Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    GMINA


Osoba publikująca: Administrator Gorzyce Paulina Czernikowska
Data publikacji: 2016-09-07
 
Grupa: GMINA
Nazwa pozycji Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa chodników przy drodze gminnej nr 100117R (na odcinku ul. Ks. A. Osetka) w Gorzycach.
Opis Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa chodników przy drodze gminnej nr 100117R (na odcinku ul. Ks. A. Osetka) w Gorzycach.
Data publikacji 2016-09-07
 

Osoby:
Marian Urbaniak
Tel: (15) 83 62 075 wew. 13

Załączniki:
 1. Ogłoszenie o zamówieniu.
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
 3. Zał. nr 5 - wzór umowy.
 4. Zał. nr 3 - dokumentacja projektowa.
 5. Zał. nr 4 - przedmiar robót.
 6. Informacja z otwarcia ofert.
 7. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

  Ilość odwiedzin: 60401