Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    GMINA


Osoba publikująca: Administrator Gorzyce Paulina Czernikowska
Data publikacji: 2016-09-19
 
Grupa: GMINA
Nazwa pozycji Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Gorzyce, osiedle Przybyłów oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na działce o nr ewid. 1931 w miejscowości Sokolniki i dz. ewid. 344 w miejscowości Motyc
Opis Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Gorzyce, osiedle Przybyłów oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na działce o nr ewid. 1931 w miejscowości Sokolniki i dz. ewid. 344 w miejscowości Motycze Poduchowne.
Data publikacji 2016-09-19
 

Osoby:
Krzysztof Bartoszek
Tel: (15) 8362 075 wew. 32

Załączniki:
 1. Ogłoszenie o zamówieniu.
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
 3. Zał. nr 3 - dokumentacja projekotwa.
 4. Zał nr 4 - przedmiary robót.
 5. Zapytanie dotyczące treści siwz z dnia 27.09.2016 r. i wyjaśnienie.
 6. Informacja z otwarcia ofert.
 7. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 8. Zał. nr 5 - wzór umowy.

  Ilość odwiedzin: 60166