16 z dnia 9.12.2016 rok 2016-12-12
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy z tym samym Dzierżawcą-Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Gorzyce nr 141/16 z dnia 19.12.2016 r. 2016-12-20
Wykaz gruntów przeznaczonych do dzierżawy-Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Gorzyce nr 142/16 z dnia 19.12.2016 2016-12-20
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drzew przy Zespole Szkół w Gorzycach 2016-12-28
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drzew w miejscowości Wrzawy 2016-12-29Osoba publikująca: Administrator Gorzyce Iwaszko Monika
Data publikacji: 2016-01-18
  Ilość odwiedzin: 60398